Naar het activiteiten overzicht

Conferentie Nederland Digitaal 2021

maandag 8 februari 2021, 00:00 tot woensdag 10 februari 2021, 00:00

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Van 8 t/m 10 februari vindt de tweede editie van de landelijke Conferentie Nederland Digitaal plaats. Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze online conferentie bijeen. Daarin bespreken ze de impact van digitalisering in Nederland en delen ze succesvolle ontwikkelingen.

Over de Conferentie Nederland Digitaal

De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De conferentie vindt plaats van 8 t/m 10 februari. Je kunt je inschrijven op nederlanddigitaal.nl.