Grote behoefte aan website met betrouwbaar media-advies

donderdag 6 februari 2014

Uit onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan websites met betrouwbaar en onafhankelijk opvoedadvies, ook op het gebied van mediaopvoeding. Een mooie aanleiding om je te wijzen op 2 websites die dit al doen. Mediawijsheid.nl, een initiatief van Mediawijzer.net, en Nji.nl, een initiatief van Opvoedinformatie Nederland.

Deze week presenteerde Maurice de Hond een onderzoek waarin is gekeken naar de informatiekanalen die ouders gebruiken als ze vragen hebben over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Dit zogeheten Opvoed- en Opgroei-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Opvoedinformatie Nederland onder ruim 1200 ouders en opvoeders.

Behoefte aan website met betrouwbare opvoedinformatie

Uit het onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan websites met opvoedinformatie waarvan de betrouwbaarheid buiten kijf staat. Bijna 2/3 van de ouders en opvoeders is van mening dat dit de verantwoordelijkheid moet zijn van een onafhankelijke instantie.

Verder geeft bijna 9 op de 10 ouders en opvoeders aan dat ze meer vertrouwen hebben in de eigen partner dan in de huisarts als het aankomt op opvoeden, opgroeien en gezondheid. Een scheiding doet dit vertrouwen kelderen. Onder die omstandigheden wint men liever advies in bij familie (76%), andere ouders (62%) of objectieve opvoedingssites (60%), dan bij de ex-partner (40%).

Onderstaande grafiek laat zien welke bron we het liefst raadplegen als we opvoedadvies nodig hebben.

Welke bronnen gebruiken ouders en opvoeders het liefste?

Opvoeden.nl

Binnen ons netwerk verzorgt Opvoedinformatie Nederland onafhankelijke informatievoorziening over opvoeding, opgroeien en gezondheid. Dat doen ze in opdracht van bijna 400 gemeenten. Els Verkerk, directeur Opvoedinformatie Nederland, is blij met de uitkomsten van het onderzoek: “Onze belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat objectieve online informatie duidelijk voorziet in een behoefte bij ouders en opvoeders.” De informatie op Nji.nl is gevalideerd, onder andere door de CJG’s. Ook Justine Pardoen, hoofdredacteur van mediaopvoeding.nl schreef mee.

» Lees het interview dat Remco Pijpers onlangs had met Els Verkerk, directeur van de Opvoedinformatie Nederland

Mediawijsheid.nl

Tot slot, op mediawijsheid.nl, een initiatief van Mediawijzer.net, vinden geïnteresseerden een overzicht van instanties die zich bezighouden met media, mediaopvoeding en mediawijsheid gegroepeerd naar onderwerp. De website fungeert als een wegwijzer voor iedereen die informatie zoekt over concrete onderwerpen als grooming, mediales op school, gamen en online pesten. De website bevat ook achtergrondinformatie, actueel nieuws en veel filmpjes. Volg @mediawijsNL ook op Twitter.

Als netwerkpartner van Mediawijzer.net kun je geïnteresseerden dus wijzen op diverse websites die inhoudelijk betrouwbare informatie verschaffen over mediawijsheid en mediaopvoeding.

» Lees het hele persbericht over het onderzoek van Maurice de Hond.

Welke website adviseer jij altijd? En waarom?

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.