Inspiratiemiddag: nieuwe ideeën, de sleutel tot succes en hoe kom je aan geld?

donderdag 18 september 2014

Op 17 september 2014 organiseerde Mediawijzer.net de Inspiratiemiddag Mediawijsheid Projecten. De dag stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Welke mediawijsheidprojecten bleken de afgelopen jaren het meest succesvol? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Wat moet er in Nederland nog gebeuren op het gebied van mediawijsheid? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie uit de Stimuleringsregeling en hoe zit het met crowdfunding, die ‘nieuwe’ vorm van projectfinanciering?

Gijsbert Inspiratiemiddag

Kansen van crowdfunding – Gijsbert Koren

Kansen van crowdfunding – Gijsbert Koren
We beginnen met inspiratie op financieel vlak. Gijsbert Koren van Douw&Koren draait er zijn hand niet voor om; bevlogen en enthousiast weet hij de aanwezigen ruim een uur lang te boeien over de zakelijke kant van goede ideeën: hoe krijg je geld voor je project?

Crowdfunding is het online ophalen van financiering voor een concreet project, via een grote groep kleine financiers. Je start altijd in je bestaande netwerk, stelt altijd een doelbedrag en altijd een deadline. Meestal is er een tegenprestatie.

Tip van Gijsbert: Hoe concreter je communiceert wát er gefinancierd moet worden, hoe groter de kans van slagen

De kracht van crowdfunding is dat je begint in je bestaande netwerk. Je klanten, vrienden en kennissen horen je immers al tijdenlang over dat fantastische idee. Zij hebben vertrouwen in je. Zij doen de eerste schenkingen en zorgen zo dat de community langzaam kan uitgroeien tot een heuse crowd.

Inspiratiemiddag 2014

Doorspekt met leuke voorbeelden, anekdotes en een aanstekelijke lach vertelt hij over geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van crowdfunding. Dat emotie en persoonlijkheid belangrijk aspecten zijn bij crowdfunding wordt al snel duidelijk: ook in de zaal resulteren de filmpjes in een levendige discussie tussen de aanwezigen over wat (niet) werkt en waarom (niet).

Tip van Gijsbert: informeer je van te voren ook goed over administratieve zaken als BTW en inkomstenbelasting, je ontvangt immers ‘inkomen’ of je ‘verkoopt’ een tegenprestatie

» En zoals beloofd voor de aanwezigen een link naar het overzicht van alle crowdfunding platforms: www.douwenkoren.nl/crowdfunding-in-nederland/

Succesvolle mediawijsheidprojecten – Bianca Buts
In de periode 2009-2012 zijn 39 projecten mede mogelijk gemaakt door de Stimuleringsregeling. Bianca Buts van TwynstraGudde heeft, in opdracht van Mediawijzer.net, door middel van interview, een documentenstudie en reviews 25 projectleiders gesproken en vroeg hen naar de lessons learned. Wat maakt een project succesvol? Welke bruikbare lessen kunnen we daaruit trekken en delen met het netwerk?

Bianca Buts tips publicatie

Succesvolle mediawijsheidprojecten – Bianca Buts

Het resultaat is een publicatie waarin 10 tips worden gegeven. Ze zijn bedoeld ter inspiratie, ter ondersteuning of wellicht ter herkenning. De tips zijn volledig in lijn met de missie van Mediawijzer.net om initiatieven en organisaties rondom mediawijsheid met elkaar te verbinden en onderling te inspireren.

Tip van Bianca: Gebruik de community van Mediawijzer.net, zoek elkaar op aanvullende competenties

Geïnspireerd op de 10 tips is een infographic gemaakt. Wat opvalt is dat ook hierin de menselijke factor én het enthousiasme van het projectteam worden genoemd als belangrijke succesfactoren.

» Bekijk en download de publicatie en infographic ’10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject’

Inspiratiemiddag 2014

Met deze tips op zak is het tijd om 2 projectleiders van voorgaande jaren aan het woord te laten. Om aanwezigen te laten zien waarom hún projectplan zo succesvol was, vertellen Lydia Vroegindeweij en Micky Jansen over hun projecten, mede gefinancierd uit de Stimuleringeregeling 2013.

Ontdek media – Lydia Vroegindeweij
Dit jaar vraagt de Stimuleringsregeling aandacht voor (een) leermiddelenbank(en) mediawijsheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Lydia Vroegindeweij van De Uitgeversacademie, toont ons met veel enthousiasme ‘haar’ leermiddelenbank voor het primair onderwijs: Ontdekmedia. Ontdekmedia helpt leerkrachten om bekende werkvormen in een lesmethode te vervangen door mediawerkvormen.

Presentatie Lydia Vroegindeweij. De getoonde schermafbeeldingen in de presentatie laten een tussenstand van het project zien.

