Naar het activiteiten overzicht

Mediawijsheid Netwerk Experience (MNX) 2017

dinsdag 23 mei 2017, 09:00

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum

We leven in een wereld waarin onze samenleving soms snel en abrupt, maar vaker nog onopgemerkt verandert. De digitale media spelen hierin een allesbepalende rol. Wijs om kunnen gaan met deze media is voor iedereen een must. Het thema van de Mediawijsheid Netwerk Experience op dinsdag 23 mei 2017 is: Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid.

Over het thema

Digitale media kunnen een betekenisvol antwoord bieden om de wereld een beetje beter te maken: bewuster, rechtvaardiger, vrijer, gelukkiger en zelfs zinvoller. Maar dat werkt natuurlijk niet als er groepen zijn die van jongs af aan zijn achtergebleven en die niet hebben leren ‘lezen en schrijven’ met media. Die soms helemaal geen media gebruiken. Of wel veel media gebruiken, maar hun mediadieet laten bepalen door wat de media-industrie dicteert. We nemen vaak te gemakkelijk aan dat in het Nederland van nu elke jongere met een smartphone automatisch toegang heeft tot een encyclopedie aan kennis en een wereld aan betekenisvolle contacten.

Maar de groep kinderen die opgroeit zonder spelenderwijs de nodige digitale vaardigheden mee te krijgen, neemt toe. Er ontstaan nieuwe groepen kinderen die om welke reden dan ook de boot missen en niet gestimuleerd worden tot mediawijs mediagebruik. Dan moet je als overheid, school, bibliotheek, mediasector en samenleving extra je best doen en nieuwe bruggen met mediawijsheid slaan. Daarom staat de Mediawijsheid Netwerk Experience (MNX) in 2017 in het teken van de Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid. Opdat we als netwerk al de kennis en ervaring die we hebben actief in gaan zetten om een kloof bij de jeugd te weg te werken en voor de toekomst te voorkomen.

Over de MNX 2017 & aanmelden

Op de MNX komen professionals bijeen die vanuit verschillende disciplines werken aan mediawijsheid met/voor kinderen, hun ouders & opvoeders. Denk aan netwerkpartners uit het onderwijs, opvoedsector, bibliotheken, mediacoaches, maar ook deelnemers vanuit welzijn, media, cultuur of bedrijfsleven.

Meer lezen en aanmelden kan op de vernieuwde eventsite: netwerkmediawijsheid.nl/mnx.

Lees hier meer over het thema van dit jaar.