Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid gepresenteerd

maandag 18 maart 2024

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met burgerschap en digitale geletterdheid. Maar er waren nog geen kerndoelen, dus het was niet duidelijk wat leerlingen hiervoor moeten leren. Daarom is het zo belangrijk dat er ook voor deze leergebieden kerndoelen komen voor zowel het primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs. 6 maart was een belangrijke dag voor het onderwijs: demissionair minister Mariëlle Paul heeft de eerste conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen.

Kerndoelenteams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hebben het afgelopen jaar gewerkt aan conceptkerndoelen voor deze leergebieden. Zij zijn hierin bijgestaan door advieskringen, met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en van maatschappelijke organisaties.

Ook heeft een groep experts meegekeken en advies gegeven om te zorgen dat de kerndoelen geschikt zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid hebben we nu de conceptkerndoelen opgeleverd voor alle leergebieden binnen de basisvaardigheden. Daarvoor gaf het ministerie van OCW ons in april 2022 de opdracht.

Kerndoelen geven richting en ruimte aan scholen

Het onderwijs heeft behoefte aan een duidelijke opdracht over wat we verstaan onder burgerschap en digitale geletterdheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor scholen om vanuit hun eigen visie de vertaalslag te maken van de kerndoelen naar de praktijk. De conceptkerndoelen zijn daarom zo beschreven dat de kern van het leergebied is vastgesteld, zonder iets op de dragen.

Conceptkerndoelen na de zomer toetsen

Na de zomer van 2024 gaat de fase van toetsen van start. We onderzoeken wat het onderwijsveld nodig heeft om de nieuwe kerndoelen te kunnen invoeren. Want voor de kwaliteit van het onderwijs is meer nodig dan een landelijk curriculum.

Met de opgehaalde feedback scherpen we de conceptkerndoelen aan. Daarna bieden we het ministerie van OCW definitieve kerndoelen aan, die samenhangen met de kerndoelen van de zeven andere leergebieden. Het ministerie start dan het wetgevingstraject en politieke besluitvorming.

Meer informatie

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder op actualisatiekerndoelen.nl

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.