Bedenk samen met tenminste één andere netwerkpartner een mediawijsheid-initiatief dat bijdraagt aan het stimuleren van pro-sociaal gedrag op sociale media. Zo luidde de Challenge Samen Sociaal Online 2022, gericht aan partners van Netwerk Mediawijsheid. Organisaties konden hun initiatief tot uiterlijk 11 april indienen. Netwerk Mediawijsheid stelde in totaal 50.000 euro beschikbaar.

Netwerk Mediawijsheid stimuleert pro-sociaal gedrag

De challenge stond dit jaar in het teken van een socialere online wereld. Samen ervaren we veel plezier en gemak van digitale media. Maar onze online wereld staat ook onder druk. Sociale media kunnen een bron van ergernis, vertwijfeling en angst zijn. Bijvoorbeeld door online haat, pesten en nepnieuws. 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2021 riep Netwerk Mediawijsheid op: ‘Als we sociale media een fijne plek voor iedereen willen laten zijn, moeten we nu met elkaar aan de slag. Want er staat veel op het spel. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we samen sociaal online zijn’. We deden de belofte dat het netwerk in 2022 verder aan de slag zou gaan met het thema. Daarom stimuleerde Netwerk Mediawijsheid partners om zich in te zetten voor een sociale online wereld.

Dit zijn de winnaars van de Challenge Samen Sociaal Online 2022

Netwerk Mediawijsheid heeft tijdens de MNX22 de winnaars van de Challenge bekendgemaakt.

Ben je benieuwd welke ingezonden initiatieven beloond zijn met de stimuleringsprijs?

Lees het hier

Hoe werkte de challenge?

De kracht van een netwerk zit in samenwerking: samen experimenteren, initiatieven ontwikkelen, daar veel van leren en vervolgens samen delen met het netwerk. Om de samenwerking te ondersteunen en stimuleren, organiseert Netwerk Mediawijsheid elk jaar een stimuleringsregeling in de vorm van een gezamenlijke uitdaging.

Dit jaar stond de challenge in het teken van het thema Samen Sociaal Online. We daagden netwerkpartners uit om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het stimuleren van pro-sociaal gedrag op sociale media. Het voorstel moest een innovatief karakter hebben en kon bestaan uit onderzoek, tool-ontwikkeling, (sociale) experimenten, projecten en/of een combinatie daarvan. Bij elk voorstel moesten minstens twee netwerkpartners betrokken zijn. Er kon een bijdrage aangevraagd worden van maximaal 10.000 euro per initiatief.

De challenge luidde als volgt:

Bedenk - samen met tenminste één andere netwerkpartner - een mediawijsheid-initiatief dat bijdraagt aan het stimuleren van pro-sociaal gedrag op sociale media.

Praktische informatie en voorwaarden

De deadline voor het indienen van een initiatief is inmiddels verstreken en de winnaars zijn bekendgemaakt.

Heb je vragen over deze en voorgaande challenges? Mail naar [email protected]


header impact pagina - jonge vrouw met smartphone

De missie van Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid zet zich in voor de missie Iedereen mediawijs. Lees hoe we impact maken.

Lees meer

Meer over de stimuleringregeling

We organiseren elk jaar een stimuleringsregeling in de vorm van een gezamenlijke challenge.

Lees meer

Benieuwd naar de vorige editie?

De missie van Netwerk Mediawijsheid is: iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt íedereen: dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen. Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid de Challenge All Inclusive 2021. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten.

De challenge sloot aan op het MNX themajaar All inclusive en luidde als volgt: Bedenk, samen met tenminste één andere netwerkpartner, een mediawijsheid-initiatief waarmee wordt ingezet op een van de drie thema’s van de MNX: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp.

» De stimuleringsbijdrage werd uiteindelijk toegekend aan deze zes initiatieven.