Digital Health Month: word je bewust van je digitale balans op werk

donderdag 14 januari 2021

Sinds het coronavirus ons land in zijn greep kreeg, houden we massaal kantoor aan huis, met alle technologische uitdagingen van dien. Storm Digital, een digitaal marketingbureau dat onderdeel is van Accenture Interactive, was voor de crisis al gewend aan online meetings met collega’s. Toch zorgde het verplichte thuiswerken ook daar voor de nodige uitdagingen om iedereen gezond en wel door de crisis te slepen. Samen met de Werkgroep Technostress bij Jongwerkenden, actief binnen de Alliantie Digitaal Samenleven, ontwikkelde Storm Digital in sneltreinvaart een programma om werknemers handvatten te geven voor digitale weerbaarheid: de Digital Health Month.

Beginnende burnoutklachten bij een medewerker waren voor Henk-Jan Verkaik, teamleider bij Storm Digital, aanleiding om rondvraag te doen bij zijn collega’s. Verkaik: “Bij Storm Digital zien we, los van corona, al langere tijd de uitdaging om als werkgever verantwoord om te gaan met young professionals. Ze zijn ambitieus zijn, die willen graag hard werken en groeien in een omgeving waarin veel mogelijkheden zijn. Het thuiswerken door corona zorgt ervoor dat organisaties geen zicht meer hebben op hun medewerkers. Het aansturen en begeleiden is daardoor een stuk lastiger geworden.”

“Het thuiswerken door corona zorgt ervoor dat organisaties geen zicht meer hebben op hun medewerkers.”

Collega’s die Verkaik over het onderwerp polste, beaamden zonder uitzondering in meer of mindere mate weleens stress te ervaren door digitale communicatie. Een zoektocht naar evidence-based informatie en tools om die werkstress het hoofd te bieden volgde. Verkaik stuitte daarbij op het artikel ‘Bij thuiswerken ligt technostress op de loer’ dat de Werkgroep Technostress van Jongwerkenden in juni publiceerde in de Volkskrant. Via Marcha Hartman, één van de auteurs en lid van de Werkgroep, legde hij contact. Hartman: “Henk-Jan vertelde dat hij veel van de in het artikel beschreven signalen bij zijn werknemers herkende en dat hij de medewerkers van Storm Digital graag ondersteuning wilde bieden. Samen hebben we gebrainstormd en zijn we uitgekomen op een themamaand waarbij bewustwording van digitale balans in het werk centraal zou staan: de Digital Health Month.”

Een gezonde balans

Enkele weken later vond de kick-off plaats. Werkgroepleden Anouk Vermeij (Tilburg University) en Mireille van den Boom (Interpolis) vertelden de medewerkers van Storm Digital over hun werkzaamheden rondom het thema digitale balans en gaven de eerste handvatten om mee aan de slag te gaan. Anouk Vermeij deelde wetenschappelijke inzichten over de gevolgen van het thuiswerken voor ons welzijn en functioneren: ‘We zitten in een nieuwe situatie. De onzekerheid, verandering en stress die daarmee gepaard gaan, kosten onze hersenen veel energie. Maar het mooie is dat je hersenen zich kunnen aanpassen en dat je zeker iets kunt doen om je hersenen zo gezond mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door een combinatie van mentale, sociale en lichamelijke activiteiten’. Mireille van den Boom vertelde over diensten die kunnen helpen om een gezonde balans te bereiken en behouden zoals de Digital Detox en de SlaapChallenge.

“Ik heb geleerd om vaker met anderen over digitale balans te spreken met collega’s.”

De website digitalebalans.nl van Netwerk Mediawijsheid en het Trimbos-instituut zorgde voor de inspiratie om het programma in themaweken op te breken: lichamelijke, mentale en sociale balans. Zo werd het veelomvattende onderwerp behapbaar en leende het zich beter voor activiteiten. Elke themaweek startte met een informatieve aftrap. Gedurende de week werden dagelijks challenges en tips gedeeld en volgden de medewerkers naar gelang het thema bijvoorbeeld een online yoga- of sportles. Aan het eind van elke week werd het thema afgerond in een gezamenlijke meeting waarin de werknemers met elkaar bespraken wat ze hadden gedaan, wat hen had geholpen en waar ze tegenaan waren gelopen.

Reacties en ervaringen

Aan alle reacties en gedeelde ervaringen is te merken dat het onderwerp onder de medewerkers leeft en hen vaak meteen iets oplevert:

“Ik ben me meer gaan focussen op beweging en het plannen van genoeg pauzes tijdens werk.”

“De Digital Health Month heeft me geleerd hoe ik mijn werk aan het eind van de dag los kan laten.”

“Ik heb geleerd om vaker met anderen over digitale balans te spreken met collega’s. Eigenlijk heeft iedereen er mee te maken.”

Medewerkers werden voor- en achteraf gevraagd naar hun werkbeleving rondom technostress. Daaruit blijkt dat zij na de maand vaak beter weten wat zij kunnen doen om hun werk en privé-leven in balans te houden. Ook weten ze beter bij wie ze met stressklachten terecht kunnen en vinden ze het bovendien makkelijker om die klachten bespreekbaar te maken.

De balans opmaken

De volgende stap is het bestendigen van de bewustwording en het gedrag ook duurzaam veranderen. Verkaik zegt daarover: “Het is nu zaak om de balans op te maken. Wat sloeg aan? Wat niet? We moeten met z’n allen het net ophalen en bepalen hoe we nu doorgaan zodat het niet bij deze maand blijft. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit nog meer onderdeel wordt van ons bedrijf, van onze cultuur, van hoe we met elkaar omgaan. Zo’n Digital Health Month helpt enorm om het onderwerp het gesprek van de dag te maken, wetenschappelijke inzichten op te doen, tools uit te proberen en samen te ontdekken wat werkt en wat niet. Ik denk dat deze insteek ook voor andere organisaties goed kan werken want er is geen blauwdruk of succesformule die je op elke organisatie kunt leggen. Het is iets wat je met elkaar moet ontdekken, waar je met elkaar mee aan de slag moet. En daar leent zo’n pilot zich perfect voor.”

Door alle gedeelde tips, webinars en sessies was digitale balans de afgelopen maand het gesprek van de dag bij Digital Storm. Maar zoals Verkaik zegt: hoe zorg je ervoor dat de positieve verandering die in gang is gezet bestendigd wordt en het gehele jaar onder de aandacht blijft? De Werkgroep Technostress bij Jongwerkenden bouwt aan een brede beweging om digitale balans overal op de agenda te krijgen. Zij gaat daartoe de komende tijd in gesprek met werkgevers, werknemers, vakbonden, verzekeraars en andere belanghebbenden.

Dit artikel verscheen eerder op de website van #ÉchtContact

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.