Eten en Keten: Ontmoeten, maken en delen in een veilige leeromgeving

donderdag 6 juli 2017

Eten en Keten is een initiatief van Digital Playground in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Kinderen van 7-12 jaar leren hier met hun ouders in 5 opeenvolgende weken programmeren met Scratch en Makey Makey. In mei schreven we hier al een eerste blogartikel over. De thuisbasis van het project is Bouwkeet; de maatschappelijke makerspace van de wijk. Het doel is kansen voor kinderen uit Bospolder-Tussendijken te vergroten en bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk. Inmiddels zijn de twee geplande workshopseries uitgevoerd en blikken we terug op een geslaagd project – dat gelukkig niet eenmalig blijft – en vooral op een bijzondere ervaring!

Startpunt: samen eten

Het startpunt van elke workshop is het samen eten. Dit bleek voor lang niet alle gezinnen thuis een vanzelfsprekendheid en een extra motivatie zich in te schrijven voor het project. Het is niet alleen een zorg minder voor de ouders om niet te hoeven koken, maar ook een belangrijke sociale activiteit voor het opbouwen van de leergemeenschap. In de eerste workshopserie gingen tien gezinnen en vijf trainers wat voorzichtig van start. Het was duidelijk voor iedereen nieuw. Door het samen eten ontstond al snel een gevoel van verbondenheid dat bijdroeg aan een prettige, veilige sfeer in de groep.

Het eten werd verzorgd door dames die zelf in de wijk wonen en actief zijn binnen het Vrouwen Emancipatie Centrum. Ook voor hen werd het een waardevol project. Zij stonden garant voor het ontstaan van een huiselijke sfeer met huisgemaakt eten uit de Turkse en Marokkaanse keuken, passend bij de achtergrond van de meeste deelnemers.

Eten en Keten

Fotograaf: Dimitri Hakke

Tweede vaste onderdeel van de workshop: ontmoeten

Het opbouwen van een veilige leeromgeving stond ook centraal bij Ontmoeten, het tweede vaste onderdeel van iedere workshop. Samen werd een ‘buurtcode’ opgesteld waarin de omgangsregels voor een veilige leeromgeving werden vastgelegd. Gedurende de workshop hielp dit de ouders en kinderen om op een open en opbouwende manier feedback te geven op elkaar. Bij sommige onderdelen van de workshop werden ouders en kinderen in aparte groepen opgedeeld. Hier is voor gekozen omdat ouders en kinderen op verschillende manieren leren en ontdekken. Kinderen gaan vaak direct aan de slag, terwijl ouders even de kat uit de boom kijken. Alle gezinnen vonden het fijn om in de derde en vierde workshop weer herenigd te worden en als gezin aan de slag te gaan met hun eigen project.

‘Maken’ geeft zelfvertrouwen

Scratch en Makey Makey blijken naast programma’s voor waardevolle praktische lessen over programmeren, ook tools om ouders en kinderen zelfvertrouwen te geven. Vooral ouders waren onzeker over hun technische vaardigheden, maar deze onzekerheid nam af, mede door de onderzoekende houding van de kinderen. Deze voelden zich trots, omdat zij hun ouders konden helpen. Deze wisselwerking zorgde ervoor dat enkele ouders ook thuis aan de slag gingen met hun projecten en niet langer bang waren om nieuwe dingen aan te gaan. Samen hebben de gezinnen projecten bedacht die dicht bij hun eigen belevingswereld lagen. Hoe kun je zorgen dat het gezelliger wordt in huis? Door elkaar af en toe een complimentje te geven! Door na te denken over hun eigen leven, bedacht een van de gezinnen een complimentenmachine.

Eten en Keten

Fotograaf: Dimitri Hakke

Delen van de projecten

Het project werd afgesloten met een presentatie aan de buurt. De in totaal negen projecten maakten indruk. Zo kon je een auto op de computer bedienen met de handvatten en bel van een fiets, en kon je een hoed dragen die Vader Jacob speelde bij aanraking van de juiste plek. Ook projecten die niet af waren kregen voldoende aandacht door te benadrukken dat niet het eindresultaat maar het proces het meest waardevol is. Het enthousiasme van de begeleiders en de komst van de ramadan zorgde ervoor dat een week na de eerste workshopserie, de tweede al meteen van start ging, terwijl wij hadden bedacht die in mei te starten. Deze serie was net als de eerste een succes en eindigde, als klapstuk, met een zelfgemaakte Nintendo flipperkast waarvan de telling echt werkte.

Van de workshopseries is een film gemaakt die de sfeer en ervaringen van de serie in beeld brengt:

De toekomst

In totaal hebben 62 mensen meegedaan aan Eten en Keten en bijna alle gezinnen hebben aangegeven verder te willen met Scratch en Makey Makey. Bouwkeet ziet mogelijkheden voor een vervolgaanbod en heeft al besloten om Eten en Keten zelfstandig voort te zetten in een nieuwe serie. Ook de begeleiders hebben het project als succesvol ervaren en blijven naast het vervolg van Eten en Keten verbonden aan Bouwkeet als begeleider. Digital Playground rondt nu de Toolkit af waarmee andere organisaties zelfstandig aan de slag kunnen gaan met Family Creative Learning, het concept dat de basis vormde voor de aanpak in dit project. Deze is naar verwachting in september beschikbaar.

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.