Hoe ondersteun je mensen met een lvb bij omgaan met desinformatie?

vrijdag 18 augustus 2023

Hoe gaan mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) om met desinformatie op internet? Herkennen ze het? En wat kun je daarmee als begeleider? Niels Bloembergen is voormalig begeleider en trainer, en initiatiefnemer van Mediajungle. Hij deed onderzoek naar desinformatie samen met onderzoeker Jelle Drost van de Rijksuniversiteit Groningen, directeur Expertisecentrum LVB, en studenten van de Saxion Hogeschool. Niels: “Zijn mensen met een lvb vatbaarder voor desinformatie? Bekijken zij informatie op een andere manier?”

Voor het onderzoek vroegen ze verschillende doelgroepen om te reageren op zestien afbeeldingen en teksten. Daaruit bleek dat er eigenlijk niet zoveel verschil is tussen mensen met of zonder een lvb, in het kunnen onderscheiden van echt en nep nieuws. “Wel zagen we verschillen in hoe ze ernaar kijken en welke redeneringen erachter zitten”, vertelt Niels. En dat is volgens hem belangrijke informatie om de doelgroep te helpen zelfredzamer te worden tegenover desinformatie. Deze bevindingen zet hij zelf ook in bij de ontwikkeling van zijn tools.

Visueel ingesteld

Een van de verschillen tussen de groepen met en zonder lvb, is dat mensen met een lvb meer moeite hebben met bijvoorbeeld schriftelijke informatieverwerking. Bepaalde vormen van informatie, zoals teksten, zijn extra uitdagend voor ze omdat er vaak sprake is van laaggeletterdheid. “Daarom zijn ze meer visueel ingesteld en kijken dus meer naar de koppen boven een artikel, plaatjes, filmpjes en mensen, maar minder naar de tekstuele inhoud.”

Voor Niels betekent die bevinding dat hij goed nadenkt over hoe hij zijn tools voor mensen met een lvb ontwikkelt. “Als je ze wil leren factchecken bijvoorbeeld, doe je dat dus het beste op een manier die bij hen aansluit.”

“Ze redeneren vooral: ken ik die persoon? Daarom zijn rolmodellen bijvoorbeeld extra belangrijk bij deze doelgroep”

De achterliggende gedachte

Ook de redenering die mensen met een lvb gebruiken om te bepalen of informatie echt of nep is, verschilt van mensen zonder lvb. Ze kijken vaak niet naar het platform of de bron: “Ze redeneren vooral: ken ik die persoon? Daarom zijn rolmodellen bijvoorbeeld extra belangrijk bij deze doelgroep”, zegt Niels. Volgens hem hebben mensen met een lvb namelijk wat minder vertrouwen in de overheid dan gemiddeld, bijvoorbeeld door hun eigen negatieve ervaringen met overheden en instanties.

Niels: “Het is voor hen ook niet gemakkelijk om zich een beeld te vormen bij een instituut, zoals de overheid of het RIVM. Wie is dat dan? Dat is te abstract voor ze.” Juist daarom kan een presentator of bekendheid extra veel invloed hebben op mensen met een lvb – dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

Eenduidige antwoorden

Daarbij speelt volgens hem mee dat wetenschap over het algemeen vaak erg complex voor ze is, met veel mitsen en maren. Niels: “Mensen met een lvb hebben behoefte aan duidelijkheid, een helder standpunt. Kijken we bijvoorbeeld terug naar de coronapandemie, dan bood de overheid die duidelijkheid niet, en spraken ze zichzelf en elkaar ook weleens tegen. Daarom is het gemakkelijker om te geloven in een vertrouwd gezicht met heel heldere uitleg over een complot.”

Dat die informatie niet altijd klopt, is voor hen soms lastig om te begrijpen, of komt niet in hen op. Omdat ze informatie minder snel kunnen verwerken dan andere doelgroepen, zijn ze namelijk ook minder snel geneigd om de informatie te toetsen. ‘Het staat er toch?’ – is een veelgehoorde uitspraak volgens Niels.

Bewustwording

Wil je daarom een cliënt met lvb helpen om beter om te gaan met nepnieuws, dan begint dat volgens Niels als eerste met bewustwording over het bestaan daarvan, dan pas gaan ze het herkennen. “Ik gebruik daarbij altijd graag een Cruijffiaanse quote: je ziet het pas als je het doorhebt!”

“‘Het staat er toch?’ is een veelgehoorde uitspraak”

Begin daarom met een open en niet-oordelend gesprek. Stel bijvoorbeeld vragen zoals: wil je me er meer over vertellen? Waar heb je dit bericht gevonden? Vermijd daarbij de discussie, en blijf in verbinding. “Daarna kun je goed uitleggen wat het verschil is tussen echt en nepnieuws, waarom nepnieuws bestaat en leer ze de misleidende mechanismen ervan herkennen.” Hierbij kun je ook meenemen dat sommige mensen veel geld verdienen aan het verspreiden van valse claims, of promoten van bepaalde producten.

Door op een laagdrempelige manier interactieve video’s, spelletjes en opdrachten aan te bieden, kunnen ze op een speelse manier leren om kritisch te kijken naar informatie en betrouwbare bronnen te herkennen. Bijvoorbeeld met tools zoals de Super Fake Safari.

Dit artikel verscheen eerder – in uitgebreidere vorm – op Leukeronline.nl: dé website voor begeleiders van mensen met een lvb.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.