Naar het activiteiten overzicht

Expertsessie: Effectief mediawijsheid-aanbod met kennis uit wetenschap én praktijk

Monday 30 September 2024, 13:00

Hoe evidence informed werken de impact kan vergroten
Kritisch denken, online omgangsvormen, digitale balans; het aanleren van mediawijsheid draait grotendeels om gedragsverandering en gaat daarmee verder dan kennisoverdracht. Dat maakt het toetsen en waarborgen van de effectiviteit van educatief aanbod een extra uitdaging. Hoe kunnen we kennis uit wetenschap én de praktijk beter benutten om de impact van educatief mediawijsheid-aanbod te vergroten en onderbouwen? 

Programma

Tijdens deze expertsessie zijn ontwikkelaars, mediacoaches, bibliotheken en andere partners die zich richten op het onderwijs uitgenodigd om te onderzoeken hoe zij evidence-informed kunnen werken, om de impact van hun mediawijsheid-aanbod te vergroten. Evidence-informed werken biedt een systematische manier om kennis uit de wetenschap, praktijk en de schoolcontext in te zetten voor het verbeteren van de leeropbrengst. Naast aanbodontwikkelaars zullen ook leden van de Wetenschappelijke Raad aanwezig zijn, om de verbinding tussen onderzoek en praktijk te leggen. 

Tijdens het programma biedt Impuls Open Leermateriaal inzicht in het verschil tussen evidence based en evidence informed werken en onderzoeken we hoe deze werkwijze van waarde kan zijn voor educatief aanbod op gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek hoe we als netwerk samen kunnen werken aan kwalitatief mediawijsheidaanbod. Meer informatie over het programma volgt later.

De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen en te netwerken. Daarnaast worden de inzichten uit deze sessie verwerkt in een publicatie, waarin we de belangrijkste criteria om de impact van educatief aanbod te vergroten en onderbouwen.  

Aanleiding

De nieuwe kerndoelen digitale geletterdheid komen eraan en het ministerie van OCW stimuleert het onderwijs om evidence informed te werken om basisvaardigheden zoals digitale geletterdheid te verbeteren. Als ontwikkelaar van educatief aanbod wil je goed aansluiten op deze ontwikkelingen in het onderwijs. Daarom organiseert Netwerk Mediawijsheid een reeks expertsessies voor netwerkpartners op gebied van educatie, om de impact van educatief aanbod te vergroten en te waarborgen.

Lees
het verslag van de expertsessie over de conceptkerndoelen digitale geletterdheid
Lees het rapport n.a.v. de expertsessie over effectieve educatieve games en apps

Praktische informatie

De bijeenkomst wordt gehost door de KB in Den Haag en vindt plaats op maandag 30 september van 13.00 – 16.30 uur.
De expertsessie is besloten voor genodigden. Wil je aanwezig zijn? Laat het ons weten via info@mediawijzer.net d.m.v. een korte motivatie waarom je erbij wil zijn.