Download brochure: Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

dinsdag 6 oktober 2015

Door de technologische en maatschappelijke veranderingen groeit de jeugd op in een beduidend andere samenleving dan die waarin bibliotheekmedewerkers en andere volwassenen zelf zijn opgegroeid. Hoe kun je kinderen en jongeren anno 2015 het beste bereiken? Kennis en inspiratie is te vinden in de online brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw.

In september presenteerden Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe online brochure bedoeld voor bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

Jeugd is belangrijke doelgroep: waarom?

De bibliotheken hebben ongeveer vier miljoen leden waarvan ruim de helft jeugdleden in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Na een lange periode van daling zit er nu weer groei in het aantal jeugdleden. Kinderen en jongeren zijn dus een belangrijke doelgroep voor de bibliotheken. De bibliotheek is nog steeds de plaats bij uitstek waar jongeren – alle jongeren, ongeacht hun leeftijd of opleiding – iets van hun gading vinden en enthousiast begeleid worden.

Dit is de volgende stap voor bibliotheken

De wereld waarin de bibliotheek een belangrijke rol kan vervullen, verandert razendsnel. Daarom moet de bibliotheek anticiperen op jongeren die later zelfstandig worden en een ander (vooral digitaal) mediagedrag vertonen. Kennis over dit soort ontwikkelingen is onontbeerlijk om tot een passende dienstverlening voor jeugd en jongeren te komen.

Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksgegevens die aantonen dat de door velen veronderstelde concurrentie tussen digitale en gedrukte media slecht bij een beperkt deel van de jongeren speelt. Of aan onderzoek naar de kracht van informeel leren als gevolg van de online verbondenheid tussen kinderen. Dit soort gegevens leidt tot een mogelijk andere invulling van de dienstverlening.

Informatiefunctie

De bibliotheek kan een inspirerende fysieke en digitale omgeving bieden voor kinderen en jongeren, als de informatiefunctie verbreed en versterkt wordt. De brochure is bedoeld om de doelgroep beter te leren kennen en daarnaast te inspireren om actief en innovatief met kinderen en jongeren aan de slag te gaan in samenwerking met onder andere het onderwijs.

Op basis van deze publicatie komen in 2016 drie publieksversies beschikbaar, gericht op 0 tot 5 jaar, 6 tot 11 jaar, 12 tot 18 jaar met meer bibliotheekpraktijk o.a. in de vorm van inspirerende voorbeelden van jeugdbibliotheekwerk.

» Download de brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw: Kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren

Wat doe jij als bibliotheek om de jeugd te bereiken? Wie kent er nog mooie praktijkvoorbeelden of inspiratie? Ik hoor ze graag!

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.