Gezocht: Europese projecten die (groot)ouders betrekken in mediaopvoeding kinderen

woensdag 23 april 2014

Inspiratie op het gebied van mediageletterdheid in Europa; dat is wat de publicatie ‘Mediageletterdheid in Europa: 12 inspirerende praktijken’ biedt. Het werd in 2013 gepubliceerd door de Evens Stichting, een Belgische partij die projecten steunt die gericht zijn op het verhogen van mediageletterdheid. In 2015 wil de Evens Foundation een 2e editie publiceren.

» Lees de publicatie Mediageletterdheid in Europa: 12 inspirerende praktijken

Met hun doelstelling onderschrijven zij de visie van de Europese Commissie die stelt dat ‘mediageletterdheid een extreem belangrijke factor is voor actief burgerschap in de huidige informatiesamenleving’. Vanwege het grote succes van de publicatie wil de Evens Foundation in 2015 een 2e editie publiceren. Ook nu krijgen inspirerende voorbeelden een podium; deze keer projecten die zich richten op de rol van (groot)ouders bij de media-activiteiten van kinderen.

De Evens Foundation is daarom op zoek naar projecten die:

  • Ouders in staat stellen om het mediagedrag binnen het gezin te evalueren;
  • Ouders informeren over hoe ze hun kinderen kunnen laten kennismaken met digitale media;
  • Het bewustzijn van ouders vergroten wat betreft ethische aspecten;
  • Ouders en kinderen leren hoe ze nieuwe media kunnen gebruiken (technische aspecten);
  • De betrokkenheid van ouders vergroten wat betreft mediagebruik van hun kinderen.

Een externe jury zal de ingediende projecten beoordelen. Hieruit worden 6 projecten geselecteerd die elk een subsidie van € 6000,- krijgen. Bovendien worden zij opgenomen in de nieuwe publicatie die in 2015 zal verschijnen.

Wil je een project aanmelden?
Projecten dienen voor 1 juli 2014 te worden aangemeld. Meer informatie over de criteria en procedure kun je lezen in dit document of op de website van Evens Foundation.

Wellicht ken je iemand anders die interesse heeft? Verspreid deze oproep dan binnen je netwerk.

Andere fondsen
Voldoen je niet aan de criteria maar ben je wel op zoek naar fondsen? Mediawijzer.net heeft een overzicht opgesteld van publieke en private fondsen waarmee je mogelijk projecten op het gebied van mediawijsheid kunt financieren. Elk fonds kent zijn eigen criteria en voorwaarden. In dit beknopte overzicht vind je de belangrijkste punten per fonds.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.