De media-explosie: Fonds 21 financiert projecten mediawijsheid voor jongeren

donderdag 10 november 2016

Jongeren en media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via apps op de smartphone, laptop, televisie, radio, krant en sociale media moeten zij zich dagelijks een weg banen door een niet aflatende stroom aan beelden en informatie. Hoe gaan jongeren om met deze media-explosie? Wat moeten ze geloven en wat niet? En hoe komt nieuws tot stand? Bij Fonds 21 steunen we projecten die tot doel hebben jongeren mediawijzer te maken, zowel wat betreft hun eigen online gedrag als ter vergroting van een kritische houding ten aanzien van verschillende media. In dit artikel vertel ik je graag meer over twee gesteunde mediawijsheidprojecten.

Over Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van projecten in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. In de laatstgenoemde pijler steunen we projecten die tot doel hebben de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren (12 – 30 jaar) te vergroten. De projecten die Fonds 21 steunt helpen hen bij het omgaan met geld, vergroten hun geletterdheid en mediawijsheid en/of dragen bij aan de ontwikkeling van een ondernemende houding. Fonds 21 vindt het belangrijk dat de inhoud en vorm van het project optimaal aansluit bij de belevingswereld van de deelnemende jongeren. Ook is aansluiting bij het curriculum en leerinhoud van het onderwijs belangrijk en steunen we projecten waarbij cultuur als middel wordt ingezet om jongeren zelfredzamer te maken.

MediaBattle Roadshow: mediawijsheid op Brabantse scholen

Een project dat Fonds 21 steunt binnen het thema Mediawijsheid is MediaBattle, ontwikkeld door Omroep Brabant en Cubiss. Het project bestaat uit de tv-quiz MediaBattle Roadshow, waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs de strijd met elkaar aangaan in een interactieve wedstrijd, en een randprogramma. In de quiz draait het niet om parate kennis, maar staat de mediawijsheid van de deelnemers centraal. De tien afleveringen worden uitgezonden door Omroep Brabant en zijn daarnaast te zien op NPO Uitzending Gemist en het eigen YouTube-kanaal. Naast de tv-quiz heeft Cubiss een lesprogramma ontwikkeld en worden er kennisbijeenkomsten en workshops georganiseerd met schooldirecties, schoolleiders en docenten. Ook scholen die niet meedoen met de tv-opnames worden hierbij actief betrokken. Door zowel aandacht voor mediawijsheid te genereren via de Roadshow als kennisdeling te stimuleren met het randprogramma, wil Cubiss het onderwerp (hoger) op de agenda zetten bij ouders, scholenbesturen, schoolleiders en docenten. MediaBattle moet er uiteindelijk voor zorgen dat mediawijsheid structureel wordt ingebed in de onderwijsprogramma’s van de scholen in Noord-Brabant. Het duurzame effect dat hiermee wordt beoogd sluit goed aan bij de doelen van Fonds 21 voor het thema. Fonds 21 kende de MediaBattle dan ook 40.000 euro toe.

Awake: slim op sociale media

Een ander project dat Fonds 21 steunt binnen het thema Mediawijsheid is de voorstelling Awake van het jongerengezelschap DEGASTEN. Het project leert jongeren (media)informatie goed in te schatten en te verwerken. DEGASTEN neemt daarbij altijd de belevingswereld van jongeren als uitgangspunt. Awake speelt zich af in de periode tussen waken en slapen, wanneer de slaap niet komt en Facebook, WhatsApp en Instagram lonken. Is daar vertier en troost te vinden? En kun je echt alles online delen, zelfs met mensen die je misschien niet eens kent? De energieke en muzikale theatervoorstelling wordt gespeeld door jongeren met een zeer diverse achtergrond. Awake is niet alleen te zien in de theaters verspreid over het land, het gezelschap speelt ook op middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Op scholen wordt tevens in een aanvullende les met leerlingen gesproken over mediawijsheid. Hierbij gaan peer educators (oud-spelers van DEGASTEN) samen met een theaterdocent in gesprek met leerlingen over het gebruik van de smartphone en sociale media. Met de 17.200 euro van Fonds 21 wordt dit mede mogelijk gemaakt.

Meer weten?

Fonds 21 behandelt doorlopend aanvragen. Organisaties kunnen dan ook het hele jaar voorstellen indienen voor financiële ondersteuning. Meer weten over Fonds 21 en de projecten die we steunen? Bezoek dan onze website: www.fonds21.nl

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.