Image

Challenge All inclusive 2021

Bedenk samen, met tenminste één andere netwerkpartner, een mediawijsheid-initiatief waarmee wordt ingezet op inclusieve media, inclusief bereik of inclusief ontwerp. Zo luidt de Challenge All inclusive 2021, gericht aan partners van Netwerk Mediawijsheid. Organisaties konden hun initiatief tot uiterlijk 16 mei indienen. Netwerk Mediawijsheid stelt in totaal 50.000 euro beschikbaar.

Een aanvraag indienen voor deze stimuleringsregeling is niet meer mogelijk

Netwerk Mediawijsheid stimuleert inclusie

De missie van Netwerk Mediawijsheid is iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt íedereen: dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen.

Er is veel kennis en expertise in het netwerk over mediawijsheid en hoe we mensen in Nederland mediawijzer kunnen maken. Maar daarmee bereiken we nog lang niet iedereen. Er is verbreding nodig op meerdere vlakken om de toegankelijkheid, het bereik en uiteindelijk de impact van het mediawijsheid-aanbod te vergroten. Daarom stimuleert Netwerk Mediawijsheid netwerkpartners om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten.

nieuws: dit zijn de gehonoreerde projecten

De jury, bestaande uit de kerngroepleden van Netwerk Mediawijsheid, heeft na het toekennen van punten en een online vergadering alle aanvragen beoordeeld.

» Deze projecten ontvangen de stimuleringsbijdrage

Hoe werkt de challenge?

De kracht van een netwerk zit in samenwerking: samen experimenteren, initiatieven ontwikkelen, daar veel van leren en vervolgens samen delen met het netwerk. Om de samenwerking te ondersteunen en stimuleren, organiseert Netwerk Mediawijsheid elk jaar een stimuleringsregeling in de vorm van een gezamenlijke uitdaging.

Dit jaar staat de challenge in het teken van het MNX jaarthema: All inclusive. De kennis en contacten die netwerkpartners rond de MNX kunnen opdoen, vormen de basis voor de challenge. De deelnemers worden uitgenodigd de opbrengst van de MNX om te zetten naar praktische voorstellen voor projecten, pilots, onderzoeken en/of experimenten. Denk aan het verkennen van een nieuwe doelgroep, het opzetten van een co-creatiesessie of een training voor het personeel. Er kan een bijdrage aangevraagd worden tussen de 5000 en 10.000 euro per initiatief.

De challenge luidt als volgt:

Bedenk samen, met tenminste één andere netwerkpartner, een mediawijsheid-initiatief waarmee wordt ingezet op een van de drie thema's van de MNX: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp.


De drie thema's van de challenge

'All inclusive, hoe doen we dat?' deze vraag stond centraal tijdens het MNX themajaar, dat werd afgesloten tijdens de MNX op 20 april. Hierin werden eerste stappen gezet richting een inclusief netwerk, door kennis en ervaring te delen en krachten te bundelen in nieuwe initiatieven. Deelnemers van de challenge worden uitgenodigd de kennis en contacten die rondom de MNX opgedaan kunnen worden, in te zetten voor praktische voorstellen om (eerste) lerende stappen zetten richting inclusie. Dat kan binnen drie gebieden:

Inclusieve media

De invloed van media op ons leven en onze samenleving is groter dan ooit. Maar wie wordt er eigenlijk gehoord en gezien? En wie blijft onzichtbaar of wordt het zwijgen opgelegd? Bij een inclusieve samenleving horen inclusieve media.

» Lees hier meer over het thema

Inclusief bereik

We streven naar dromen van een Nederland waar iedereen mediawijs kan leven. Maar hoe zorgen we dat we als netwerk daadwerkelijk iedereen bereiken en betrekken? Om (digitale) inclusie te vergroten, moeten we stilstaan bij inclusief bereik.

» Lees hier meer over dit thema

Inclusief ontwerp

We leven in een wereld waarin mediawijsheid een noodzaak is. Het is daarom essentieel dat we als netwerk initiatieven vormgeven die niemand uitsluiten. Van co-creatie tot toegankelijkheid; we zullen werk moeten maken van inclusief ontwerp.

» Lees hier meer over dit thema

Praktische informatie en voorwaarden

De deadline voor het indienen van een initiatief was 16 mei 2021, 24.00 uur.

Heb je vragen over deze en voorgaande challenges? Mail naar [email protected]

Maak kennis met de jury

De jury beoordeelt de aanvragen en bepaalt de hoogte van het toe te wijzen bedrag per gehonoreerde aanvraag.

Kim Dankoor (voorzitter) is media(wijsheid)-expert en interviewer, en promoveert momenteel aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar de mogelijke effecten van commerciële rapmuziek op jongeren in de VS en Nederland. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter het mediaplatform KIMBYKIM.

Rick Brink werd in 2019 officieus Minister van Gehandicaptenzaken, een functie die in het leven was geroepen door omroep KRO-NCRV. Begin 2021 startte hij Rick Brink Advies en sindsdien ondersteunt hij overheden en organisaties bij hun inclusievraagstukken.

Rowan Olierook is afgestudeerd als mediawetenschapper en werkzaam bij omroep Human als coördinator Human in het onderwijs en videoredacteur bij 3FM Human. Ze ontwikkelde o.a. samen met Beeld en Geluid de Masterclass Medialogica en zoekt als videoredacteur inspirerende verhalen van jongeren.

Ena Omerovics is mede-oprichter en projectleider van Stichting Common Frames, die film- en mediawijsheidprojecten voor (jonge) nieuwkomers in Nederland ontwikkelt. Ook is ze coördinator voor MILEN, het Media and Information Literacy Expert Network.Benieuwd naar de vorige editie?

Met de Challenge Nederland Mediawijs 2020 stelden Netwerk Mediawijsheid organisaties de volgende vragen: Waarmee zou jouw organisatie mensen juist in deze tijd mediawijzer kunnen maken? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe vormt het een blijvende bijdrage, ook ná de coronacrisis? Denk aan een online spreekuur, bewustwordingscampagne, informatieve website, uitleenpunt voor randapparatuur, digitalisering van lesmateriaal, een onderzoek, een pilot, een experiment – er is veel mogelijk. De challenge luidde als volgt: Kom als netwerkpartner(s) met een initiatief waarmee je mensen in deze coronacrisis (en daarna), extra ondersteunt op het gebied van mediawijsheid.

De stimuleringsbijdrage werd uiteindelijk toegekend aan zes initiatieven: Ithaka Media Lab van Common Frames, Stay S@fe! van Weerbaar in Seksualiteit, FF-APPEN van Stichting STRAS, digitale docententrainingen van Voorlichtingopscholen.nl, De Thuisfilm van Hollywood in de Klas en Under Pressure van Diversion.

» Hier lees je meer over de gehonoreerde projecten van de Challenge Nederland Mediawijs 2020 - In tijden van corona