Hoe meet je digitalisering op school? Nadira Saab vertelt over MYRA

maandag 30 januari 2023

In deze editie van ‘Vijf vragen aan de WR’ neemt Nadira Saab ons mee in de MYRA. Dat is een nieuwe monitor die de digitalisering in het funderend onderwijs meet. Elke deelnemende school kan dan zien wat de prestaties zijn op het gebied van ICT en technologie, waaronder ook digitale geletterdheid.

Nadari Saab

Nadira Saab – lid van de Wetenschappelijke Raad – is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet en als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Waarom is deze monitor ontwikkeld?

‘In het funderend onderwijs is er behoefte aan een monitor die de stand van zaken rond digitalisering weergeeft. MYRA voldoet aan deze behoefte omdat dit de eerste monitor is waar verschillende thema’s rond digitalisering worden onderzocht, zoals digitale geletterdheid, ICT-bekwaamheid en professionalisering, maar ook innovatie, leermiddelen, privacy en informatiebeveiliging. MYRA geeft een integraal beeld van de stand van zaken rond digitalisering.’

Wie kan er meedoen aan de Monitor

‘Leraren, ict-coördinatoren, schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs (zowel regulier als speciaal) kunnen deelnemen.’

Wat hebben de besturen, scholen en het onderwijspersoneel er zelf aan als zij meedoen?

‘De resultaten zullen op sectorniveau worden gepresenteerd, maar deelnemende scholen en besturen kunnen ook een school- dan wel bestuursrapportage krijgen, waarin zij de resultaten van hun organisatie kunnen vergelijken met die van de sector. Om zo’n schoolrapportage of bestuursrapportage te ontvangen, moeten voldoende leraren per school en scholen per bestuur hebben deelgenomen. Dit om de anonimiteit van de deelnemers te kunnen waarborgen. De resultaten kunnen gebruikt worden om het gesprek binnen schoolteams en besturen aan te gaan over visie en mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering.’

Wanneer zijn er definitieve resultaten?

‘Bij voldoende deelname worden de schoolrapportages en sectorrapportages uiterlijk in juni 2023 gepubliceerd.’

Is dit eenmalig of komt er een structureel/jaarlijks vervolg?

‘De bedoeling is dat er jaarlijks de mogelijkheid is om met deze monitor mee te doen. Op deze manier is het mogelijk om in plaats van alleen de stand van zaken ook de ontwikkeling van digitalisering in het funderend onderwijs te monitoren. Ook scholen en besturen kunnen hiervan profiteren en deze monitor bijvoorbeeld gebruiken om doelen te stellen en te evalueren of deze doelen behaald zijn.’

MYRA is een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en VO-Raad. Klik hier voor meer informatie over MYRA. Deelnemen aan de MYRA? Dat kan tot en met eind februari 2023 via dit aanmeldformulier.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.