Hoe word je als leraar mediawijzer?

donderdag 11 januari 2018

Ruim 45% van de leerkrachten die afgelopen editie meededen aan de MediaMasters Game gaven na afloop aan interesse te hebben in bijscholing over mediawijze onderwerpen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, en hen zelf de tijdrovende zoektocht te besparen, gingen we op zoek naar beschikbaar lesmateriaal voor leraren (po, vo en mbo). Het resultaat vind je in het dossier ‘Een mediawijze leraar‘ op mediawijsheid.nl. 

Mediawijsheid is een groeiend thema in het onderwijs. Voor leraren is dan ook een belangrijke rol weggelegd bij het mediawijzer maken van kinderen en jongeren. In toenemende mate wordt van hen verwacht dat ze zelf ook digitale competenties en vaardigheden hebben.

Handboek Digitale Geletterdheid

Dat wordt ook onderschreven in het nieuw verschenen Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet. Daarin lezen we: “Het implementeren van digitale geletterdheid heeft consequenties voor het personeelsbeleid. […] Zo is een veelgehoorde klacht van leerlingen dat hun leraren digitaal niet goed onderlegd zijn.”

Vinden leraren dat zelf ook? Wij vroegen ze in welke mate zij behoefte hebben aan bijscholing.

MediaMasters Game

Steevast horen wij na afloop van de Week van de Mediawijsheid: “Ik heb zelf ook weer zoveel geleerd!” Dat was aanleiding om dit jaar nader onderzoek te doen naar die behoefte. Van de 871 leerkrachten (benaderd omdat zij in november 2017 meededen aan de MediaMasters Game) gaf bijna de helft aan:

  • Ik vind het belangrijk dat je als leerkracht goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen [op het gebied van mediawijsheid, red.]
  • Met die informatie [voor leerkrachten, red.] kan ik mijn leerlingen beter begeleiden
  • Er valt altijd wat bij te leren
  • Er verandert veel, ik moet wel een beetje bijblijven
  • Het is goed om op de hoogte te blijven

De docenten die geen behoefte hadden aan bijscholing gaven aan óf voldoende mediawijs te zijn, óf geen tijd te hebben voor bijscholing.

Om iedereen (basisonderwijs, voortgezet en middelbaar onderwijs) de tijdrovende zoektocht naar goed materiaal te besparen, gingen wij op zoek.

» Je vindt het complete overzicht in het dossier ‘Een mediawijze leraar‘ op mediawijsheid.nl

Wat moet een mediawijze leraar kennen / kunnen?

Wanneer ben je als leraar voldoende mediawijs? Sonny Mathura zegt daarover in een interview: “Iedere zichzelf respecterende docent moet bij alle competenties kunnen opereren op niveau 4 van het Mediawijsheid Competentiemodel“.

» Zie ook de speciale uitwerking van het competentiemodel voor leerkrachten po en pabo-studenten (ook bruikbaar voor vo)

We adviseren leraren om dit advies ter harte te nemen en het competentiemodel als leidraad te gebruiken. Onze eigen zoektocht heeft, tot slot, geresulteerd dit stappenplan:

  1. Je niveau bepalen – weten waar je staat
  2. Een mediawijze leraar worden – een training, een cursus of een workshop volgen
  3. Mediawijs (bij)blijven – een positief-kritische houding ten opzichte van media ontwikkelen
  4. Je lessen verrijken met media – de creatieve mogelijkheden van nieuwe mediatools ontdekken
  5. Lessen mediawijsheid geven – structureel aandacht besteden aan mediawijsheid

» Alle beschikbare materialen binnen deze 5 stappen zijn te vinden in het dossier ‘Een mediawijze leraar‘ op mediawijsheid.nl

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.