De toekomst van mediawijsheid … volgens Marianne de Valck

donderdag 4 juni 2015

Op 23 juni a.s. vindt de Mediawijzer.Netwerk Experience plaats, een evenement met als thema ‘ontdek de toekomst van mediawijsheid’. In aanloop naar die dag beantwoorden een aantal bekende en minder bekende professionals op het gebied van mediawijs 5 vragen over de toekomst.

De aftrap wordt gedaan door… Marianne de Valck. Zij is een van de spreeksters op het Mediawijzer.net Experience en zal je die dag meenemen naar de toekomst van spelen: hoe verandert digitalisering de manier waarop een kind speelt en waarmee het speelt?

1. Wat wordt het belangrijkste mediawijze thema van het komende decennium?

Personalisering in het onderwijs. De digitale mogelijkheden (van een tablet) zullen in toenemende mate aansluiten bij persoonlijke mogelijkheden en moeilijkheden van de leerlingen. Hierdoor kunnen vragen en zelfs vormgeving beter aansluiten bij interesses. Denk aan verschillen tussen jongens en meisjes en in aard.

Door meer aandacht voor strategie en planning zal de aandacht m.i. nog meer verlegd worden van prestatie naar proces. De toetsen zullen in dit vooruitzicht minder uitgaan van gemiddelden en meer met persoonlijke scores en ontwikkelingen.

2. En welke invloed zal dat hebben op de samenleving?

De deling in onze samenleving krijgt naast de bestaande, een toenemende scheiding in waarden. Tegenover de digitale wereld, groeit (antroposofische) bewustwording voor natuurlijke noodzaak voor natuurlijke processen. Nu zie je al hoe zich onderscheidende scholen en kinderopvang het goed doen bij mensen die niet uit willen gaan van de waan van de dag waarbij de digitale sprongen horen.

Daar tegenover staat de groeiende behoefte aan doelmatigheid en het toetsen van de werkwijze. Hiervoor zijn digitale middelen bij uitstek geschikt, en zullen onderwijs  en kinderopvang zich – op last van beleidsmakers – gaan verbinden.  Hier hoort samenwerking bij voor alle kindgerichte partijen zoals integrale kinderopvang waar mensen werken met minstens een HBO-opleiding.

3. Welke competenties moeten kinderen dan hebben?

Individualisering heeft grote voor- en nadelen voor kinderen. Tegenover meer ruimte en mogelijkheden voor individuele ontwikkelingen – bijvoorbeeld voor beelddenkers, kinderen met hoge of juist lagere cognitieve mogelijkheden – staat dat kinderen zich niet meer kunnen verschuilen in gemiddelden en daardoor veiligheid kunnen missen.

Samen doen, klassikaal bezig zijn, groepswerken heeft grote gevolgen voor o.a. sociale competenties, en letterlijk voelen, ruiken, proeven van de omgeving. Mijn zorg is dat de aandacht voor cognitieve individuele ontwikkeling ten koste zal gaan van de fysieke beleving. Ronald Koeman zei daarover:

“Als je buiten het veld niet communiceert met elkaar, doe je dat binnen de lijnen ook niet. Ik ben er van overtuigd dat dat komt door die smartphones. Iedereen bivakkeert in zijn eigen wereld” – Ronald Koeman

4. Hoe ga jij, als professional, daarop inspelen?

Zoals steeds door afweging van mogelijkheden en natuurlijke waarden. Met waardering voor de nieuwe mogelijkheden waarmee een kind krijgt wat bij hem/haar past en een verbreding van het aanbod van vragen waarop kinderen zelf een antwoord kunnen zoeken en vinden. Denk aan interactief onderwijs en kinderopvang.

Maar ook met aandacht voor de veel minder goed toetsbare fysieke processen waarvoor meer risico (bij spelen), uitdaging en vooral enthousiasme en waardering nodig zijn als voorwaardenscheppende zorg voor ontwikkeling.

5. Moeten we ons zorgen maken als alles in de toekomst via internet met elkaar is verbonden?

Niets is grenzeloos veilig. Van nieuwe media weten we nog maar pas met welke gevaren en risico’s we te maken kunnen krijgen. Hier zullen nieuwe grenzen voor getrokken moeten worden die bij alle ouders/volwassenen en kinderen nieuwe regels  creëren. Spelen spiegelt onze maatschappij, daar horen voortdurende veranderingen van spelregels bij, met bijpassende zorgen, bewustwording en liefst handelen.

Wie zonder zorgen is, is blind. Met open ogen is veel zorg te hanteren.

Kom ook naar het Mediawijzer.Netwerk Experience!

Het Mediawijzer.Netwerk Experience belooft een dynamisch en actief event te worden.

Heb je je nog niet ingeschreven?

» Meer informatie over het programma en de sprekers

Lees ook in het kader van de MNX:
»
Mijn dag als razende Periscope-reporter op de MNX
» #MNX15 in beeld: tweets, foto’s en mediawijs video-nieuws
» MNX15: de toekomst van mediawijsheid ligt zowel in verdieping als verbreding van het vakgebied
» De toekomst? Van mediabewust naar mediawijs
» De mediacoach van de toekomst
» “Netwerkpartners willen verrast worden, dat gaan we tijdens #MNX15 doen”

Lees ook de toekomst van mediawijsheid volgens:
» Erno Mijland
» Aefke ten Hagen
» Roeland Smeets
» Karin Winters
» Jeroen de Boer en Mirjan Albers

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.