Geopend: Stimuleringsregeling 2016 gericht op kwetsbare kinderen en jongeren

maandag 14 maart 2016

Nederland is een echte koploper in Europa als het gaat om internetgebruik. Maar ook in Nederland zijn er groepen voor wie het moeilijk is om online mee te doen. Dat kan komen omdat ze geen toegang tot het internet hebben, denk aan ouderen zonder computer, of omdat er geestelijke, fysieke of andere beperkingen zijn die in de weg staan van een optimaal gebruik. Daarom is de Get Online Week ook in Nederland relevant. We hebben deze week gekozen om de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2016 te lanceren.

We zijn op zoek naar projecten die er toe bijdragen dat kinderen en jongeren die om welke reden dan ook – fysiek, geestelijk, maatschappelijk – extra kwetsbaar zijn, mediawijzer gemaakt worden en daardoor beter aan onze mediasamenleving kunnen meedoen. Er is een bedrag van maximaal 110.000,- beschikbaar. De inschrijving start op 14 maart en de deadline is 6 juni 2016. De uitslag wordt bekend gemaakt op 29 juni.

Aanmoedigingsprijs voor bijzondere, unieke initiatieven

Naast de aanvragen voor projectbekostiging is binnen de regeling ook een aanmoedigingsprijs beschikbaar. Deze is bedoeld als beloning voor initiatieven die op een bijzondere, unieke wijze bijgedragen hebben aan het stimuleren van mediawijsheid of deelaspecten daarvan. Voor de prijzen (en eventueel speciale vermeldingen) is een bedrag van maximaal 15.000,- beschikbaar. De inschrijving start op 14 maart en de deadline is 14 oktober. De prijzen worden feestelijk uitgereikt op de Eindejaarsbijeenkomst op 14 december 2016.

Update: de project- en prijsaanvraag zijn inmiddels gesloten.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie, waaronder de planning, documentatie en aanvraagformulieren op mediawijzer.net/stimuleringsregeling-2016.

De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.

Ter inspiratie vind je in deze publicatie en infographic 10 tips van 25 projectleiders uit eerdere stimuleringsregelingen.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.