Met de campagne 'Goed in gesprek over verkeerde informatie' wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie vergroten. Dat doen we in opdracht van het ministerie van BZK, in samenwerking met Kennisnet, Beeld en Geluid en het Practoraat Mediawijsheid. De campagne is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in het onderwijs, zorg en welzijn en de media. Én op hun docenten. Deze groep staat centraal, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn.

Educatieve websites voor MBO en HBO

MBO Mediawijs: De website over desinformatie voor docenten van het MBO

MBO Mediawijs helpt docenten om aandacht te besteden aan de impact van desinformatie op de beroepspraktijk in de zorg, het onderwijs en media. Kijk op mbomediawijs.nl voor handige tips en tools voor docenten, zodat studenten kennis en vaardigheden opdoen die ze uiteindelijk in hun eigen beroep kunnen toepassen en doorgeven.

Bekijk de website
logo wikiwijs

Wikiwijs Desinformatie: Lesmateriaal voor docenten en studenten lerarenopleidingen

Op deze startpagina worden complete lespakketten, losse lessen en modulen toegankelijk gemaakt. Je vindt hier bruikbare informatie en lesmateriaal over desinformatie die je in de klas op het po én vo kunt gebruiken. Daarnaast vind je materiaal voor je eigen professionalisering, wetenschappelijke onderzoeken en workshops.

Bekijk de website

Casussen uit het beroepsveld

Met casussen uit het beroepsveld geven we meer inzicht in de problematiek waar de media-, onderwijs-, zorg- en welzijnsmedewerker in het werkveld mee te maken kan krijgen als het gaat om mediawijsheid, met name t.o.v. desinformatie. Er wordt beschreven hoe de invloed hiervan het welzijn in de weg kan staan van hun cliënten, patiënten, lezers, kijkers, leerlingen, studenten of van henzelf. De casussen zijn gebaseerd op getuigenverslagen of zijn fictief op basis van veldonderzoek en interviews.

Je kunt de casussen ook als pdf downloaden.


Wat is desinformatie?

Desinformatie

Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie die opzettelijk wordt verspreid om te verwarren of manipuleren.

Misinformatie

Misinformatie betreft misleidende informatie die is gemaakt of verspreid zonder manipulatieve of kwaadaardige bedoelingen.

Malinformatie

Malinformatie is informatie die weliswaar correct is, maar die verspreid wordt met het enige doel om een persoon, organisatie of land te beschadigen.

Op de hoogte blijven van de campagne?

Wil je op de hoogte blijven van 'Goed in gesprek over verkeerde informatie'? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Gebruik ook deze websites:

Isdatechtzo

Isdatechtzo.nl

De website www.isdatechtzo.nl helpt om zelf op onderzoek uit te gaan. Je leert hoe je kunt checken of een bericht betrouwbaar is. En waarom mensen nepnieuws eigenlijk delen. Ook vind je er uitlegvideo’s.

Lees meer

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl is de wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media. Het dossier Nepnieuws biedt basiskennis over nepnieuws, lesmateriaal, tips en filmpjes om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten.

Lees meer

Op zoek naar verdieping?


Kijk:

» Volgens econometrist en journalist Sanne Blauw hebben we een blind vertrouwen in cijfers. Zij doet in Brainwash Talks een pleidooi voor twijfel (Ook te lezen)
» 'Complotten in een crisis: gouden combinatie' (NOS op 3)
» Hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie Casper Albers in Medialogica online: 'Hoe coronacijfers tot verkeerde conclusies leidden'


Lees:

» Ruzie in de familie door coronadenkbeelden, hoe ga je daarmee om? (NOS)
» Families drijven uit elkaar doordat de een aanhanger is van Viruswaarheid en de ander niet: 'Ik mis mijn vader gewoon' (EenVandaag)
» 'Dit is waarom ook jij nu meer complotten online ziet' (NOS)
» Wat als je vrienden complottheorieën delen op sociale media? (Medialogica)
» Waarom verspreidt misinformatie zich snel via Twitter? (Medialogica)
» Handig: dit handboek van Unesco voor docenten journalistiek en praktiserende journalisten over desinformatie en nepnieuws


Over het ontstaan van het project

Er zijn steeds meer zorgen over de opkomst van desinformatie, en de invloed hiervan op de samenleving en democratie. Ook in Nederland. Een weerbare en mediawijze samenleving is hierop het antwoord, vinden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Om het bewustzijn hierover onder burgers te vergroten, werd in 2019 bijvoorbeeld de campagne ‘Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch’ ingezet.

De volgende stap is het (duurzaam) bestrijden van desinformatie in de samenleving. Burgers moeten niet alleen bewust zijn/worden, belangrijk is ook: hóe kunnen zij met desinformatie omgaan? Dit vraagt om nieuwe kennis en handelingsperspectief. Het ministerie van BZK heeft Netwerk Mediawijsheid gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren, op basis van de ervaring en expertise die het netwerk de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan.

Met een ‘Netwerk Mediawijsheid-aanpak’ zijn bestaande initiatieven van strategische netwerkpartners aan elkaar verbonden en versterkt. Zo bereiken we het meest.

Domino-effect

Mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie zijn belangrijk voor alle Nederlanders.

Om maximale impact te realiseren is binnen dit project gekozen voor een focus op de jongvolwassenen (16 tot circa 25 jaar) die een opleiding volgen voor beroepen in de onderwijssector, zorg- en welzijnssector en de mediasector, én hun docenten. We kiezen voor deze studenten en opleidingen, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn. Door op deze studenten en opleidingen te focussen creëren we een domino-effect:

mediawijze docent → mediawijze student → mediawijze beroepsuitoefenaar → mediawijze (kwetsbare) burgers