Programma MNX22

De MNX22 vond plaats op 10 mei jl. Op deze pagina lees je meer over het programma en de sprekers.

10:00 - 12:30 Ochtendprogramma

10:00 - 10:30 Inloop in Beeld & Geluid


10:30 -10:50 Introductie door Mary Berkhout-Nio en Jeroen Jansz


10:50 Start keynotes


Esther Roosendaal MNXKeynote 1: Esther Rozendaal | Erasmus Universiteit Rotterdam

Esther Rozendaal verzorgt een keynote waarin ze stilstaat bij wat online prosociaal gedrag inhoudt en hoe we dit soort gedrag kunnen stimuleren. Ze reflecteert daarbij op wat er nodig is, gebaseerd op het media-empowerment model en hoe we een constructieve dialoog kunnen opzetten omtrent het onderwerp Samen Sociaal Online.


Thierry Marchand TikTok MNXKeynote 2: Thierry Marchand | TikTok

Thierry Marchand staat stil bij wat entertainmentplatform TikTok doet om bij te dragen aan een sociale online omgeving. Hij deelt interessante, wereldwijde onderzoeksuitkomsten onder TikTok-gebruikers en uiteraard komt er een aantal TikToks in beeld. Daarnaast neemt Thierry deel aan het panelgesprek waarin hij de discussie vanuit het platformperspectief zal vertegenwoordigen.


Kristof Jacobs MNXKeynote 3: Kristof Jacobs | Radboud Universiteit Nijmegen

Kristof Jacobs gaat in op de impact van sociale media op politiek en democratie. Hij staat stil bij wat er precies plaatsvindt als het gaat om radicalisering, de werking van de sociale media en polarisatie. Kristof zal ook zijn perspectief toelichten op de ontwikkelingen die geleid hebben tot een steeds groter wordende invloed van overheden en regelgeving op socialemediaplatformen.

Foto: Jeroen Stekenburg


11:50 Start panelgesprek


Freek ZwanenbergPanelgesprek onder leiding van Freek Zwanenberg

Onder leiding van Freek Zwanenberg gaan de keynotesprekers in dit panelgesprek dieper in op het thema Samen Sociaal Online. Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid en hoe ziet die er eigenlijk uit? Hoe zien we de toekomst voor ons? En wat kan het netwerk betekenen in Samen Sociaal Online?


12:30 - 13.30 Pauze & lunch 


13:30 - 14:45 Eerste deel middagprogramma

13:30 Start eerste ronde middagsessies


Rogier de GrootKennissessie: Rogier de Groot | Hogeschool Leiden

Een interactief college over de uitdagingen en mogelijkheden in het begeleiden van jonge mensen met een LVB in hun digitale leven. De deelnemers worden uitgedaagd na te denken over hun eigen manier van begeleiden en krijgen nieuwe inzichten en good practices aangereikt over hoe ze met elkaar en met hun cliënten op een waardevolle manier kunnen werken aan digitaal burgerschap.

Namens de Wetenschappelijke Raad is Peter Nikken bij deze sessie aanwezig. 
Maximaal aantal deelnemers: 30


Ruben Treurniet MNXInspiratiesessie: Ruben Treurniet | Civinc

Ruben Treurniet is mede-oprichter van Civinc: een organisatie die een platform heeft ontwikkeld als alternatief voor sociale media waarbij mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen met elkaar in contact worden gebracht. Civinc streeft er op deze wijze naar om polarisatie tegen te gaan. Laat je inspireren door hun innovatieve platform dat bijdraagt aan een sociale online omgeving.

Maximaal aantal deelnemers: 60


diversion mnxKennissessie: Emma van Toorn, Simone van Dijk | Diversion

Diversion presenteert haar visie op het verstevigen van democratisch burgerschap onder jongeren, met een focus op het vergroten van de weerbaarheid tegen desinformatie. Deelnemers werken direct aan hun eigen weerbaarheid door een level van de Under Pressure game te spelen. Daarnaast gaan deelnemers het gesprek aan over hun rol in het online en offline medialandschap.

Namens de Wetenschappelijke Raad zijn Joëlle Swart en Denise Mensonides bij deze sessie aanwezig. 
Maximaal aantal deelnemers: 30


Marco Dreijer MNXInspiratiesessie: Marco Dreijer | #DatMeenJeNiet

#DatMeenJeNiet is een 3-jarig project dat is opgezet om online actieve jongeren en jongvolwassenen te begeleiden in hoe zij (effectiever) online het verschil kunnen maken. Veel jonge mensen zien discriminerende content voorbij komen, maar weten niet goed wat ze hier tegen kunnen doen. Marco komt op de MNX vertellen over zijn reis van 'bystander' naar 'upstander.'

Namens de Wetenschappelijke Raad is Esther Rozendaal bij deze sessie aanwezig. 
Maximaal aantal deelnemers: 30 


Marieke Schulte MNXKennissessie: Marieke Schulte | Digital Power Datahub

Waar mediawijsheid ons bewust maakt van wat er 'op' onze schermen speelt, kan datawijsheid ons leren wat er 'achter' onze schermen gebeurt. Belangrijk, want begrip van datastromen en algoritmes draagt bij aan een socialere online omgeving. Hoe zit dat? Marieke Schulte legt uit hoe databegrip je kan helpen om het Samen Sociaal Online te houden.

