Deze 6 initiatieven ontvangen de stimuleringsbijdrage om werk te maken van inclusie

vrijdag 25 juni 2021

Met trots maakt Netwerk Mediawijsheid vandaag de gehonoreerde projecten van de Challenge All Inclusive 2021 bekend. Zes projecten krijgen een stimuleringsbijdrage voor hun mediawijsheid-initiatief waarmee zij inclusie weten te vergroten. Van co-creatie met studenten tot inclusief ontwerp van AI: de zes initiatieven zetten ieder op eigen manier in op inclusief ontwerp, inclusief bereik of inclusieve media.

Dit was de Challenge All Inclusive 2021

De missie van Netwerk Mediawijsheid is: iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt íedereen: dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen. Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid dit jaar de Challenge All Inclusive 2021. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten.

De challenge luidde als volgt: Bedenk, samen met tenminste één andere netwerkpartner, een mediawijsheid-initiatief waarmee wordt ingezet op een van de drie thema’s van de MNX: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp.

De challenge sluit aan op het MNX themajaar All inclusive. De kennis en contacten die netwerkpartners daarbij opdeden, vormden de basis voor praktische voorstellen voor projecten, pilots, onderzoeken en/of experimenten. Denk aan het verkennen van een nieuwe doelgroep, het opzetten van een co-creatiesessie of een training voor het personeel. We ontvingen maar liefst 22 aanvragen, waarvan zijn er zes zijn gehonoreerd voor een stimuleringsbijdrage.

Dit zijn de toegekende initiatieven

Netwerk Mediawijsheid wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanvraag. Deze waren zonder uitzondering van goede kwaliteit: helder en meestal ook kort en krachtig verwoord. De jury – bestaande uit Kim Dankoor (voorzitter), Rick Brink, Rowan Olierook en Ena Omerovics – heeft na het toekennen van punten en een online vergadering alle aanvragen beoordeeld. (Bij mogelijke belangenverstrengeling mocht niet mee worden gestemd.) Daarbij won de jury tevens advies in van de Kerngroep van Netwerk Mediawijsheid. De jury heeft de volgende aanvragen gehonoreerd:


Inclusief is níet speciaal – Studio Z en leerkrachten van De Linde VSO ontwikkelen een educatief project met een focus op inclusiviteit. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de rol die ze zelf kunnen spelen in het inclusiever maken van de samenleving. Dat krijgt de vorm van een zelfgemaakte webpagina waarmee de leerlingen de bezoeker vragen om met beeld, tekst, video en storytelling een inclusiviteit-issue te helpen oplossen.

De jury vindt dit een waardevol project waarbij gebruik wordt gemaakt van een interessante omdraaiing: ze laten de VSO-leerlingen zélf nadenken over de inclusieve samenleving. Het project is compact en reëel omschreven en het inclusiviteitsaspect komt er sterk uit naar voren.

» Lees hier de lessen van het project Inclusief is níet speciaal


Multi Medium – MediaMessage en Hogeschool Rotterdam CMD zetten de stimuleringsbijdrage in om aan Multi Medium te werken: een ontwerpmethode voor inclusief design van AI. Door mensen met verschillende perspectieven te betrekken bij het ontwikkelen van de ontwerpmethode, moet deze zo inclusief mogelijk worden. MediaMessage zal mensen uitnodigen voor een co-creatie sessie en ideeën delen, met als doel om onbewuste bias in het ontwerpproces tegen te gaan.

De jury vindt dit een mooi inhoudelijk gedreven project van grote maatschappelijke waarde. Het ontwerpen van AI staat in de kinderschoenen en het is belangrijk dat van meet af aan inclusiviteit centraal komt te staan in de ontwerpmethodiek. Het voorstel is erg verkennend beschreven en vormt een start, daarmee past het goed bij de challenge.

» Lees hier de lessen van het project MediaMessage


De Taalversterker – Fontys Hogeschool Journalistiek/ Lectoraat Journalistiek & Innovatie, Brabantse Dagbladen en Taalnetwerk Midden Brabant zullen het project De Taalversterker realiseren: een automatisch systeem dat met inzet van slimme technologie bestaande journalistieke teksten automatisch kan samenvatten en vereenvoudigen. Zo wordt het bestaande nieuwsaanbod beter toegankelijk voor de (groeiende) groep laaggeletterden. De ambitie is om ook toe te werken naar een gepersonaliseerd lesprogramma voor laaggeletterden.

De jury oordeelt dat dit een mooi en vernieuwend initiatief is, dat zal leiden tot meer inclusie van laaggeletterden. Met deze techniek kunnen drempels om mediawijzer te worden weggehaald worden. Het gaat hierbij om ‘een eerste stap’, een experiment, en dat past goed bij waar de challenge tot oproept.

» Lees hier de lessen van het project De Taalversterker


Surfwise Incl. – Stichting Buurtwerk.nl en WijWijs ontvangen een stimuleringsbijdrage voor Surfwise Incl.: een kort en intensief trainingsprogramma voor jongerenwerkers, dat is gericht op het versterken van hun online mediavaardigheden. Door de jongerenwerkers meer mediavaardigheden aan te leren, zijn ze beter in staat om deze over te dragen, aldus Buurtwerk.nl.

Volgens de jury is dit een mooi project voor een doelgroep van jongerenwerkers, waar niet vaak aan wordt gedacht. Het buurtwerk speelt zich dicht af bij de groep mensen die mediawijsheid het meest nodig heeft. Het is waardevol dat de jongeren zelf betrokken worden bij het ontwerpen van de training.

» Lees hier de lessen van het project Surfwise Incl.


Cyberbank – Cybersoek, ICT vanaf Morgen en de Alliantie Digitaal Samenleven ontvangt steun voor hun Cyberbank. Met dit initiatief krijgen kansarme Amsterdammers toegang tot een device, internet en passende ondersteuning in de vorm van digitale ondersteuning en/of cursussen.

De jury beoordeelt het plan als heel duidelijk, helder en inclusief. “Erg mooi hoe hiermee én jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken en geholpen, én mensen zonder toegang tot digitale middelen”, aldus de juryleden. Wat ook aanspreekt is dat het aangevraagde bedrag niet alleen ingezet gaat worden voor promotie, maar ook voor de ambitie om er een landelijk initiatief van te maken.

» Lees hier de lessen van het Cyberbank-project


Mediajungle – Mediajungle, Helpwanted.nl en Vitamine Eef ontwikkelen met de bijdrage een uitbreiding op het mediawijze spel Mediajungle. Met deze uitbreiding willen ze mensen met een licht verstandelijke beperking tips en advies bieden over een veilig online seksleven. De samenwerking gaat van start met een kennisevent met de deelnemende partijen om vervolgens een concreet aanbod te kunnen ontwikkelen.

De jury vindt dit een mooi en waardevol project met een actueel thema, voor een belangrijke doelgroep.

» Lees hier de lessen van Mediajungle


Er is in totaal € 50.000,– toegekend aan deze initiatieven. Eind 2021 worden de resultaten van de stimuleringsregeling gepresenteerd. Ook volgen er interviews met de initiatiefnemers van de toegekende initiatieven op dit blog.

Bekijk ook eens het fondsenoverzicht voor financieringsmogelijkheden. Op de hoogte blijven van de activiteiten in het netwerk? Meld je aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.