Gezocht: briljante ideeën om ouders zelfbewust te maken van mediaopvoeding

donderdag 13 augustus 2015

Hoe krijgen we opvoedinformatie bij ouders en (professionele) opvoeders? Er is veel goede informatie beschikbaar over mediaopvoeding, zoals de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. Hoe komt deze informatie bij een breed publiek? Heb jij een goed idee? Dien dan je projectvoorstel in vóór 20 september. Voor het beste idee (of ideeën) stelt Mediawijzer.net € 75.000,- beschikbaar.

“Ouders worstelen met vragen over media. Het thema is nog zo nieuw, de ontwikkelingen gaan zó snel en er is simpelweg geen eenduidig antwoord” – prof. dr. Peter Nikken

Waarom is mediaopvoeding belangrijk?

Media zijn integraal onderdeel van onze samenleving; 24/7, steeds meer, steeds sneller, individueler en jonger. Omdat media vooral thuis veel invloed kunnen hebben, is het belangrijk dat kinderen leren van hun ouders en/of opvoeders om selectief te zijn bij het gamen, internetten, lezen en tv-kijken, dat ze kritisch leren zijn op de inhoud van media en dat ze diezelfde inhoud op waarde weten te schatten. Mediaopvoeding is dus een belangrijk onderdeel van de algemene opvoeding.

Het doel: ouders zelfbewust maken

Opvoeden gebeurt lang niet altijd bewust, maar wat ouders doen – of juist laten – heeft wel altijd invloed op het opgroeien van hun kinderen. “Daarom moeten ouders over de media in huis nadenken. Het is goed als ze zelfbewust zijn en zelf kunnen bepalen hoe zij mediaopvoeding willen aanpakken: wat zijn mijn idealen, wat wil ik dat mijn kind leert, wat werkt het beste voor mijn kind, welke opvoedstijl past bij mij en hoe sluit dit aan op het mediawijzer maken van mijn kind? Om daar te komen, hebben ouders betrouwbare tools en instrumenten nodig” zegt prof. dr. Peter Nikken, specialist jeugd, media en opvoeding bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit.

“Digitale media is allang niet meer voor tieners, ook peuters en kleuters zijn vrijwel dagelijks bezig met media. Media zijn ontzettend aanwezig in onze maatschappij. Dat heeft enorme invloed op het opgroeien. Niet alleen negatief, zeker ook positief.”

Daarvoor nodig: tools en instrumenten

Die tools en instrumenten worden onder andere geleverd door professionele opvoeders; leerkrachten, pedagogisch medewerkers, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), hulpverleners, wijkteams en jeugdwerkers. De meeste bibliotheken hebben mediacoaches in dienst. Zij werken lokaal en staan dichtbij de ouders. Voor die groep lanceerde het Nederlands Jeugdinstituut daarom onlangs de Toolbox Mediaopvoeding. In deze Toolbox staat gevalideerde informatie over het mediagebruik bij kinderen van 0 t/m 18 jaar en daaraan gekoppeld adviezen en tips voor de mediaopvoeding van kinderen in specifieke leeftijdsgroepen.

» Toolbox Mediaopvoeding bestellen of gratis downloaden

Maar hoe krijgen we de opvoedinformatie bij de ouders?

Volgens de hoogleraar heeft het vakgebied op dit moment verschillende behoeften. Zo zouden publiciteit en campagnes kunnen bijdragen aan brede verspreiding van de informatie, maar maatwerk is ook nodig.

Peter Nikken: “Gezinnen kunnen enorm variëren in hoe ze denken en omgaan met media. Sommige ouders lopen graag voorop met ontwikkelingen, andere ouders missen daar de middelen voor. Professionele opvoeders hebben daarom vooral behoefte aan een goed meetinstrument. Zo kunnen zij beter bepalen met wat voor type gezin zij te maken hebben, welke vragen over media daar spelen en hoe zij daarin ondersteuning kunnen bieden. Alleen dan kunnen ze advies op maat geven, en de juiste informatie bij de ouders afleveren.”

Daarnaast is er behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen (lokale) instellingen, zoals scholen, bibliotheken en de CJG’s. Peter Nikken: “De decentralisatie van de jeugdzorg moeten we aangrijpen om ouders en (professionele) opvoeders te benaderen. Als we toch bezig zijn om alles te veranderen, pak het thema mediaopvoeding dan meteen mee! Juist nu, in jouw provincie, in jouw gemeente, in jouw wijk, in jouw buurthuis. Iedereen die werkt met kinderen, jongeren en gezinnen zou op de hoogte moeten zijn van de informatie in de Toolbox Mediaopvoeding. Gebruik deze om een positieve boodschap uit te zenden.”

Tot slot is ook aandacht voor andere culturen een belangrijk aandachtspunt voor doorontwikkeling van de Toolbox Mediaopvoeding. Peter Nikken: “Allochtone ouders worstelen deels met dezelfde problemen als autochtone ouders, maar kunnen juist ook andere opvoedidealen hebben. Hoe krijgen we de informatie bij deze groep ouders?”

Heb jij een idee? Doe mee!

De nadruk van de Toolbox Mediaopvoeding ligt op mediagebruik van kinderen van 0 t/m 18 jaar, de kansen die media bieden en het kiezen van geschikte inhoud. Om ervoor te zorgen dat deze (en andere opvoed)informatie terecht komt bij een breed publiek, is aanvullend slim instrumentarium nodig.

Hiervoor stelt Mediawijzer.net € 75.000,- beschikbaar vanuit de jaarlijkse Stimuleringsregeling. Het bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Praktische informatie

  • De deadline is 20 september 2015
  • De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.
  • Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen
  • De uitslag wordt bekend gemaakt op 2 november 2015
  • Uitgebreide informatie, documentatie en aanvraagformulieren op mediawijzer.net/stimuleringsregeling-2015

10 tips uit voorgaande jaren

Mediawijzer.net heeft de afgelopen jaren bijna 40 projecten op het gebied van mediawijsheid mede mogelijk gemaakt. Stuk voor stuk unieke projecten en samenwerkingen, die allemaal te maken hadden met ambitieuze doelstellingen, uitdagingen én valkuilen. Mediawijzer.net was benieuwd naar de lessons learned van deze projecten en heeft in juni 2014 aan verschillende projectleiders gevraagd: ‘Wat zijn bruikbare lessen voor het netwerk?’

Het resultaat: 10 tips, gebundeld in een publicatie en een infographic ter inspiratie en/of ondersteuning.

» Bekijk de infographic met 10 tips van projectleiders uit eerdere stimuleringsregelingen

Ook Peter Nikken heeft nog een advies: “Sluit aan op bestaande instrumenten, zoek de verbinding en kies voor synergie.”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.