Eten en Keten: Family Creative Learning in Rotterdam

maandag 8 mei 2017

De wijk Bospolder-Tussendijken in stadsdeel Delfshaven is een Rotterdamse wijk die goed presteert in de verkeerde lijstjes. Het is dan ook geen toeval dat hier vorig jaar een grote makerspace is geopend met een puur maatschappelijke doelstelling: het vergroten van kansen voor kinderen uit de wijk. Kinderen kunnen bij Bouwkeet hun talenten ontwikkelen, leren over technieken en materialen, nieuwe mensen leren kennen en sociale vaardigheden opdoen. Er wordt volop gewerkt aan 21e-eeuwse vaardigheden door te onderzoeken, ontdekken en uiteindelijk te maken.

De komst van Bouwkeet in de stad was voor Digital Playground de aanleiding om eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. De doelstellingen en locatie van Bouwkeet sluiten perfect aan bij het Amerikaanse concept Family Creative Learning (FCL). Al lange tijd lag het plan van aanpak voor de uitvoering van dit concept klaar, maar we misten nog een partner. Die werd in Bouwkeet gevonden. Het project werd vervolgens opgenomen in de Stimuleringsregeling 2016 van Mediawijzer.net waardoor we het daadwerkelijk konden gaan uitvoeren. In dit eerste blogartikelbericht over FCL in Rotterdam vertel ik iets meer over de achtergrond en de eerste stappen in dit project.

Ontwikkeld door MIT

FCL is een serie workshops voor gezinnen gericht op zowel maken als sociale interactie. Het is specifiek bedoeld voor kansarme gezinnen. In goed Amerikaans: “families with limited access to resources and experience around computing”. In Boston, waar het door MIT ontwikkelde programma, eerder werd uitgevoerd, was het een groot succes. De deelnemers leren de basis van Scratch en MakeyMakey en bedenken samen, per gezin, wat ze samen willen maken met deze nieuw opgedane vaardigheden. Kinderen én hun ouders ontdekken nieuwe kanten van elkaar en werken samen op een manier die voor hen vaak helemaal nieuw is.

Bouwkeet, Dimitri Hakke

Fotograaf: Dimitri Hakke

Eten & Keten

Het programma in Bouwkeet is Eten & Keten genoemd. FCL heeft namelijk nog een belangrijk kenmerk: samen eten als start van iedere workshop. Tijdens het eten leren de tien deelnemende gezinnen elkaar kennen, wat bijdraagt aan de onderlinge samenhang in de wijk en aan het vergroten van het sociale vangnet van de gezinnen. Daarnaast is het binnen het gezin ook niet altijd vanzelfsprekend dat er samen wordt gegeten. Iedere workshop bestaat uit vier fases: eten, ontmoeten, maken en delen. In Bospolder-Tussendijken is voor het eten de samenwerking aangegaan met VEC-Pier 80, het Vrouwen Emancipatie Centrum van WMO Radar in Bospolder-Tussendijken. Zij maken iedere keer weer prachtige maaltijden klaar. We hebben echt een gouden trio gevonden in deze dames.

Fotograaf: Dimitri Hakke

Alles uit eigen wijk

Het programma van Eten & Keten bestaat dus uit samen eten en daarna samen als gezin een werkstuk maken. Een belangrijke doelstelling van dit project is de kans zo groot mogelijk te maken dat het kan blijven voortbestaan nadat Digital Playground zich na de pilot terugtrekt. Voor de deelnemers is het een project van Bouwkeet, de makerspace van hún wijk. Het was daarom essentieel om een team van vijf trainers met vooral de juiste soft skills uit de eigen wijk te vinden die dit als vrijwilligers wilden oppakken. Dat is gelukt door het aantrekken van Sahila, Ousama, Kamini, Ries en Gemma. Zij worden versterkt door junior trainers Casper en Sarah (10 jaar). Voor de opleiding van de trainers in FCL werd Shailoh Philips van Studio Babel ingeschakeld. In de voorbereiding hebben de trainers leren werken met de digitale tools en tijdens de eerste serie workshops heeft Shailoh hen gecoacht en het concept mede bewaakt. Gezinnen zijn geworven middels diverse basisscholen in de buurt en de workshops werden enthousiast ontvangen.

Sahilla El Barkany: “Mensen leven hier nauwelijks mét elkaar en door dit project leren heel verschillende gezinnen elkaar kennen. Het is eigenlijk één grote familie geworden. En dat in vijf weken!”

Op dit moment is de eerste serie van vijf workshops achter de rug. De tweede serie wordt half mei afgesloten. In de vijfde workshop staat het presenteren van je project centraal. Iedereen mocht mensen uitnodigen om naar Bouwkeet te komen en te zien wat er is gemaakt. De creativiteit spatte ervanaf! Er was een BFF machine die je na twee high fives tot BFF verklaarde. Bij de ingang stond een computer waarop je kon aangeven of je een man, vrouw of kind was. Topstuk was het programma dat je beloonde als je een banaan of appel pakte, maar je een vermanende boodschap gaf als je chocola nam.

Bouwkeet, Dimitri Hakke

Fotograaf: Dimitri Hakke

Toolkit

Het project wordt afgerond met de presentatie van een inspirerende aftermovie in september
2017 en de publicatie van de gratis beschikbare FCL Toolkit waarin de aanpak, ervaringen, aanbevelingen en lesmaterialen van FCL in Rotterdam worden verwerkt. We hopen natuurlijk van harte dat er ook in andere steden organisaties zijn die initiatief willen oppakken!

We hopen het netwerk met het project en dit artikel te inspireren. In een volgend blogartikel doen we verslag van de twee series workshops die in maart toten met mei zijn uitgevoerd in Bouwkeet.

Reacties 2

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.