Fourcast for Education helpt scholen met digitale geletterdheid op maat

donderdag 16 juni 2022

Het rapport De Staat van het Onderwijs 2021 van de onderwijsinspectie laat weinig tot de verbeelding over: ongelijkheid groeit in onderwijsland. Dit bleek eerder ook al uit het rapport van 2019. Het afstandsonderwijs tijdens de corona-pandemie heeft dit effect nog verder versterkt. Dit is een goede reden om al het onderwijspersoneel digitaal geletterd te krijgen, zo betuigt Malcolm Kratz, Digital Transformation Expert bij Fourcast for Education

Ik heb het hier niet alleen over het kunnen aanbieden van hybride-/afstandsonderwijs van gelijkaardige kwaliteit. Laten we deze kans aanpakken om door middel van hybride leren en differentiatie van niveau en tempo leerlingen, die ook digitaal geletterd moeten worden, goed te kunnen ondersteunen in gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

We moeten allemaal stappen maken: niet alleen de scholen zelf, maar ook leraren, directies, ict-coördinatoren, leerlingen, ondersteuners en ouders. Eén van de speerpunten is digitale geletterdheid, volgens het DigCompEdu-model, van leraren.

Een duurzaam ict-curriculum voor de leerkracht

Vaak vinden scholen het voldoende om een studiedag te organiseren in de hoop dat leerkrachten vanaf dat moment ‘ict-mee’ zijn. Vanuit onze ervaring, en zoals je kunt lezen in dit recente artikel op Kennisnet, weten we dat deze aanpak niet werkt. Succesvolle digitalisering vraagt een aanwezige en blijvende ict-integratie binnen de school. Het transformeren van de leraren gaat niet alleen over het verbreden van de vaardigheden van leerkrachten, maar ook over het veranderen van de denkwijze rond het effectieve gebruik van technologie om lesgeven en leren in het digitale tijdperk te ondersteunen. Ict kan een doel zijn, maar ook een middel om de kerndoelen beter te bereiken. Het duurzaam verankeren van de digitale didactiek is hierbij onmisbaar. Investeer in duurzame opleiding van leraren rond digitale didactiek.

“Sommige schoolteams zijn al jaren bezig met digitalisering in het kader van hun ict-beleid.”

Er zijn verschillende componenten nodig om docenten leerkrachtiger te maken met ict: vaardigheid, mindset en digitale didactiek. Alle componenten zijn bedoeld om de basis te leggen voor het duurzaam opzetten van nieuwe digitale vaardigheden binnen het team of voor het versterken van reeds verworven vaardigheden. Het zet aan om na te denken over de impact van initiatieven en om toekomstgerichte strategische plannen te ontwikkelen bij het verankeren van digitale geletterdheid.

Sommige schoolteams zijn al jaren bezig met digitalisering in het kader van hun ict-beleid. Daarom vertrekken we bij Fourcast for Education steeds vanuit de bestaande kennis, vaardigheden, obstakels en noden. Elke vraaggestuurde opleiding start met het in kaart brengen van de vaardigheden via een DigiSlim-screening. Dat zorgt ervoor dat al onze trainingen vertrekken vanuit een pedagogische noodzaak en vaardigheden met focus op:

  • digitale didactiek integreren
  • ict als ondersteuning om goed onderwijs mogelijk te maken voor elke leerling
  • een krachtige leeromgeving

Digitale geletterdheid op maat

Fourcast for Education heeft hierdoor 3 trajecten uitgestippeld onder Digital Journeys. Een Digital Journey is een samenhangende route, van minimaal zeven sessies, afgestemd op het DigCompEdu-niveau van de leraar. Het leren gebeurt ‘blended’ dus is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces.

Voor het A1 en A2 niveau hebben we de Adoptie-journey samengesteld, waar verwondering, inspiratie, ontdekken en experimenteren centraal staat. Gevolgd door de Expertise-journey voor B1 en B2-niveau. Hier gaan docenten reflecteren op elkaars voorbeelden en inspiratie. Wij zorgen voor verdiepende workshops zodat deze docenten de rol van kartrekker kunnen innemen binnen de school. Als laatste hebben we nog de Innovatie-journey, C1 en C2, waar nieuwe ontwikkelingen en ideeën op de voorgrond staan. Deze docenten worden klaargestoomd als inspiratiebron zowel binnen als buiten de school.

“Er is altijd ruimte voor eigen inbreng.”

Samen met de school gaat Fourcast for Education op zoek naar voor hen de beste aanpak om de ict-visie van de school te implementeren, om zo een positieve verandering teweeg te brengen. We zetten in op vergaande leertrajecten die aansluiten bij de visie en keuzes van de school.

Ons team bestaat uit gecertificeerde, ervaren trainers die zelf nog dagelijks in de klas staan. Onze trainingen vertrekken steeds vanuit praktijksituaties en oefeningen en gebeuren via eigentijdse werkvormen. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng.

Change Management

Natuurlijk helpen we naast de leertrajecten voor docenten een volledig change management programma aan op maat van de school. Hierin maken we een begin analyse, helpen we bij het maken van een sterke ict-visie, enthousiasmeren we het team met een inspirerende studiedag genaamd de Future Move. Docenten en bestuur worden digitaal geletterd en gecertificeerd.

Voor ons volledige aanbod kun je kijken op www.fourcastforeducation.be/nederland.

Of plan hier een korte meeting voor meer informatie. 

Wellicht vind je dit ook interessant:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.