Maximaal aantal deelnemers: 30


14:45 Start tweede ronde middagsessies


Nikki Willems MNXAan de slag: Nikki Willems | Common Eye

Common Eye organiseert een speciaal vormgegeven workshop voor netwerkpartners van Netwerk Mediawijsheid. Hierin staat Nikki Willems stil bij de uitdagingen van het samenwerken en geeft ze concrete tips en tricks om meer uit het netwerk te halen als netwerkpartner. Een unieke kans om meer te leren over effectieve samenwerkingen opstarten en het netwerk tot jouw voordeel in te zetten.

Maximaal aantal deelnemers: 25


Renze Tjoelker MNXInspiratiesessie: Renze Tjoelker | Hogeschool Saxion

Het onderscheid tussen de online en offline wereld vervaagd. Dat heeft gevolgen voor, onder meer, de morele vorming van jongeren. Het morele schemergebied in de online wereld maakt dat we met elkaar in dialoog moeten. Renze Tjoelker vertelt over het digitaal moreel kompas, over hoe mens en techniek zich tot elkaar verhouden en over kennis en vaardigheden die nodig zijn in een digitaliserende wereld.

Namens de Wetenschappelijke Raad is Jeroen Jansz bij deze sessie aanwezig. 
Maximaal aantal deelnemers: 30


Aan de Slag: Freek Zwanenberg en Jacqueline Kleijer | BJMBureau Jeugd en Media MNX

De hoeveelheid verschillende platforms en de snelheid waarmee belastende beelden rondgaan maakt het voor scholen lastig om grip te krijgen op online ruzies tussen leerlingen. Bureau Jeugd & Media biedt daarom Eerste Hulp bij Online Gedoe. Freek Zwanenberg en Jacqueline Kleijer zijn gespecialiseerd in het aanpakken van online escalaties als pesten, shamen en exposen. Wat kan je hiervan leren als netwerkpartner? Bureau Jeugd en Media vertelt het je op de MNX.

Namens de Wetenschappelijke Raad is Annemarie van Oosten bij deze sessie aanwezig. 
Maximaal aantal deelnemers: 30


Janke de Haan MNXInspiratiesessie: Janke de Haan | RTV Noord

RTV Noord is de regionale omroep van de provincie Groningen. In 2020 besloot de omroep werk te maken van het creëren van een veilige (werk)omgeving op Facebook. Samen met de inwoners van Groningen startten ze het project Tou Eem! en gingen ze - met succes - op zoek naar een manier om betekenisvolle interactie terug te laten keren op het platform.

Maximaal aantal deelnemers: 65


B&G MNXAan de slag: HUMAN en Beeld & Geluid | Masterclass Medialogica

Media hebben veel invloed op de manier waarop wij als publiek naar elkaar en de wereld kijken. Na slapen en werken besteden wij de meeste tijd aan het gebruik van media. Zij dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld?

Maximaal aantal deelnemers: 3015:45 - Afronding programma en start borrel

Tijdens de plenaire afsluiting van de MNX22 blikken we samen terug op het middagprogramma. De Wetenschappelijke Raad reflecteert kort op de dag en we maken de winnaars van de Challenge Samen Sociaal Online bekend! De muzikale afsluiting van de MNX22 wordt verzorgd door Barbara Breedijk.
MNX 2022: Samen sociaal online

Moderator

Freek Zwanenberg

Freek Zwanenberg

Freek Zwanenberg verzorgt al sinds 2007 lezingen, gastlessen en trainingen over mediawijsheid en mediaopvoeding. Hij schreef in 2010 het Handboek Mediawijsheid met Justine Pardoen en leidt sinds 2021 Bureau Jeugd & Media samen met haar. Voor Netwerk Mediawijsheid organiseert Freek regelmatig online sessies over actuele mediawijsheidonderwerpen en treedt dan ook op als gespreksleider


Sprekers ochtendprogramma

Esther Roosendaal MNX

Esther Rozendaal

Esther Rozendaal is universitair hoofddocent Communicatie en Gedragsverandering aan de Erasmus School of Social and Behavioural Change van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Haar onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op de vraag hoe kinderen in staat gesteld kunnen worden om op een verantwoorde, autonome en bewuste manier om te gaan met reclame en media. Daarnaast is Esther Rozendaal lid van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid.


Thierry Marchand TikTok MNXThierry Marchand

Thierry Marchand is Public Policy en Government Relations Manager bij TikTok in Nederland. In deze rol werkt hij via contact met overheden, politiek en het maatschappelijk middenveld aan een veilige, plezierige en creatieve omgeving voor TikTok-gebruikers. Hij is dagelijks actief op onderwerpen zoals veiligheid, mediawijsheid en diversiteit.


