Naar het activiteiten overzicht

Expertmeeting Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog

dinsdag 12 maart 2019, 10:00

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
Utrecht, Nederland

Op dinsdag 12 maart vindt in Utrecht de Expertmeeting Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog plaats. Het event wordt georaniseerd door Sanne Sprenger, Koen Leurs, Ena Omerović en Hemmo Bruinenberg vanuit het project Mediawijsheid door Media Maken: Een Sleutel tot Participatie voor Migrantenjongeren? (MMM). Het doel van de expertmeeting is om partners uit de wetenschap, het onderwijs, het maatschappelijke veld en beleid bij elkaar te brengen om een inventarisatie van kansen en uitdagingen voor mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog te maken.

Het streven is om zowel oog te krijgen voor een mediawijsheidaanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen) als het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Over MMM

In het project Mediawijsheid door Media Maken: Een Sleutel tot Participatie voor Migrantenjongeren? (MMM) wordt ingezet op een visueel georiënteerd begrip van mediawijsheid door middel van mediaproductie en kritische reflectie (zie ook ervaringen van deelnemende leerlingenreacties van deelnemende docenten, en deze open access publicatie). Er wordt gewerkt volgens de principes van co-creatie, participatie, peer feedback (driehoek student – docent – mediawetenschapper) en inclusiviteit. Zo is het lespakket dat bijvoorbeeld voor de praktijk van internationale schakelklassen onderwijs ontwikkeld werd, opgesteld in samenwerking met docenten en leerlingen. De expertmeeting is erop gericht dit lopende project te evalueren en mogelijkheden te bespreken om MMM voort te zetten en op te schalen.

Programma

De expertmeeting zal bestaan uit een combinatie van een keynote met Q & A, een presentatie van het project, een live-testimonial en een muzikale bijdrage van een leerling, alsmede een interactieve brainstorm en matchmaking-sessie.

De keynote zal verzorgd worden door Joke Hermes, lector Media, Cultuur & Burgerschap aan de Hogeschool Inholland. Hermes doet praktijkgericht onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie.

Aanmelden

Neem contact op met Hemmo Bruinenberg ([email protected]) om je aan te melden. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Zie voor meer informatie ook mmm.sites.uu.nl.