Challenge #NLmediawijs: dit zijn de gehonoreerde projecten

vrijdag 11 oktober 2019

Met de Challenge Nederland Mediawijs 2019 daagde Netwerk Mediawijsheid partners uit om een speelse en effectieve toepassing van de MediaDiamant te ontwikkelen, speciaal voor volwassenen of (ondersteuners van) kwetsbare volwassenen en kinderen. Na een intensieve Accelerator Experience mochten drie teams door, om in drie weken tijd hun idee naar een hoger plan te tillen. Op donderdag 10 oktober kregen zij de kans om de eindjury te overtuigen en nu is er goed nieuws om te delen: Netwerk Mediawijsheid honoreert twee projecten met de stimuleringsbijdrage. 

De challenge

In deze snel digitaliserende samenleving wordt mediawijsheid steeds belangrijker. Niet alleen voor de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbare groepen die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden. Netwerk Mediawijsheid daagt partners uit om collectief mee te bouwen aan haar missie: Iedereen mediawijs. Hoe bereiken we de mensen die achterblijven of zijn afgehaakt? En hoe ontwerpen we maatwerk voor kwetsbare mensen, zoals zij die een beperking hebben of zij die in armoede of eenzaamheid leven?

De challenge, een variant op de jaarlijkse Stimuleringsregeling, was een oproep om de kracht van het netwerk te benutten bij het bedenken en uitwerken van effectieve en speelse toepassingen van de MediaDiamant. De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding en vormt een handvat bij het bespreekbaar maken van mediagebruik en -gedrag. Het totaal te verdelen bedrag was €35.000,-. De jury, bestaande uit Sonja Heijkamp, Nural Orucu (afwezig tijdens de eindpitch), John Leek en Niels Bloembergen, honoreert met trots twee projecten, die allebei de MediaDiamant inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners.

 

Van harte!

Netwerk Mediawijsheid feliciteert de twee gehonoreerde projecten:

Media Challenge van MEE, Pluryn, Windesheim (opleiding Expertcoach Mediaopvoeding) en Bibliotheek Eindhoven. Zij zien de digitale kloof steeds groter worden en bedachten een manier om deze op een speelse manier te verkleinen. Op de website van de Media Challenge krijgen gezinnen, waarvan een of meer gezinsleden een verstandelijke beperking heeft, opdrachten rondom de vijf kanten van de MediaDiamant.

De jury is unaniem enthousiast over de manier waarop het team een speelse manier heeft gevonden om mensen met een verstandelijke beperking te bereiken. In plaats van bij een hulpvraag over mediagebruik terug te grijpen op het gesprek en het verwijzen naar informatie, kunnen gezinnen direct aan de slag. Deze laagdrempeligheid sluit goed aan bij de behoefte van de doelgroep.

 

Steffie Assistent van Leer Zelf Online en DialogueTrainer. Zij zien veel problematiek rondom het mediagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, een groep van 1,1 miljoen mensen. Daarom ontwikkelen ze een online gesprekstool waarmee mensen met een verstandelijke beperking een gesproken dialoog kunnen aangaan over mediagebruik. Met behulp van een tablet, computer of smartphone wordt het gesprek over mediagebruik op gang gebracht en gestructureerd.

Het verhaal van dit team bezorgde de jury kippenvel. De urgentie om een dergelijke tool te ontwikkelen voor deze doelgroep is groot. De cliënt blijkt openhartig in gesprek met de computer en de jury ziet dan ook groot potentieel van de tool voor andere (taboe-)onderwerpen.

Het vervolg

Voor de winnende teams begint nu het échte werk en de volgende uitdaging: het verder opzetten en uitvoeren van de projecten. De oplevering van de projecten is uiterlijk 2020 dus er is nog een lange weg te gaan. Netwerk Mediawijsheid wenst hen hierbij veel succes en plezier. Op de hoogte blijven? Houd het blog en @Mediawijzer in de gaten.

Tot slot willen we alle deelnemende teams aan de Challenge Nederland Mediawijs 2019 bedanken voor hun deelname en veel succes wensen met de verdere voortzetting van hun plannen.

Foto’s door Eva Kasbergen Fotografie. Bekijk alle foto’s

Lees meer over de challenge:

» Challenge Nederland Mediawijs 2019
» #NLmediawijs: speelse nieuwe toepassingen van de MediaDiamant in ontwikkeling
» Zo zet je de MediaDiamant in als professional

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.