Naar het activiteiten overzicht

Conferentie Nederland Digitaal [Geannuleerd]

maandag 16 maart 2020, 09:00 tot donderdag 19 maart 2020, 17:00

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
Groningen, Nederland

Dit evenement is geannuleerd. Zodra een eventuele nieuwe datum bekend is, wordt deze gecommuniceerd.

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 maart 2020 in Groningen. Tijdens de conferentie staat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal. Om de kansen van digitalisering te benutten en oog te hebben voor de uitdagingen, is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De conferentie brengt partijen bij elkaar en maakt (kennis)uitwisseling mogelijk.

De conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital werken eraan mee met ondersteuning van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Programma

ICT.OPEN
Dit tweedaagse wetenschappelijke congres vindt plaats op 17 en 18 maart, georganiseerd door Informatica Platform Nederland (IPN) en NWO. Wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek.

Digitaal Talent Dag

Op 16 maart kunnen leraren, onderwijsontwikkelaren, schoolleidingen of besturen terecht op de Digitaal Talent Dag. Hier krijgen ze de kans om mee te praten over de digitalisering van het onderwijs in diverse themasessies en te netwerken op een innovatiemarkt.

Nederland Digitaal Dag 

Tijdens de Nederland Digitaal Dag op 19 maart zullen bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid de handen in elkaar slaan om ideeën te delen over de gezamenlijke uitvoering en doorontwikkeling van de  Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Na een plenair programma kunnen bezoekers zich inschrijven voor vier deelsessierondes.

In aanloop naar de conferentie wordt meer over het programma bekendgemaakt. Houd de website in de gaten. Daar is tevens een terugblik op de vorige editie te vinden.

Dit evenement is geannuleerd. Zodra een eventuele nieuwe datum bekend is, wordt deze gecommuniceerd.