Conceptadvies 2032: mediawijsheid in het curriculum

dinsdag 20 oktober 2015

Begin oktober heeft het Platform Onderwijs 2032 een conceptadvies uitgebracht over het onderwijs dat in de toekomst nodig zal zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Heb je het al gelezen? Het is kort, helder en mediawijsheid komt er prominent in voor. Mediawijsheid wordt in het advies namelijk genoemd als een van de digitale vaardigheden die in de kern van het onderwijs thuishoren.

Al vanaf de start van het netwerk staat het hoog op onze agenda: pas als mediawijsheid in het curriculum wordt opgenomen, hebben we écht iets bereikt. Want dan gaat de vrijblijvendheid eraf, gaan de leraren zich bekwamen, wordt het opgenomen in het beleid van de school, komt er geld beschikbaar voor lesprogramma’s, komen de uitgeverijen in actie, worden ouders betrokken en kan uiteindelijk geen school er meer omheen: elk kind moet mediawijs gemaakt worden. En nu, als ik het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032 lees, concludeer ik dat we een flinke stap dichter bij mediawijsheid in het curriculum hebben gezet.

Samen met het netwerk

Het feit dat mediawijsheid zo serieus genomen wordt, hebben we samen met het netwerk bereikt: op de Mediawijzer.Netwerk Experience (MNX) afgelopen juni 2015 werd de ronde tafel van het Platform 2032 drukbezocht en vond er een levendige discussie plaats met het netwerk. Ook hebben we de leden van het Platform doorverwezen naar een aantal netwerkpartners en heeft Mediawijzer.net – net als 260 andere partijen in Nederland – een bijdrage geleverd in de vorm van een whitepaper over mediawijsheid en de rol van het netwerk daarin. Lees vooral ook de uitgebreide verslaglegging van de dialoog die het Platform Onderwijs 2032 heeft gevoerd. Ook daarin wordt mediawijsheid genoemd als een essentieel onderdeel van het onderwijs en wordt verwezen naar onze whitepaper.

» Lees de whitepaper van Mediawijzer.net

Definitie van mediawijsheid

Het Platform lijkt in het advies de concept definitie te volgen van SLO waarbij digitale vaardigheden bestaan uit vier onderdelen:

  • basisvaardigheden
  • het nieuwe computational thinking
  • informatievaardigheden
  • mediawijsheid

Niet iedereen binnen het netwerk is er blij mee dat mediawijsheid in deze definitie gezien wordt als onderdeel van digitale vaardigheden. Persoonlijk vind ik het ook jammer en zie ik mediawijsheid als een veel breder, overkoepelend begrip. Maar eenduidigheid in terminologie vind ik nóg belangrijker voor het onderwijs. Bovendien zit de crux in de uitwerking. Als alle tien mediawijsheid competenties daarin terugkomen, blijft het bestaande mediawijsheid les- en leermateriaal dus bruikbaar en sluit de definitie mooi aan op de praktijk. Wij blijven hierover samen met Kennisnet in gesprek met SLO.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.