Digitale geletterdheid in het curriculum

De ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid

Hoe zou digitale geletterdheid, en daarmee mediawijsheid, vorm moeten krijgen in het curriculum? Op deze pagina deelt Netwerk Mediawijsheid het laatste nieuws over het werk van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu én kennis en inspiratie over de implementatie in het onderwijs. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

IVLP-reis naar Amerika

Op uitnodiging van de Amerikaanse Ambassade vond van 7 t/m 21 december 2019 het International Visitor Leadership Program plaats. Dertien Nederlandse experts, ervaringsdeskundigen en visionairs kregen de kans om te leren van de implementatie van digitale geletterdheid en mediawijsheid in het Amerikaanse onderwijs.

Netwerk Mediawijsheid deelt de kennis en inzichten die de deelnemers mee terug nemen.

Teruglezen op sociale media?

Bekijk de hashtag #IVLPNL en de updates van Netwerk Mediawijsheid op Facebook en Twitter

Het doel & de deelnemers

Dertien experts, ervaringsdeskundigen en visionairs op gebied van digitale geletterdheid en mediawijsheid in het onderwijs waren uitgenodigd voor de studiereis.

Het doel: meer leren over de praktische invoering van mediawijsheid en digitale geletterdheid in het onderwijs voor 12 tot 18-jarigen. Wat is er in Amerika geslaagd en wat juist niet?

» Mary Berkhout-Nio vertelt op het blog over het doel en de deelnemers

Lessons learned: Blogs & vlogs van deelnemers

» Eugenie Zwanenburg doet verslag op basis van 4 kerndoelen

» Lees het blog van Rhea Flohr  en bekijk haar mini-vlogs op Twitter

» Bekijk de website van Marieke Simonis over de reis

» Lees het verslag van Boudewijn van der Lecq over week 1 en week 2

» Ook Allard Strijker deelt zijn ervaring


De ontwikkeling van het curriculum Digitale geletterdheid


»

Maart 2018
Aftrap ontwikkeltraject Curriculum.nu

»

April 2018
Netwerk Mediawijsheid gaat met ontwikkelteam om tafel, haalt reacties uit het netwerk op

»

Juni 2018
Ontwikkelteam aanwezig bij conferentie Digitale Geletterdheid van Kennisnet

»

Juni 2018
Netwerk Mediawijsheid organiseert feedbacksessie met netwerk over tweede tussenproduct

»

Juli 2018
Feedbackbrief vanuit EYE Filmmuseum, Beeld en Geluid en Netwerk Mediawijsheid: ‘Neem beeldgeletterdheid op in het curriculum po en vo’


»

Oktober 2018
Oplevering derde tussenproduct, feedbacksessie Netwerk Mediawijsheid op 31 oktober

»

Januari 2019
Oplevering vierde tussenproduct

»

Juni 2019
Laatste feedbacksessie Netwerk Mediawijsheid op 7 juni, over het geheel aan opbrengsten

»

Oktober 2019
Presentatie van de ontwikkelde bouwstenen

»

Najaar 2019
Tweede Kamer ontvangt resultaten voor verdere besluitvorming en vervolgproces

Verslag laatste feedbackronde

Op 7 juni 2019 organiseerde Netwerk Mediawijsheid weer een feedbacksessie voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu.

» Netwerk Mediawijsheid heeft een verslag geschreven van de feedback die is opgehaald tijdens deze sessie en nodigde eenieder uit om hierin mee te lezen en aan te vullen.

Neem beeldgeletterdheid op in curriculum po & vo

Op donderdag 5 juli 2018 hebben EYE Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Netwerk Mediawijsheid een feedbackbrief gestuurd naar het ontwikkelteam Digitale geletterdheid met de urgente boodschap ‘Neem beeldgeletterdheid op in het curriculum po en vo’.

» Lees hier de brief, de argumentatie en achtergrondinformatie

Mind the digital gap: álle kinderen digitaal geletterd

Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe krijgen we álle kinderen digitaal geletterd? Wat moeten we kinderen leren om zowel de technische vaardigheden, als de nodige soft skills te ontwikkelen? Kennisnet, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Netwerk Mediawijsheid organiseerden de conferentie Digitale Geletterdheid.

» Bekijk de hoogtepunten

Image

Vier aanvullende notities aangeboden m.b.t. beeldgeletterdheid

4 oktober 2018 - Voor de zomer (2018) stuurden we een extra feedbackbrief naar het ontwikkelteam Digitale geletterdheid. We vonden namelijk dat er vanuit mediawijsheid oogpunt, meer en explicieter aandacht moest komen voor beeldgeletterdheid. Onze brief werd heel open ontvangen en er volgde een gesprek met vertegenwoordigers van drie ontwikkelteams: Nederlands, Kunst en Cultuur en Digitale geletterdheid. Wij zagen in dat de ontwikkelteams beeldgeletterdheid zeer serieus nemen en het toch al voor een deel hadden verwerkt in de grote opdrachten. De ontwikkelteams zagen in dat 'beeldtaal' concreter en nadrukkelijker kon worden uitgewerkt om zo duidelijker over te komen. Een voorbeeld: waar bijvoorbeeld 'informatie' of 'tekst' stond, werden ook 'beelden en geluiden' bedoeld, maar als lezer denk je daar niet direct aan.

Als vervolg op het gesprek hebben we vier extra notities opgesteld (download) als input aan de genoemde ontwikkelteams en aan het team Burgerschap (dat niet bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn). In deze notities geven we aan precies op welke punten er een concrete aanvulling mogelijk is om beeldgeletterdheid sterker te 'illustreren'. De ontwikkelteams nemen de notities mee in de volgende stap van hun proces. Op deze pagina houden we je op de hoogte.

Meer weten over digitale geletterdheid in het onderwijs?

Meer weten over het ontwikkelteam Digitale geletterdheid en het proces? Of zelf de tussenproducten bekijken?

» Op deze pagina vind je onder andere de gezichten achter het team, de tussenproducten en belangrijke data op een rij

Mediawijsheid wordt vaak in één adem genoemd met digitale geletterdheid, computational thinking of ict-vaardigheden. Deze begrippen overlappen elkaar deels, maar betekenen toch iets anders.

» Bekijk het dossier op Mediawijsheid.nl

Het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft goed werk verricht, oordeelt Justine Pardoen. Toch mist er nog iets, lichtte zij toe tijdens een feedbacksessie op 13 juni.

» Lees 'Digitale Geletterdheid en de scheppende mens' 

Feedback aan het ontwikkelteam Digitale geletterdheid

Download de bijlagen met feedback die Netwerk Mediawijsheid namens het netwerk instuurde:

» Feedbacksessie ontwikkelronde 1 (4 april 2018)
» Feedbacksessie ontwikkelronde 2 (13 juni 2018)
» Feedbacksessie ontwikkelronde 3 (31 oktober 2018)
» Feedbacksessie ontwikkelronde 5 (7 juni 2019)
» Feedbackbrief Beeldgeletterdheid