Kristof Jacobs MNXKristof Jacobs

Kristof Jacobs is universitair hoofddocent aan het departement Politieke Wetenschappen bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Kristof doet hier  onderzoek naar democratie, referenda, verkiezingen & sociale media. Zijn onderzoek spitst zich toe op hedendaagse uitdagingen voor de democratie, hun gevolgen en de antwoorden hierop.

Foto: Jeroen Stekenburg


Mary Berkhout

Mary Berkhout-Nio

Mary Berkhout-Nio is sinds 2009 programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid. Zij heeft altijd gewerkt op het snijvlak van innovatie, media en marketing. Na haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, startte ze een grafisch en industrieel ontwerpbureau. Daarna volgde een loopbaan bij KPN waar zij leiding gaf aan innovatie- en productmarketingprogramma’s. Na een korte sabbatical sloeg zij een nieuwe weg in door te gaan werken in de publieke sector bij Netwerk Mediawijsheid.

Jeroen Jansz MNX22

Jeroen Jansz

Prof. dr. Jeroen Jansz is Academic Director van de Community for Learning & Innovation en hoogleraar Communicatie en Media aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid.


Sprekers middagprogramma

Ruben Treurniet MNXRuben Treurniet

Ruben Treurniet is van huis uit politicoloog en heeft in het verleden voor de Verenigde Naties gewerkt. Tegenwoordig is hij mede-oprichter van Civinc: een organisatie die een platform heeft ontwikkeld als alternatief voor sociale media waarbij mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen met elkaar in contact worden gebracht in anonieme, één-op-één chat-gebaseerde discussies.

Rogier de GrootRogier de Groot

Rogier de Groot (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden. Hij doet onderzoek naar het digitale leven van jongeren met een licht verstandelijke beperk en hoe ze daarin begeleid worden Hiernaast werkt hij als docent voor de opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie

diversion mnxDiversion

Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Ze ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met hun programma’s en adviezen helpen ze organisaties in de publieke en private sector in te spelen op de voortdurende veranderingen in de samenleving en zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

Marieke Schulte MNXMarieke Schulte

Marieke Schulte is de oprichter en voorzitter van de stichting Digital Power Datahub, een stichting gelieerd aan data consultancybureau Digital Power. Met de Digital Power Datahub streeft Marieke ernaar om datakennis en -kunde toegankelijk te maken voor de maatschappij, en dat doet ze onder andere door voorlichting te geven over datawijsheid.

Marco Dreijer MNXMarco Dreijer

Marco Dreijer is deelnemer van het #DatMeenJeNiet project van InHolland, Diversity Media en Movisie. Voor zijn deelname aan het project, sprak Marco zich al uit tegen discriminatie tegen de LGBTQIA+-gemeenschap. Naast zijn werk voor #DMJN, is Marco bekend als De Cultuurvlogger.

Nikki Willems MNXNikki Willems

Nikki Willems houdt zich als adviseur bij Common Eye bezig met het begeleiden van organisaties bij het opzetten van een samenwerking rondom een gedeelde opgave, ambitie of vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die samen een netwerk over het aanpakken van eenzaamheid willen bouwen. Daarnaast geeft ze regelmatig trainingen over condities voor samenwerken en publiceert ze samen met collega’s over nieuwe inzichten rondom samenwerken.

Renze Tjoelker MNXRenze Tjoelker

Renze Tjoelker is onderzoeker bij het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion. Hiervoor was hij practor Digitale Weerbaarheid bij ROC Friese Poort. Renze doet onderzoek naar burgerschap in een digitaliserende samenleving, mens en technologie, moreel gedrag op internet en techniek ethiek. In 2020 heeft hij het Digitaal Moreel Kompas gepubliceerd. Renze is tevens lid van de landelijke werkgroep Digitaal Burgerschap MBO.

Janke de Haan MNXJanke de Haan

Janke de Haan is verslaggever en social media redacteur bij RTV Noord. Sinds de start in 2020 is ze betrokken bij het project Tou Eem, waarmee de omroep van sociale media weer een prettige plek wil maken voor kijkers én medewerkers van RTV Noord.

B&G MNXBeeld & Geluid / HUMAN

Tijdens de Masterclass Medialogica, een samenwerking van HUMAN en Beeld en Geluid, bespreken Rowan Olierook en Patricia van Rijswijk hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Samen met de deelnemers ontrafelen zij aan de hand van het HUMAN-televisieprogramma Medialogica en stellingen, de totstandkoming van mediahypes, publieke opinie, de rol van de (online) media maar ook die van ons zelf.


Muzikale omlijsting

barbara-breedijkBarbara Breedijk

Barbara Breedijk verzorgt de muzikale wrap-up en staat garant voor een dynamisch slot! In no-time weet ze de inhoud te vangen van de MNX en schrijft ze ter plekke een tekst. Aan het eind van de dag slingert zij het gloednieuwe lied onder begeleiding van gitaarmuziek de zaal in. Het is de ideale afsluiter die inhoud, vorm, verbinding en humor bij elkaar brengt!

Image