Naar het activiteiten overzicht

Wetenschappelijk congres ‘Succesvol lezen in het onderwijs’

donderdag 10 november 2016, 09:30

Let op; deze activiteit is verlopen, ga naar het activiteiten overzicht om te zien welke activiteiten gepland staan.

Locatie:
De Veerensmederij, Soesterweg 330, Amersfoort

Het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren wordt voor een groot deel bepaald op school. Inspirerende docenten, uitdagende (taal)lessen, goede (les)boeken en een goed uitgeruste mediatheek; dit alles draagt bij aan een positief leesklimaat waarin kinderen en jongeren kunnen uitgroeien tot enthousiaste en vaardige lezers. Scholen maken het verschil, ook voor leerlingen die van huis uit niet veel met boeken in aanraking komen. Op het wetenschappelijk congres ‘Succesvol lezen in het onderwijs’, georganiseerd door Stichting Lezen, wordt o.a. aandacht besteed aan digitale tools als ondersteuning bij begrijpend lezen.

Programma

Hoe kan het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren in het onderwijs worden gestimuleerd? In het plenaire ochtendprogramma worden nieuwe bijzonder hoogleraren Roel van Steensel (Leesgedrag) en Eliane Segers (Lezen en Digitale Media) aan u voorgesteld. Zij presenteren recent (eigen) onderzoek en vertellen meer over hun onderzoeksplannen voor de komende periode. In de middag zijn er diverse deelsessies rondom belangrijke vraagstukken in het leesonderwijs. Hoe kun je als docent de leesvlam in je leerlingen aanwakkeren? Hoe kunnen zwakke lezers extra worden begeleid? Kunnen digitale tools ondersteuning bieden bij begrijpend lezen? En welke vernieuwingen zijn mogelijk in het huidige literatuuronderwijs?

Meer informatie

Het congres ‘Succesvol lezen in het onderwijs’ is bedoeld voor alle onderzoekers, leesbevorderaars, beleidsmakers, schoolleiders, docenten basis- en voortgezet onderwijs, taal- en leescoördinatoren, taalspecialisten, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over recent onderzoek naar lezen in het primair en secundair onderwijs. Bezoek voor meer informatie en om aan te melden de website.