Challenge 2022-winnaar Computerheld: “Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Ook online!”

maandag 7 november 2022

Hoe verging het de vijf projecten die in in 2022 een stimuleringsbijdrage kregen van Netwerk Mediawijsheid, als onderdeel van de Challenge Samen Sociaal Online? Van een videogame waarmee leerlingen in elkaars bubbel stappen tot een sociaal, digitaal kwartetspel: de vijf initiatieven zetten zich ieder op eigen manier in voor een sociale online wereld. Ze blikken terug op de lessen die ze leerden tijdens hun project en geven tips aan het netwerk. Vandaag Andrea Kramp van gro-up over het project Computerheld.

De challenge stond dit jaar in het teken van een socialere online wereld. Samen ervaren we veel plezier en gemak van digitale media. Maar onze online wereld staat ook onder druk. Sociale media kunnen een bron van ergernis, vertwijfeling en angst zijn. Bijvoorbeeld door online haat, pesten en nepnieuws. 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

De Challenge luidde dit jaar dan ook als volgt:

Bedenk – samen met tenminste één andere netwerkpartner – een mediawijsheid-initiatief dat bijdraagt aan het stimuleren van prosociaal gedrag op sociale media.

In dit interview spreken we met Andrea Kramp van netwerkpartner gro-up buurtwerk. Zij dienden samen met Vice Versa Communicatie een aanvraag in voor een E-learning module voor medewerkers in de kinderopvang en buurtwerk, om hen klaar te stomen om kinderen te helpen met pro-sociaal gedrag. De jury vond het een sterk en breed ingestoken initiatief, aansluitend op bestaande e-learning aanpak. Ook waardeerden ze het feit dat het initiatief gericht is op de begeleidende volwassenen als sleutelfiguur in het leven van een opgroeiende jongere en grijpt aan in de context van wijk, school en gezin.

Hoe zijn jullie op het idee voor dit project gekomen?

Andrea: Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Ook online! Dit is een boodschap die ik graag wil uitdragen aan ouders en professionals. En toen het Netwerk Mediawijsheid de Challenge Samen Sociaal Online presenteerde wilde ik heel graag iets doen voor de professionals van gro-up.

Bij gro-up zijn er binnen de divisies buurtwerk, kinderopvang, jeugdhulp en onderwijs zoveel professionals die een sleutelfiguur zijn in het leven van het opgroeiende kind. En doordat de online leefwereld onlosmakelijk verbonden is met ons offline leven, kunnen we daar nog wel wat support in gebruiken. En zo ontstond Project Computerheld; een E-learning ontwikkelen voor de professionals van gro-up. Met daarnaast onderzoek naar de kennis en vaardigheden van de professionals. 

Wat vind je de belangrijkste les die je van dit project geleerd hebt?

Geduld hebben. En dat is niet mijn sterkste eigenschap. Om Project Computerheld zo goed mogelijk neer te gaan zetten binnen gro-up is er vooral tijd nodig. Door de hulp van het fantastische kernteam heb ik geleerd dat het slagingssucces van het project ligt in de tijd nemen om de juiste mensen aan tafel te krijgen en ambassadeurschap te creëren.

Wat is het advies dat je aan netwerkpartners mee wilt geven als zij zelf met dit thema aan de slag willen

Stel een kernteam samen die het project of thema dragen en geef hen de tijd/uren om hier handen en voeten aan te geven. Daarnaast is het bepalen van een visie heel erg belangrijk. Hoe denk je als organisatie over mediawijsheid? Wat wil je uitdragen? Waar sta je voor? Als je dat combineert met een goede dosis plezier en passie, heb je denk ik alle ingrediënten voor succes.

In de bovenstaande video kom je meer te weten over de totstandkoming van het project.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.