Challenge 2022-winnaar Expeditie Filterbubbel: ”Ga er niet vanuit dat filterbubbels iets slechts zijn.”

donderdag 10 november 2022

Hoe verging het de vijf projecten die in in 2022 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid, als onderdeel van de Challenge Samen Sociaal Online? Van een videogame waarmee leerlingen in elkaars bubbel stappen tot een sociaal, digitaal kwartetspel: de vijf initiatieven zetten zich ieder op eigen manier in voor een sociale online wereld. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag: Isa Geerts (About Framing) over het project Expeditie Filterbubbel.

De challenge stond dit jaar in het teken van een socialere online wereld. Samen ervaren we veel plezier en gemak van digitale media. Maar onze online wereld staat ook onder druk. Sociale media kunnen een bron van ergernis, vertwijfeling en angst zijn. Bijvoorbeeld door online haat, pesten en nepnieuws. 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

De Challenge luidde dit jaar dan ook als volgt:

Bedenk – samen met tenminste één andere netwerkpartner – een mediawijsheid-initiatief dat bijdraagt aan het stimuleren van prosociaal gedrag op sociale media.

In dit interview spreken we met netwerkpartners About Framing en Het Mediateam. Zij wilden jongeren een andere leefwereld laten ervaren, waardoor zij zich bewust worden van hun eigen en andere online en offline perspectieven. Door een praktische en visuele ervaring van (mobiele) kamers met ieder verschillende (filter)bubbels, ontstaat er inzicht, begrip en ruimte voor een eerlijk gesprek.

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

Isa: De doelen van Het Mediateam en About Framing raken erg aan elkaar: jongeren en opvoeders bewuster bezig laten zijn met gedrag op o.a. sociale media. Ook zien we beide de gevolgen van digitalisering en sociale media om ons heen. Hoewel bijvoorbeeld Facebook, Instagram en TikTok zeker voordelen hebben, zien we ook dat dergelijke platforms de versplintering in onze samenleving kunnen versterken en dat mensen in hun eigen informatiebubbel terechtkomen. Mensen begrijpen elkaar vaak niet meer raken van elkaar verwijderd.

Daarom wilden we aan de slag met het thema polarisatie en inzetten op meer sociale verbinding. Het idee van een interactieve tentoonstelling, gericht op media, lag bij één van de partijen al even op de plank en de Challenge Samen Sociaal Online was de uitgelezen mogelijkheid om dit concept te realiseren!

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

De belangrijkste les voor ons is dat wij door de gesprekken die we met verschillende Utrechters hebben gehad, wij hun achtergrond, visie, en leefomgeving beter zijn gaan begrijpen. Enerzijds zie je overeenkomsten met hen en anderzijds leidden de gesprekken ook tot een stukje zelfreflectie. Wie of wat heeft mij gevormd tot wie ik nu ben? En in wat voor (filter)bubbel zit ik eigenlijk zelf? We hebben door dit project meer over onszelf maar ook elkaar geleerd.

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als ze zelf met dit thema aan de slag willen?

Ga er met een open houding in! Je merkt dat je zelf al snel een vooroordeel over iemand hebt, wat natuurlijk menselijk is. Je vult al snel in wat je niet kent. Maar bij dit thema is het juist zo belangrijk dat je eerst luistert en vervolgens meer opzoek gaat naar de overeenkomsten met elkaar, in plaats van de verschillen.

Ga er daarnaast ook niet vanuit dat filterbubbels iets slechts zijn, maar dat je je er wel bewust van wordt hoe jouw bubbel wordt gevormd en dit voor iemand anders totaal kan verschillen. Dat is niet goed of fout. Wie weet raak je weer geïnspireerd door een ander perspectief of ervaring, waardoor dus direct jouw bubbel ook verandert!

In de bovenstaande video kom je meer te weten over de totstandkoming van het project.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.