Challenge 2022-winnaar Sociaal digitaal: ”Spelen is van alle tijden.”

woensdag 9 november 2022

Hoe verging het de vijf projecten die in in 2022 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid, als onderdeel van de Challenge Samen Sociaal Online? Van een videogame waarmee leerlingen in elkaars bubbel stappen tot een sociaal, digitaal kwartetspel: de vijf initiatieven zetten zich ieder op eigen manier in voor een sociale online wereld. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag: Louis Hilgers (Stichting TienTotZestien) over het project ‘Sociaal digitaal’.

De challenge stond dit jaar in het teken van een socialere online wereld. Samen ervaren we veel plezier en gemak van digitale media. Maar onze online wereld staat ook onder druk. Sociale media kunnen een bron van ergernis, vertwijfeling en angst zijn. Bijvoorbeeld door online haat, pesten en nepnieuws. 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

De Challenge luidde dit jaar dan ook als volgt:

Bedenk – samen met tenminste één andere netwerkpartner – een mediawijsheid-initiatief dat bijdraagt aan het stimuleren van prosociaal gedrag op sociale media.

In dit interview spreken we met stichting TienTotZestien.nl en The Soulfirm. Beide zijn netwerkpartners. Zij dienden samen dit ‘oer-Nederlandse kwartetspel’ in, dat fysiek én digitaal is te spelen en mensen uitdaagt de discussie aan te gaan over gedrag op sociale media. De jury beoordeelde het als een origineel initiatief met een sterk inhoudelijk uitgangspunt. De aansluiting op het bestaande platform van Kwartool maakt het makkelijk te implementeren. Aldus de jury: “[Ook] de mix van ervarenheid en frisheid in de combinatie van beide partners meebrengen is mooi.”

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

Louis: Al geruime tijd waren we bezig met het idee om een digitale versie van het oer-Nederlandse kwartetspel te realiseren. Met name om het spel in te kunnen zetten als serious game in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het kwartetspel leent zich bij uitstek als de introductie of als leerspel voor vrijwel elk onderwerp en voor vrijwel elk niveau/doelgroep. Dat heeft geresulteerd in de Kwartool (zie www.kwartool.nl)

De Challenge 2022 van Netwerk Mediawijsheid bracht ons op de gedachte om van het kwartetspel een discussiespel te maken. Dus in plaats van per kwartet vier voorbeelden van een onderwerp hebben we bedacht een story of een case (in vier delen) aan een kwartet te koppelen. Met andere woorden: we hebben in acht kwartetten, acht emoties in acht stories aan acht sociale media-platformen gekoppeld.

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

Dat de soms bijzonder verregaande consequenties van (a)sociaal gedrag enorme impact kunnen hebben op het leven van mensen. Niet alleen individueel, maar ook op grote(re) groepen of gemeenschappen. Daarbij is de hardheid en de genadeloosheid waarmee op bepaalde gebeurtenissen gereageerd wordt soms verbijsterend. Het lijkt soms of leedvermaak het enige doel is van online asociaal gedrag.

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als ze zelf met dit thema aan de slag willen?

Spelen is van alle tijden, dus kies – als het kan – zoveel mogelijk voor een spelvorm. Werk zoveel mogelijk met jonge mensen. De tijd waarin bijvoorbeeld de 50-plusser opgroeide is absoluut niet te vergelijken met het huidig tijdperk. Jonge mensen van nu hebben grotendeels een heel andere leef- en denkwereld. Normen en waarden krijgen andere accenten. Onderschat daarbij de potentiële impact van je eigen aanpak of acties niet. Bedenk wel dat je waarachtig verschil kunt maken en probeer altijd vanuit een positieve, constructieve basis te werk te gaan.

In de bovenstaande video kom je meer te weten over de totstandkoming van het project.

Lees ook:

 

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.