Deel heropening stimuleringsregeling voor mbo

maandag 20 april 2015

In 2014 hebben we net als voorgaande jaren een stimuleringsregeling voor mediawijsheid ingesteld. We riepen het netwerk op om te komen met voorstellen voor leermiddelenbanken gericht op het vo en het mbo. Achterliggende gedachte was dat het voor docenten nog steeds erg lastig is om goed en makkelijk te integreren lesmateriaal over mediawijsheid te vinden en dat een laagdrempelige leermiddelenbank dat probleem kan oplossen.

Helaas kwamen er op de oproep in 2014 alleen aanvragen binnen die gericht waren op het vo. De Stuurgroep van Mediawijzer.net heeft toen besloten dat slechts één aanvraag voor het vo werd goedgekeurd en dat we voor het resterende bedrag een nieuwe oproep zouden doen, speciaal gericht op het mbo. OCW heeft er in ingestemd dat de regeling verlengd mag worden tot opleverdatum uiterlijk mid 2016.

Eerst: mbo expertsessie

Vraag is wel waarom er bij de eerste oproep geen aanvragen vanuit het mbo kwamen. Is onze regeling misschien niet bekend bij het mbo? Bestaat er wel behoefte aan een leermiddelenbank? Zijn er misschien urgentere problemen die eerst opgelost moeten worden? We weten het niet. Vandaar dat we voorafgaand aan de nieuwe oproep een Mbo Expertsessie organiseren op 20 mei 2015. We hopen daarmee te achterhalen wat de meest effectieve manier is om mediawijsheid in het mbo te brengen. Vervolgens schrijven we een nieuwe oproep uit.

We hebben inmiddels een kleine groep mensen gevraagd om 20 mei te reserveren in hun agenda. Wij denken dat zij kunnen helpen om de juiste  aanpak voor het mbo te bepalen. We vragen ze niet om hun eigen ideeën te pitchen, we vragen ze wel om vanuit het algemeen belang mee te denken over wat het beste gaat werken voor al die mbo jongeren die opgroeien in een steeds verder medialiserende wereld.

Deel je kennis

Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze expertsessie, graag! Je kunt meedoen met de online discussie die vooraf plaats vindt. Hiervoor nodigen we je uit om je gedachtes over mediawijsheid in het mbo, je input en ideeën te delen in een reactie onder dit artikel.

Wil je bij de expertsessie aanwezig zijn? Stuur een email naar info@mediawijzer.net met je gegevens en plannen. Let wel: voor de expertsessie zelf zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om de expertsessie te zo goed mogelijk te laten verlopen, is de deelname dus beperkt tot 20 personen.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.