Op deze pagina vind je meer informatie over de deelsessies op de MNX23. Je keuze geef je op de MNX23 bij binnenkomst door. Let op: er is een maximaal aantal deelnemers per sessie, dus wees op tijd.

Deelsessie 1

Deelsessie 2

Deelsessie 3

Deelsessie 4

Deelsessie 5

Deelsessie 6


1. Van mediawijs naar wegwijs in onderwijs | Studio 2

Remco Pijpers en Harriët Leget (Kennisnet) zoeken naar wegen voor scholen om de nieuwe kerndoelen voor digitale geletterdheid in te voeren en daarbij het hele schoolteam mee te krijgen.

Deze twee vragen staan centraal:

Wat is er nodig voor scholen om op weg te gaan of de weg voort te zetten naar mediawijs en digitaal geletterd onderwijs?
Hoe kunnen partners van Netwerk Mediawijsheid wegwijzers zijn?

In het 2e deel gaan we met de zaal in gesprek over ‘wegwijzers’ en ‘dwaalsporen’, onder andere aan de hand van stellingen, zoals:

Digitale geletterdheid is een sta in de weg voor de vraagstukken die er pas echt toe doen.
AI wijst de weg die scholen moeten omarmen, willen we als samenleving niet worden ingehaald.
Digitalisering kost energie en veroorzaakt CO2 uitstoot, maar technologie biedt wel de weg naar verduurzaming.


2. De toekomst van digitaal burgerschap | Theater 2

Setup en de KB werken vanuit verschillende projecten aan een soortgelijk doel. Namelijk de beeldvorming en datageletterdheid bij jongeren vergroten.Setup werkt met het project Nieuwe beeldtaal voor technologie aan het doorbreken van stereotiepe beeldvorming om een beter begrip te krijgen van digitale middelen als AI, hackers etc.

De KB werkt samen met het project What the future wants. Door middel van onderzoek, creatieve interventies werken ze aan het vergroten van datageletterdheid van de volgende generatie zodat zij kritisch en bewust en proactief kunnen nadenken over digtiale leefomgeving waar zij in willen wonen.

Samen werken ze aan een sessie over een veranderende kijk op digitale media, hoe we kunnen blijven leren over deze media en onze beeldvorming kunnen aanpassen.


3. De toekomst van digitalisering voor mensen met een verstandelijke beperking | Lab 2

Hoe begeleiden we jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in hun digitale wereld? Van zorgvraag naar implementatie van oplossingen.

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking willen net als ieder ander hun eigen digitale leven leiden. Als (professionele) opvoeders realiseren we ons steeds meer dat ook jonge mensen met een lvb daar handvatten voor nodig hebben.

Het kunnen aanreiken van deze handvatten vraagt om goed beleid en duidelijke richtlijnen waarmee professionals in de praktijk uit de voeten kunnen. Zover zijn we nog niet. We erkennen het belang van online begeleiding, maar vertalen dit vaak nog niet naar concreet gedrag in onze begeleidingspraktijk. Daar zijn we vaak nog te veel afhankelijk van die ene collega met affiniteit voor de digitale wereld, of die (externe) deskundige met expertise op gebied van social media.

In deze workshop willen we daarom met professionals uit het werkveld in gesprek gaan over hoe we de digitale wereld structureel onderdeel kunnen maken van onze begeleidingspraktijk . Alleen dan kunnen we mensen met een lvb de handvatten geven waarmee ze zelfstandig, veilig en verantwoord kunnen navigeren in de digitale wereld.


  4. De toekomst van jouw digitale balans | Lab 1

  Wat is digitale balans en hoe kan jij dit in de praktijk brengen?

  Vincent van der Rijst geeft vanuit het Trimbos-instituut een introductie over digitale balans model, met theorie en uitleg. Iris Visser neemt je vervolgens (als het weer het toestaat) mee op een walkshop – naar buiten, dus –waar je actief aan de slag gaat met je eigen digitale balans.

  In deze workshop van 50 minuten nemen we je mee in:

  • Het belang van het gesprek over digitale balans in je eigen werk en organisatie
  • Bekende interventies uit de praktijk voor meer digitale balans

  Femke Hammer sluit af met een actieve werksessie waarin er zelf nagedacht wordt over digitale balans en hoe dit vorm te geven.


   5. De toekomst is nieuwswijs | Studio 3

   Patricia van Rijswijk (Beeld & Geluid) neemt je mee in de wereld achter desinformatie. Aan de hand van actuele voorbeelden laat zij je de technieken en mechanismen zien die de betrouwbaarheid van nieuws en informatie beïnvloeden, zodat je online manipulatie kunt doorzien.

   In het 2e deel van de sessie dropt zij de stelling: Het is tijd dat we desinformatie als een opzichzelfstaand thema en probleem (met zogenaamde oplossingen) achter ons laten en plaats maken voor nieuwswijsheid.

   Tot slot wordt besproken of en welke rol de media(wijsheid) professional en op zich kan nemen in het nieuwswijs maken van de samenleving.


    6. De toekomst van journalistiek en democratie | Studio 1

    Test met ons (HUMAN en Beeld & Geluid) de nieuwste Masterclass Medialogica over journalistiek en democratie. Wie is journalist in Nederland en aan welke regels moet onze journalistiek zich houden? Jullie maken tijdens de workshop je eigen ‘informatie cocktail’ en onderzoeken welke informatie, meningen en feiten in je hoofd (de ‘blender’) terechtkomen.

    Daarna bespreken we aan de hand van fragmenten uit het HUMAN-programma Medialogica een aantal prikkelende stellingen en vragen over desinformatie, de rol van journalistiek en de invloed op onze democratie. Omdat de ontwikkeling van deze masterclass in de testfase zit, nodigen we jullie naderhand uit om feedback te geven.