Mediawijzer.net Challenge 2017

Laat de MediaDiamant schitteren

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om beschikbaarheid en gebruik van nieuwe media. We zijn een gidsland. Door media een voorname plek te geven in de opvoeding van onze kinderen en jongeren, borgen we dat zij er de optimale vruchten van plukken en bewuste kritische gebruikers worden. Alleen dan kunnen jongeren van nu Nederland straks op de kaart zetten als meest innovatief, creatief en ondernemend land ter wereld.

Mediawijzer.net ondersteunt ouders met de MediaDiamant. Een model waarmee alle facetten van mediagebruik schitteren in het licht van de opvoeding. De Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2017 stond geheel in het teken van de Mediawijzer.net Challenge 2017 en de MediaDiamant. Een oproep om de kracht van het netwerk in te zetten om op nieuwe en eigentijdse wijze de MediaDiamant effectief en duurzaam in te zetten.

De Mediawijzer.net Challenge 2017 is inmiddels afgerond. Bekijk hier de gehonoreerde projecten.

Hoe werkt de #MWchallenge?

Elk jaar organiseert Mediawijzer.net een stimuleringsregeling. In plaats van een traject waarbij een projectaanvraag moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor een projectbijdrage of voor een prijs, is er in 2017 voor gekozen de regeling als een challenge vorm te geven.

Via de Mediawijzer.net Challenge 2017 konden netwerkpartners meedingen naar een stimuleringsbijdrage voor een ondernemende, eigentijdse aanpak of instrument om de MediaDiamant effectief en duurzaam toepasbaar te maken voor opvoeders.

Wat?

Door de enorme technologische ontwikkeling heeft ‘ondernemen’ de afgelopen jaren een nieuwe lading gekregen. Nederland is toonaangevend met startups en vernieuwende, creatieve organisaties. Deze energie zoeken we ook in het netwerk van Mediawijzer.net. We vroegen de netwerkpartners daarom de handen ineen te slaan, effectieve combinaties te maken en gezamenlijk deel te nemen om met elkaar een idee of product uit te werken als ware het een startup. We daagden uit om inhoud, technologie en ondernemerschap te verbinden en met elkaar te komen tot een levensvatbaar idee om opvoeders te ondersteunen bij het toepassen van de MediaDiamant.

Hoe?

Om deel te nemen aan de Challenge vormden netwerkpartners een team van 4-6 personen vanuit 2 of meer netwerkpartners. Met dit team werd een eerste idee bedacht waarmee op 6 juni 2017 in één dag volgens het principe ‘Design like a Startup‘ tot een eerste prototype en business case gekomen werd. Op de dag was er aandacht voor thema’s als Design Thinking, ontwerpen vanuit en met eindgebruikers, prototyping, business modelling, etc. De Design like a Start Up dag werd georganiseerd in samenwerking met The Perfect Storm.

Hoeveel?

Ieder team kreeg de gelegenheid te pitchen voor een kundige jury die een eerste selectie maakte. Na deze dag kregen enkele teams een bijdrage van € 2.500,- en een incubator ondersteuning met drie coach sessies. Binnen drie weken werd het prototype en business case verder uitgewerkt om op 26 juni een definitieve pitch te maken voor de Stuurgroep van Mediawijzer.net. Daar werd de keuze gemaakt welke partner(s) een stimuleringsbijdrage ontving(en). Het totaal te verdelen bedrag was € 100.000,- De minimale bijdrage was € 20.000,-

» Bekijk de gehonoreerde projecten

De MediaDiamant

Uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Mediawijzer.net blijkt dat 44% van de ouders zich weleens zorgen maakt over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen, bijvoorbeeld over de tijd die zij eraan besteden en de content die zij krijgen voorgeschoteld. In het onderzoek geven bijna vier op de tien ouders aan hulp te kunnen gebruiken bij de mediaopvoeding. Binnen het netwerk van Mediawijzer.net is daarom in een co-design traject met experts, professionals en ouders de MediaDiamant ontwikkeld. De MediaDiamant helpt ouders om media actief op te pakken in de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar, met de focus op de kansen die media bieden.

Het model belicht vijf verschillende kanten van mediaopvoeding; het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans. Bij elke kant worden praktische tips en informatie gegeven op mediawijsheid.nl/mediadiamant. De tips kunnen naar eigen inzicht worden toegepast, afhankelijk van opvoedstijl en gezinssituatie.

Hoe gebruik je als professional de MediaDiamant?

De MediaDiamant is bedoeld als handvat, anker of grondslag voor het netwerk van Mediawijzer.net. Netwerkpartners en (opvoed-)professionals zijn vrij om de MediaDiamant te delen, verder uit te bouwen en/of deze door te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het gebruik ter ondersteuning van eigen activiteiten;
  • het delen via je eigen kanalen;
  • het wijzen van ouders op mediawijsheid.nl/mediadiamant, bijvoorbeeld via een ouder- of informatieavond;
  • gebruik ter inspiratie bij het ontwikkelen van producten en diensten rondom mediaopvoeding (brochures, programma’s voor ouderavonden etc.);
  • het inzichtelijk maken van beschikbare kennis ter ondersteuning bij mediaopvoeding;
  • het ontwikkelen van eenvoudige meetinstrumenten rondom mediaopvoeding;
  • het maken van conversatiestarters waarmee ouders het gesprek met hun kind over media op gang kunnen brengen.

Op mediawijzer.net/mediadiamant staat meer informatie over het model specifiek voor professionals, inclusief toelichting op de werking van het model, achtergrondinformatie en het theoretisch kader.

De plek waar ouders meer informatie kunnen vinden over de MediaDiamant is mediawijsheid.nl/mediadiamant.

Planning

De Mediawijzer.net Challenge 2017 is inmiddels afgerond. Bekijk hier de gehonoreerde projecten.

23 maartIntroductie MediaDiamant
23 aprilStart inschrijving Mediawijzer.net Challenge 2017
23 meiMix & Match lunchmeeting op de MNX 2017 (optioneel*)
30 meiSluiting inschrijving is 30 mei 24:00 uur
6 juniDesign like a Startup dag bij Beeld en Geluid in samenwerking met The Perfect Storm
26 juniDefinitieve toekenning door Stuurgroep Mediawijzer.net

Met vragen graag mailen naar info@mediawijzer.net.