De toekomst van mediawijsheid … volgens Karin Winters

maandag 8 juni 2015

Op 23 juni a.s. vindt het Mediawijzer.Netwerk Experience plaats, een evenement met als thema ‘ontdek de toekomst van mediawijsheid’. In aanloop naar die dag beantwoorden een aantal bekende en minder bekende professionals op het gebied van mediawijs 5 vragen  over de toekomst.

Het woord is aan… Karin Winters. Zij is hoofdredacteur van onderwijsblad Vives, edublogger en co-Auteur van BoekTweePuntNul en HandboekTweePuntNul.

1. Wat wordt het belangrijkste mediawijze thema van het komende decennium?

Privacy en security. Er is zoveel van ons bekend en er wordt zoveel aan elkaar verbonden dat we ons de komende jaren gaan realiseren wat de gevolgen daarvan zijn. Dat kan positief zijn: altijd en overal beschikking over je data. Maar ook negatief omdat we niet weten wie welke data van ons heeft. Door de zeer snelle ontwikkelingen van bijvoorbeeld gezondheidapps (moedervlekken herkennen, bloeddruk, glucose enz) en wearables is ons leven wel heel erg in kaart te brengen. We moeten nog meer bewust zijn van wat we delen, wat we opslaan en waar we gevolgd worden.

Ook de grote kloof tussen wel en niet mediawijze/mediabewuste mensen zal moeten worden gedicht. Er is wat mij betreft nog steeds te weinig aandacht voor de mediawijsheidscompetenties van leraren of volwassenen. Die moeten juist kinderen en jongeren begeleiden in die nieuwe samenleving. Informatievaardigheden zullen nog belangrijker worden.

2. En welke invloed zal dat hebben op de samenleving?

Ons gedrag zal ondanks de vaardigheden die kinderen hebben meer gericht moeten zijn op dat bewustwordingsproces over de data die verzameld worden. Ons koopgedrag zal door die data veranderen en misschien zelfs onze levensstijl. Door de transparantie van alles wat over ons bekend is, moet ik steeds denken aan The Circle van Dave Eggers. Hoever willen we gaan?
Er zal een kloof ontstaan tussen mensen die geld hebben om nieuwe technologie aan te schaffen en zij die dat niet hebben. Ik maak me ook zorgen over de 1,3 miljoen laaggeletterden die Nederland heeft, kunnen zij mee in deze ontwikkelingen?

3. Welke competenties moeten kinderen dan hebben?

Kritische denkvaardigheden, informatievaardigheden en meer voorzichtigheid of nadenkendheid. Wat is waar en wat is niet waar? Maar ook analytische vaardigheden. Als ik nu dit doe, wat gebeurt er dan daar? Ook de manier waarop gedeeld en gecommuniceerd wordt veranderd. We gebruiken nu nog vaak email, maar ik denk dat we straks via onze Watch contact opnemen en een videoboodschap sturen.

Menselijk contact verandert omdat we nog meer gebruik maken van mobile devices, verrijkend maar misschien ook vereenzamend.

4. Hoe ga jij, als professional, daarop inspelen?

Ik blijf proberen om leraren en volwassenen mee te nemen in hun mediabewustwording. Ik wil de angst voor nieuw en anders wegnemen en hen helpen bij het erkennen dat zij niet meer alles kennen en kunnen.

Ik wil helpen bij het delen van kennis en bij het inzetten van media om het onderwijs te verrijken. Zeker gezien het feit dat leren altijd en overal plaatsvindt.

5. Moeten we ons zorgen maken als alles in de toekomst via internet met elkaar is verbonden?

Ja en nee. Ja, als we niet goed met elkaar afspreken wie welke data mag gebruiken en inzien. Bijvoorbeeld dat onze gezondheid en levensstijl zichtbaar is door het gebruik van alle apps en tools. Wanneer verzekeraars en banken aan elkaar geknoopt worden, zouden er wel eens problemen kunnen ontstaan bij het afsluiten van verzekeringen en hypotheken. U heeft niet genoeg gewandeld dus leeft u ongezond. Wij zullen alert moeten zijn op bemoeienis van anderen in ons leven en onze levensstijl.
Nee, want we kunnen ons leven veraangenamen met diezelfde systemen. Technisch kan dat nu al. De koffie gaat aan als ik wakker word, de boodschappen worden door mijn koelkast besteld. Het zou pas eng worden als je die dingen niet kunt uitzetten.
Ik denk dat de grote sociale netwerken als Twitter en Facebook minder van belang worden, doordat de technologie mensen op andere manieren aan elkaar gaat verbinden. Ik denk dat er weer kleinere compactere sociale netwerken ontstaan. Deze zullen vooral op beelden, zoals groepsvideochat, gestoeld zijn.

Kom ook naar het Mediawijzer.Netwerk Experience!

Het Mediawijzer.Netwerk Experience belooft een dynamisch en actief event te worden.

Heb je je nog niet ingeschreven?

» Meer informatie over het programma en de sprekers

Lees ook in het kader van de MNX:
»
Mijn dag als razende Periscope-reporter op de MNX
» #MNX15 in beeld: tweets, foto’s en mediawijs video-nieuws
» MNX15: de toekomst van mediawijsheid ligt zowel in verdieping als verbreding van het vakgebied
» De toekomst? Van mediabewust naar mediawijs
» De mediacoach van de toekomst
» “Netwerkpartners willen verrast worden, dat gaan we tijdens #MNX15 doen”

Lees ook de toekomst van mediawijsheid volgens:
» Erno Mijland
» Aefke ten Hagen
» Roeland Smeets
» Marianne de Valck
» Jeroen de Boer en Mirjan Albers

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.