Alle rechten van intellectuele eigendom op de website www.netwerkmediawijsheid.nl en daaraan gelieerde sites berusten bij Netwerk Mediawijsheid. Kopiëren en/of bewerken van content op de site is – behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen – niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Netwerk Mediawijsheid. Het gebruik van materiaal dat gedownload kan worden en/of hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde inhoud c.q. website van www.netwerkmediawijsheid.nl afkomstig is.en