All inclusive, hoe doen we dat?Op naar de #MNX21: een jaar lang inspiratie voor mediawijsheid & inclusie

dinsdag 19 mei 2020

Diversiteit is een verrijking. Wonend in Rotterdam, de meest diverse stad van Nederland, ervaar ik dit dagelijks. Maar diversiteit is voor mij niet per se het verschil in sekse, afkomst of andere kenmerken. Ik doel op een hoger niveau van diversiteit: elkaars verschillen, meningen en bestaan omarmen. Kortom, niet in hokjes denken maar voor elkaar openstaan.

Op naar een representatief netwerk. Doe je mee? Kijk op mediawijzer.net/mnx voor een keynote van Aminata Cairo en een handig inspiratiedossier met tips en tools.

De missie van ons netwerk is: “Iedereen mediawijs”. Dat staat voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is om dat te worden. Een Nederland waar mensen de voordelen van media kunnen benutten, terwijl ze de risico’s ervan kunnen vermijden.

Door de coronacrisis hebben mensen massaal en in recordtijd een vracht aan nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van (online) media opgedaan. Nu is het moment om door te pakken als netwerk en al die mensen ook de nodige mediawijsheid bij te brengen. Never waste a good crisis…

Maar hoe gaan we daarbij om met verschillen tussen mensen? Elk mens heeft door de jaren heen een eigen manier van omgaan met media opgebouwd. Dit hangt samen met levensfase, scholing, culturele achtergrond, religie, gender, maatschappelijke positie – noem maar op. Om al die verschillende mensen ook maar iets te kunnen leren over mediawijsheid, zullen we moeten aansluiten op ieders persoonlijk ‘mediaverhaal’. En dan wordt het interessant! Want hebben wij als organisaties en netwerk wel in huis wat nodig is om op al die verschillende verhalen in te kunnen spelen? Deze vraag roept om zelfreflectie en een kritische blik op hoe wij onszelf organiseren.

We trekken hier een heel jaar voor uit, onder de noemer All inclusive, het thema van de MNX. We starten op de datum waarop de MNX20 gehouden zou worden bij Beeld en Geluid op 26 mei. Dit wordt nu een digitaal moment. We eindigen precies een jaar later op de MNX21.

Op naar een representatief netwerk

Laat ik alvast een voorzet geven. In 2019 hebben we op meerdere vlakken de scope van het netwerk verbreed: van (schoolgaande) jeugd naar volwassenen; van funderend onderwijs naar het gehele onderwijs, en van mediaopvoeding naar zorg & welzijn. Deze verbreding is recent en daarom nog niet terug te vinden in ons netwerk. Hier gaan we verandering in brengen.

Maar ook op ander vlak zijn wij als club nog weinig representatief voor de doorsnee van de Nederlandse samenleving die wij met mediawijsheid aan willen spreken. Als ik door mijn oogharen kijk naar de mensen die op onze bijeenkomsten komen en het programmateam van Netwerk Mediawijsheid, dan zie ik voornamelijk hoogopgeleide vrouwen, in de leeftijd van pakweg 30-50 jaar met een westerse achtergrond. Dat is niet goed of fout, maar roept wel de vraag op hoe groot onze impact kan zijn als we zo eenzijdig samengesteld zijn. Want juist in Nederland wonen mensen van alle leeftijden en in allerlei kleuren en maten.

Willen we echt iederéén met mediawijsheid bereiken, dan zullen we als netwerk een veel representatievere afspiegeling van de Nederlandse samenleving moeten vormen. Een netwerk dat een breed arsenaal aan meningen, ideeën en verhalen oplevert. Ook de manier waarop we zelf media inzetten kunnen we veel participatiever en inclusiever maken. Zodat we de kracht van het netwerk nog verder vergroten en Nederland makkelijker, sneller en creatiever mediawijs kunnen maken. Wat daarvoor precies nodig is, gaan we met elkaar onderzoeken, ontdekken en realiseren – en daar starten we mee op de MNX20.

26 mei: aftrap thema ‘All inclusive’ op de MNX

Hoe het programma er precies uit gaat zien bepalen we graag met jullie samen.

Heb je voorbeelden, vragen of ideeën? Laat ze hier achter.

We nodigen onze netwerkpartners uit en iedereen die wil bijdragen aan de missie: Nederland mediawijs. Ik kijk uit naar een jaar vol onverwachte inzichten, gesprekken en ervaringen! Op naar de (online) aftrap op 26 mei. Netwerkpartners ontvangen deze dag een partnermailing met informatie en inspiratie.

Tot slot enkele mijlpalen die al vaststaan:

26 mei 2020

23 juni 2020

  • Publicatie vernieuwd Mediawijsheid Competentiemodel – de mediawijsheid competenties worden hierbij gekoppeld aan de tastbare voordelen voor iedereen die media gebruikt

februari/maart 2021

april/mei 2021

  • Afsluiting themajaar All inclusive op MNX21 – programma vol inspirerende sprekers en workshops
  • Kennismaking met nieuwe partners die inhaken op All inclusive
  • Bekendmaking toegekende aanvragen voor de Challenge

» Lees ook: de verklaring diversiteit & inclusie van Netwerk Mediawijsheid

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.