Gezocht: briljante ideeën om LVB-jeugd te helpen zich mediawijzer te kunnen gedragen

donderdag 20 augustus 2015

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. Mediawijzer.net is op zoek naar projecten die kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) helpen om zich mediawijzer te kunnen gedragen en/of zich via media beter uit te kunnen drukken. Heb jij een goed idee? Dien dan je voorstel in vóór 20 september. Voor het beste idee (of ideeën) stelt Mediawijzer.net € 25.000,- beschikbaar.

“Waar vooral behoefte aan is, is lesmateriaal voor scholen én materiaal om ouders en (professionele) opvoeders te ondersteunen bij de mediaopvoeding in begeleid wonen projecten” – Sonja Heijkamp

Waarom is mediawijsheid belangrijk voor deze jongeren?

“Net als bij andere kinderen, is het erg belangrijk om deze groep mediawijs te maken. Het verschil zit hem in de vorm en de duur van de ondersteuning. Iets leren kost meer tijd, omdat het vaker herhaald moet worden. Kinderen met een LVB hebben grote moeite met schoolse vaardigheden, gesproken taal, sociaal inzicht, met plannen en organiseren en zien veelal geen verband tussen oorzaak en gevolg. Vaardigheden die je juist nodig hebt om online te kunnen functioneren,” zegt sociaal pedagogisch hulpverlener Sonja Heijkamp van De Tweetfabriek.

Door de problematiek van deze jongeren escaleren situaties sneller, en belanden ze eerder in moeilijke situaties. Dreigtweets, haatcampagnes, en banga-lijsten komen veelvuldig voor. Ook proberen loverboys en pedoseksuelen regelmatig in deze kwetsbare groep slachtoffers te vinden.

Tegelijkertijd blijken deze jongeren ook vaak ‘dadergedrag’ te vertonen, zoals samenscholen om anderen te pesten, elkaar aanzetten tot het handelen in drugs, en het overschrijden van seksuele grenzen. Ook gaat een aantal jongeren steeds actiever op zoek naar (al dan niet vrijwillige) sekspartners via datingsites en sociale media.

Het doel: de ouders en/of begeleiders bekwaam maken

Sonja Heijkamp: “Voor deze groep is mediaopvoeding niet even, maar soms een levenslange begeleiding. Kinderen met een LVB leren vaak het beste door dingen meerdere keren te doen of ervaren. Alleen vertellen is vaak niet genoeg om te leren hoe de dingen soms gaan. Hierin hebben de ouders, docenten, begeleiders en/of (professioneel) opvoeders een spilfunctie.”

“Ik zie ouders, docenten en begeleiders als hét instrument om deze kinderen te ondersteunen in het veilig online gaan” – Sonja Heijkamp

Daarvoor nodig: veel verschillende materialen

Sonja: “Omdat het IQ, de ontwikkelingsleeftijd en het verschil in aangeleerde vaardigheden zo ontzettend kunnen verschillen tussen kinderen, is mediaopvoeding niet altijd op een en dezelfde wijze aan te bieden. Sommigen leren meer van het spelen van een spel met plaatjes, anderen leren meer van iets samen doen of oefenen met de ouder, docent of opvoeder.”

“Er zijn allerlei praatplaten, filmpjes, bordspellen, vragenlijsten, kwartetten en boekjes beschikbaar over thema’s als seksualiteit en middelengebruik. Deze moeten er ook snel komen met het thema internet en sociale media. Veel verschillende materialen heeft wel de voorkeur, ieder kind is anders. Sociale slimmeriken van ’s Heeren Loo is een goed voorbeeld.”

Sonja: “Materiaal moet bij voorkeur bestaan uit beeldmateriaal. Ook voor tieners, hoewel zij vaak weerstand hebben tegen afbeeldingen. Dit daagt opvoeders uit om creatief te zijn in het vinden van de juiste toon en de juiste vragen te stellen.”

Wat moet je nog meer weten?

In 2014 deed Kennisnet onderzoek naar mediagedrag binnen deze doelgroep. Uit dat rapport kwamen o.a. deze conclusies en aanbevelingen:

  • Een landelijk meldpunt om incidenten met LVB-jongeren te verzamelen
  • Verbeterde samenwerking met de politie, zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen gewone daders en daders met een licht verstandelijke beperking
  • Goed voorlichtingsmateriaal voor het mediawijs maken van LVB-jongeren
  • Geef kinderen met een beperking al vanaf de basisschool les in mediawijsheid
  • Een protocol voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten in het speciaal onderwijs over hoe te handelen bij problemen door sociaal media-gebruik

» Lees ook het interview met Elle Peters, mediacoach en leerkracht LVB-jongeren

Heb jij een idee? Doe mee!

Mediawijzer.net is op zoek naar projecten die kinderen met een licht verstandelijke beperking helpen om zich mediawijzer te kunnen gedragen en/of zich via media beter uit te kunnen drukken. Het aangrijpingspunt voor projecten kan zijn het speciaal onderwijs, maar dit is geen voorwaarde.

Hiervoor stelt Mediawijzer.net € 25.000,- beschikbaar vanuit de jaarlijkse Stimuleringsregeling. Het bedrag is door Mediawijzer.net toe te kennen aan één project of te verdelen over meerdere projecten.

Praktische informatie

  • De deadline is 20 september 2015
  • De regeling staat open voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Ben je nog geen netwerkpartner? Meld je hier aan.
  • Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen
  • De uitslag wordt bekend gemaakt op 2 november 2015
  • Uitgebreide informatie, documentatie en aanvraagformulieren op mediawijzer.net/stimuleringsregeling-2015

10 tips uit voorgaande jaren

Mediawijzer.net heeft de afgelopen jaren bijna 40 projecten op het gebied van mediawijsheid mede mogelijk gemaakt. Stuk voor stuk unieke projecten en samenwerkingen, die allemaal te maken hadden met ambitieuze doelstellingen, uitdagingen én valkuilen. Mediawijzer.net was benieuwd naar de lessons learned van deze projecten en heeft in juni 2014 aan verschillende projectleiders gevraagd: ‘Wat zijn bruikbare lessen voor het netwerk?’

Het resultaat: 10 tips, gebundeld in een publicatie en een infographic ter inspiratie en/of ondersteuning.

» Bekijk de infographic met 10 tips van projectleiders uit eerdere stimuleringsregelingen

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.