Naar het activiteiten overzicht

Themabijeenkomst digitaal burgerschap

donderdag 8 juni 2017, 17:15

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
De Lik, Wolvenplein 27, Utrecht

Het actieprogramma ‘Utrecht zijn we samen’ organiseert op donderdag 8 juni met Platform Interculturele Mediawijsheid (PIM) en Mira Media de themabijeenkomst ‘digitaal burgerschap’. De bijeenkomst gaat over hoe de online- en de offline wereld zich steeds meer met elkaar verweven.

De centrale vragen zijn:

  • Welke gevolgen heeft dat voor burgerschap in het algemeen en op polarisatie- en radicaliseringsprocessen bij kinderen en jongeren in het bijzonder?
  • Wat hebben kinderen, jongeren ouders/verzorgers en professionals vanuit opvoedkundig oogpunt nodig om deze moeilijke vraagstukken op een verantwoorde manier te behandelen?

Workshops over wat is digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap is een term waar nog weinig duidelijkheid over bestaat. In workshops wordt er daarom verkend:

  • Wat digitaal burgerschap is.
  • Hoe algemene burgerschapsprincipes naar de online wereld kunnen worden doorvertaald.
  • Welke (digitale) burgerschapsvaardigheden kinderen en jongeren (en ouderen en professionals) nodig hebben om hun online weerbaarheid te vergroten.
  • Welke handelingsverlegenheid ouders/verzorgers en professionals hebben bij het bespreekbaar maken van online polarisatie- en radicaliseringsvraagstukken.

Ook komt het integreren van digitaal burgerschap in bestaande programma’s, zoals Vreedzaam aan bod.

Voor wie?

De themabijeenkomst is bedoeld voor docenten van primair- en voortgezet onderwijs, jongerenwerkers, opvoedprofessionals, sociaal makelaars, buurtteams, coördinatoren van burgerschapsprogramma’s, leden van het UZWS-netwerk en beleidsmakers en politici van de gemeente Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk het programma en de inhoud van de workshops op de website van Mira Media. Aanmelden kan tot en met 5 juni 2017 ook op deze website.