Conceptvisie Digitale Geletterdheid in het onderwijs: wat vind jij?

woensdag 4 april 2018

Maandag 26 maart was een belangrijke dag voor iedereen met een hart voor mediawijsheid. Op deze dag is namelijk de conceptvisie gepresenteerd van het ontwikkelteam voor digitale geletterdheid van Curriculum.nu. Zoals bekend wordt mediawijsheid binnen het onderwijs (zie definitie SLO) gezien als onderdeel van digitale geletterdheid (naast ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking). Wat zijn de volgende stappen?

Het ontwikkelteam geeft met de conceptvisie de aftrap voor het denkproces hoe digitale geletterdheid – en dus hoe mediawijsheid – in het onderwijs van de toekomst vorm is te geven. In de visie staat de kennis, de omgang, het nadenken en het creëren met digitale technologie centraal. Er wordt een toekomstbeeld geschetst van een wereld die overladen is met grote hoeveelheden data en zich onvoorspelbaar ontwikkelende digitale technologieën. Digitale geletterdheid wordt gezien als de nieuwe taal die je nodig hebt om in deze wereld je informatie te kunnen vinden en er te kunnen werken, leren en leven.

Mediawijsheid in conceptversie nog niet duidelijk genoeg

In de conceptvisie is in algemene zin sprake van mediawijsheid. Het gaat dan om de bewuste, verantwoordelijke, kritische en actieve houding die je nodig hebt om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. Bekende termen die we herkennen uit de definities van de Raad voor Cultuur (2005) en het Mediawijsheid Competentiemodel. Dat is passend bij het niveau van een visie, maar de conceptvisie blijft verder weg van de huidige mediawijsheid actualiteit met serieuze thema’s zoals nepnieuws, filter bubbles, grooming, cyberpesten, privacy, cybercriminaliteit, smartphone verslaving, polarisatie en digitale kloof. En dat is intrigerend. Want als digitale geletterdheid een nieuwe taal moet zijn, waar wordt deze taal dan voor gebruikt? Ik neem aan om mee te communiceren en te interacteren: hét unieke kenmerk van de digitale media. Maar is dan niet juist de context van het mediagebruik van belang? Met wie of wat vindt de interactie plaats en waarom, waartoe? Het is goed om te leren hoe je als individu om moet gaan met digitale technologie, maar het is nog beter om te leren hoe computers werken in combinatie met hoe mensen ‘werken’. Juist de wisselwerking tussen beiden maken media en mediawijsheid zo interessant. Dan heb ik het over media in de breedste zin van het woord: een middel waarmee mensen iets willen bereiken, een middel om mensen onderling mee te verbinden, een middel als spiegel van onze hedendaagse cultuur, een middel voor verbeelding en voor betekenisgeving en voor… vul maar in.

Wat vind jij? Laat je horen!

De conceptvisie is een eerste aftrap die nadrukkelijk bedoeld is als uitnodiging aan het veld om op te reageren. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen om te laten horen wat jij er van vindt. Dat kan op meerdere manieren:

  • Je kan zelf direct reageren op de specifieke vragen voor de ontwikkelscholen, vakverenigingen en het vervolgonderwijs. Voor deze vragen is er een apart formulier. Deze vind je hier [red. link niet meer toegankelijk], de spelregels staan hier. Het ingevulde formulier kun je mailen naar [email protected]. Reageer voor woensdag 25 april, 9:00 uur.

  • Je kan reageren op de mediawijsheid vragenlijst die wij op 11 april online hebben gezet: invullen van de stellingen met betrekking tot de conceptvisie Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu kon tot en met 22 april.

  • Je kan een van de vele bijeenkomsten bezoeken die georganiseerd worden door het land.

Alle informatie is te vinden op curriculum.nu/digitale-geletterdheid-tussenresultaten.

Om de vragenlijst voor te bereiden gaan we op 4 april van 13:00-17:00 uur in gesprek met een aantal leden van het ontwikkelteam. We zullen uitgebreid verslag doen van deze bijeenkomst en hier de uitkomsten van de vragenlijst aan toevoegen. Er vinden dit jaar nog twee volgende consultatieperiodes plaats van het ontwikkelteam. We maken na 4 april bekend hoe we de netwerkbijeenkomsten daartoe gaan organiseren.

Heb je vragen Stuur dan een email naar [email protected].

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.