Naar het activiteiten overzicht

Mini-conferentie mediawijsheid

woensdag 15 februari 2017, 14:00

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
allemanswaard 27, amerongen

De Bibliotheek Z-O-U-T organiseert op woensdagmiddag 15 februari een mini-conferentie Mediawijsheid in cultuurhuis Allemanswaard in Amerongen. De Bibliotheek Z-O-U-T wil met deze mini-conferentie laten zien waarom het belangrijk is om in het basisonderwijs vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. Daarom nodigt zij leerkrachten en directies van basisscholen, politieke partijen en ambtenaren jeugd en welzijn uit om bij deze conferentie aanwezig te zijn.

Het onderwijs probeert de snelle veranderingen op het gebied van mediawijsheid bij te houden en dit is niet altijd makkelijk. Op school leren kinderen o.a. lezen en schijven. Daar zou ‘lezen en schrijven’ met digitale media een vanzelfsprekend onderdeel van moeten zijn. Immers, alleen met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jongeren straks volwaardig, verantwoord en actief meedoen aan onze moderne samenleving.

De Bibliotheek Z-O-U-T maakt op dit moment grote stappen om op het gebied van mediawijsheid een plek te zijn voor alle inwoners van haar gemeente. Deze mediawijze houding is zichtbaar bij haar medewerkers, maar ook in de activiteiten en voorzieningen van de Bibliotheek. Vanuit het team Cultuur en Educatie worden activiteiten aangeboden om het onderwijs te ondersteunen en begeleiden naar een mediawijze school.

Lezing Justine Pardoen

De mini-conferentie trapt af met een pleidooi van Justine Pardoen: Mediawijsheid als fundament van een democratische gemeenschap. Pardoen is mede oprichter van het landelijke platform Mijn Kind Online en Bureau Jeugd & Media. Sinds 2002 verdiept ze zich intensief in het mediagebruik van kinderen, de gevolgen daarvan voor de mediaopvoeding, en in de implementatie van mediawijsheid op school. Ze volgt alle nieuwe ontwikkelingen op de voet en vertaalt wetenschappelijke kennis naar de alledaagse praktijk van ouders, pedagogisch medewerkers, professionals in het onderwijs en welzijn, leerkrachten, docenten en andere jeugdprofessionals. Zij is een veel gevraagd spreker bij landelijke conferenties over mediawijsheid.

Training mediawijsheid

Ook zullen er een aantal good practises de revue passeren om scholen te inspireren mediawijsheid ook te gaan implementeren binnen hun school. Zo komt de training What`s Up, social media en cyberpesten aan bod. Een training die ontwikkeld is door De Bibliotheek Z-O-U-T speciaal voor groep 7 en 8. Het afgelopen jaar hebben 18 basisscholen uit de Utrechtse Heuvelrug meegedaan aan deze training.

Het belooft een interessante middag te worden waarbij deelnemers naar huis gaan met inspirerende informatie en praktische handvatten om met mediawijsheid aan de slag te kunnen. Deelname is gratis. Aanmelden via: [email protected]