Interactieve koersplaat

Visuele weergave van het Meerjarenplan van Netwerk Mediawijsheid (2019-2023)

Met ingang van 2019 is een nieuw Meerjarenplan gestart voor de komende 5 jaar. De nieuwe missie is: Iedereen mediawijs.

In de eerste tien jaar van Netwerk Mediawijsheid (toen nog Mediawijzer.net) hebben we samen een stevige weg gebouwd voor een mediawijze jeugd van 0 tot 18 jaar. Zodra digitale geletterdheid onderdeel van het curriculum wordt, vervalt de laatste drempel en komt de weg vrij voor alle kinderen en jongeren om op school meer te leren over mediawijsheid. Maar tot dat zover is blijft de jeugd al onze aandacht nodig hebben. Ondertussen wordt de roep om ook volwassenen mediawijzer te maken steeds groter. De missie van Netwerk Mediawijsheid voor de komende jaren is daarom om alle Nederlanders mediawijs te maken. Om dat te bereiken gaan we de komende jaren samen met het netwerk bouwen aan nieuwe wegen.

Met die nieuwe missie komen ook nieuwe programmalijnen: zo zetten we vanaf 2019 ook in op het mediawijs maken van volwassenen en het bieden van maatwerk voor kwetsbaren. Lees ook het blogartikel van programmadirecteur Mary Berkhout-Nio.

Klik op de afbeelding om de interactieve koersplaat te openen. Door te klikken op de verschillende onderdelen bewandel je de wegen die er de komende jaren zijn richting het uiteindelijke doel: Iedereen mediawijs.

Image