Eten & Keten: het vergroten van sociale cohesie in de wijk door ‘learning by doing’Project uit de Stimuleringsregeling 2016

vrijdag 2 maart 2018

Met het project Eten & Keten van Digital Playground en de maatschappelijke makerspace Bouwkeet worden kinderen en hun ouders uitgedaagd om samen te leren door het gebruik van creatieve technologie. Het doel is om de kansen voor kinderen uit het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken te vergroten en bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk. Dit wordt gedaan door een serie van vijf workshops waarbij de gezinnen samen eten en daarna gaan programmeren met Scratch en MaKey MaKey. Kinderen en ouders werken zo op een nieuwe manier samen. Het project is in de Stimuleringsregeling 2016 van Mediawijzer.net opgenomen en is inmiddels uitgevoerd. Het is immers belangrijk dat ook kinderen en jongeren die om welke reden dan ook extra kwetsbaar zijn mediawijzer gemaakt worden. We blikken in dit interview terug – en kijken vooruit – met Tanya Lodder van Digital Playground en betrokken bij het project Eten & Keten.

Hoe is het idee voor Family Creative Learning (FCL) bij Bouwkeet ontstaan en wie waren bij de ontwikkeling betrokken?

“Family Creative Learning is een bestaand project van MIT en werd in Amerika al met succes uitgevoerd. Wij speelden al jaren met het idee om dit concept in Nederland uit te voeren. Met de komst van Bouwkeet in de wijk Bospolder-Tussendijken vonden we hiervoor de juiste plek en samenwerkingspartner. Samen zijn we op zoek gegaan naar vijf trainers uit de wijk. In samenwerking met Bouwkeet is gekeken naar de mogelijkheden in hun netwerk. Daarnaast zijn meerdere gesprekken gevoerd met diverse scholen en welzijnsorganisaties in de wijk ten behoeve van het werven van zowel begeleiders als deelnemers.”

Hoe ziet het programma van een workshop eruit? Waarom start iedere workshop met gezamenlijk eten?

“Iedere workshop in de serie heeft in grote lijnen dezelfde opbouw. Er wordt steeds gestart met samen eten. Dit werd alle keren verzorgd door het vrouwen emancipatie centrum uit de wijk. Samen eten is een belangrijk onderdeel van de workshopavonden. Het creëert direct een band, er ontstaan gesprekken en het zorgt voor een veilige sfeer. Het verbinden van de deelnemers is ook expliciet een onderdeel van de aanpak. Dus de trainers zijn tijdens het eten al aan het werk. Een doel van het project was het sociale netwerk van de gezinnen vergroten. Het merendeel van de bewoners uit de wijk is van Marokkaanse of Turkse afkomst, net als de dames die kookten. Hierdoor wordt direct een huiselijke sfeer gecreëerd met huisgemaakt eten.

Na het eten gingen de deelnemers steeds uiteen in groepen van ouders en kinderen. Op hun eigen niveau, passend bij de doelgroep kregen ze beiden instructie over Scratch en MaKey MaKey. Vervolgens werden gezinnen herenigd en gingen ze samen aan de slag met oefenen en het bedenken en maken van het eindproduct.

Aan het einde van de serie vond een buurtpresentatie plaats, waarbij mensen uit de buurt konden komen kijken en gasten werden uitgenodigd.”

Waar staat het project nu? Wat is er bereikt?

“Het project is afgerond. We hebben 18 gezinnen kunnen helpen met het leren programmeren. Voor ouders zorgde dit voor meer zelfvertrouwen, voor kinderen biedt het een toekomstperspectief, dat ze wellicht nog niet als optie hadden gezien. Daarnaast is er binnen de gezinnen en onderling een hechtere band ontstaan. Sommige ouders gaven aan het gevoel te hebben elkaar al jaren te kennen. Hiermee is een groter sociaal netwerk ontstaan, waarbij ouders daadwerkelijk contact zijn blijven houden. De aangetrokken trainers waren zo enthousiast dat zij zich aan Bouwkeet blijven verbinden en op regelmatige basis workshops verzorgen. Hierdoor blijven zij ook aanspreekpunt voor ouders na het project. Het is nu aan Bouwkeet om het al dan niet voort te zetten.”

Hoe kijken jullie aan tegen het resultaat?

“We hebben warme reacties ontvangen van deelnemende gezinnen en hebben echt het idee bij een aantal kinderen het vuur aangestoken te hebben. Ook hebben we enthousiaste berichten ontvangen van collega- instellingen en welzijnsorganisaties uit de wijk. Bij een presentatie over het project op een bijeenkomst van culturele en welzijnsinstellingen werden we door meerdere welzijnsinstellingen bevraagd over de mogelijkheden om dit in hun wijk te doen. We zijn trots op het resultaat.”

Welke uitdagingen zijn jullie tegen het lijf gelopen tijdens het project?

“De planning van de tweede serie van Eten en Keten moest worden aangepast, omdat het gelijk liep met de Ramadan. Hiermee hadden we van tevoren niet genoeg rekening gehouden, omdat we niet goed wisten hoe de samenstelling van de groep zou zijn. Met overwegend Turkse en Marokkaanse gezinnen hebben we de tweede serie moeten verplaatsen. Dit was overigens alleen maar fijn, omdat de tweede serie nu direct volgde op de eerste, waardoor begeleiders goed waren ingewerkt.

De Turkse en Marokkaanse cultuur bracht ons nog meer verrassingen. In eerste instantie is het project opgezet om (indien mogelijk) met beide ouders deel te nemen aan de workshopserie. Omdat de werving voornamelijk via scholen verliep bleek het lastig om vaders deel te laten nemen aan het project. School is binnen met name de Marokkaanse de cultuur de verantwoordelijkheid voor de moeder. Vaders komen in Bospolder-Tussendijken nauwelijks op de basisschool.

De deelnemers uit de tweede serie zijn vooral voortgekomen uit de buurtpresentatie van de eerste serie. Hierdoor hebben in de tweede serie meer vaders deelgenomen.”

Hoe zijn jullie bij het idee gekomen om een Toolkit voor andere organisaties te ontwikkelen?

“Het Amerikaanse concept is ook uitgebreid in een gids beschreven. Het leek ons mooi daar een Nederlandse versie van te maken, aangevuld met onze ervaringen en specifiek passend op de Nederlandse situatie in een achterstandswijk. Bovendien past het goed bij Digital Playground om ervaringen en ontwikkelingen te delen.”

Hoe kan het netwerk van Mediawijzer.net jullie verder helpen?

“Door het blijven delen van goede ervaringen en ontwikkelingen in het werkveld. Het is niet ons doel om Eten & Keten zelf op allerlei andere plekken te organiseren, maar we hopen wel dat het netwerk en mediawijsheid professionals  geïnspireerd raken dit in hun eigen stad op te pakken. Daarbij kan Mediawijzer.net helpen door het verhaal te vertellen.”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.