Want, betoogt zij, de innovators in het onderwijs vinden hun weg wel. Maar hoe help je de volgers? De leerkrachten op de basisschool die zichzelf op het gebied van media wat minder vaardig achten? Samen met haar projectteam ontwikkelde ze een online database, waarbij zowel vanuit de tool, als vanuit de methode, de werkvorm of de competenties wordt gedacht. Dat de database zeer vakkundig, gebruiksvriendelijk, gevarieerd en weldoordacht in elkaar zit, blijkt uit de goedkeurende gemompel dat uit de zaal, als altijd bestaande uit bovengemiddeld kritisch publiek, opstijgt.

Ontdek media – Lydia Vroegindeweij

Ontdek media – Lydia Vroegindeweij

M@LT + PABO Leermiddelenbank Mediawijsheid + Toets – Micky Jansen
M@LT is een gratis onderdeel van Teachers Channel bedoeld om leerkrachten te helpen bij het werken aan hun eigen deskundigheid op het gebied van mediawijsheid.

Nieuwe toepassingen kunnen beangstigen wanneer leerlingen meer lijken te weten hoe ze moeten omgaan met smartphones, apps, digiborden en websites. Projectleider Micky Jansen toont een demo en legt uit dat het pakket bestaat uit een assessment en een online cursus. Deelnemers maken eerst het assessment en krijgen vervolgens een advies voor het volgen van een – of meerdere – online modules. De modules zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel van Mediawijzer.net en gaan in op begrip, gebruik, communicatie en strategie. Via tips en voorbeelden worden ze gestimuleerd zelf opdrachten uit te voeren, die ze direct in de lespraktijk kunnen toepassen. Diverse experts op het gebied van sociale media, digitale tools en mediawijsheid hebben meegewerkt aan de inhoudelijke cursus.

Tip van Micky: maak gebruik van netwerk van Mediawijzer.net. Wij hebben ons succes te danken aan medewerking van de juiste poppetjes met juist enthousiasme

Voor PABO-leerlingen werd de Leermiddelenbank Mediawijsheid + Toets ontwikkeld. Door lesmateriaal en toetsing al in een vroeg stadium (op de pabo) aan te bieden, kunnen aankomend docenten het vakgebied mediawijsheid op eenvoudige manier ontdekken en verder ontwikkelen. De database is nog in ontwikkeling.

M@LT + PABO Leermiddelenbank Mediawijsheid + Toets – Micky Jansen

M@LT + PABO Leermiddelenbank Mediawijsheid + Toets – Micky Jansen

De Stimuleringsregeling 2014 – Mary Berkhout
Mediawijzer.net stelt dit jaar in totaal €155.000,- (incl. btw) beschikbaar voor projecten op het gebied van mediawijsheid. Deze stimuleringsregeling staat in 2014 geheel in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Inspiratiemiddag 2014

Namens Mediawijzer.net roept Mary Berkhout netwerkpartners op om ideeën in te dienen op het gebied van de volgende 3 onderwerpen, of een combinatie ervan:

  • Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het vo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk
  • Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het mbo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk
  • Een leermiddelenbank voor (aankomend) docenten vo en mbo

In aanmerking komen voor subsidie? Lees hier alle praktische informatie rondom de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 of bekijk de presentatie die Mary Berkhout gaf tijdens de Inspiratiemiddag.

Theoretisch kader – Amber Walraven
Tot slot gaf Amber Walraven een vurig betoog over de noodzaak het meten van mediawijsheid. Zonder theoretisch kader kunnen we niet meten hoe mediawijs we zijn en of al onze inspanningen leiden tot een grotere mediawijsheid. Om antwoord te krijgen op deze vragen hield zij voor de Stimuleringsregeling van 2013 een enquête onder po-leerkrachten en voor de Stimuleringsregeling 2014 onder docenten in het voortgezet onderwijs en mbo. Deze enquête is onderdeel van het theoretisch kader dat wordt gebruikt voor de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014.

Theoretisch kader – Amber Walraven

Theoretisch kader – Amber Walraven

Is er op school aandacht voor mediawijsheid? Hebben de leerkrachten vertrouwen in het kunnen onderwijzen van mediawijsheid? Wat zijn hun eigen competenties op het gebied van mediawijsheid? Uit de enquête blijkt o.a. dat de competenties Begrip en Strategie nog onvoldoende worden beheerst door leerlingen.

Inspiratiemiddag 2014

De resultaten van de enquête onder docenten in vo en mbo volgt binnenkort op deze website. Bekijk hieronder de presentatie van Amber Walraven tijdens de Inspiratiemiddag.

Lees ook:
» Mediawijsheid in het primair onderwijs: wat doet men eigenlijk? (opvallendste resultaten uit de enquête 2013)

» Onderzoek leidt tot competentieniveaus mediawijsheid voor pabo-studenten, po-leerlingen en –leerkrachten
» Uitslag Stimuleringsregeling 2013: deze projecten dragen bij aan mediawijsheid in po

Heb je nog een vraag hebben over de Stimuleringsregeling 2014? Mail dan naar [email protected] of laat een reactie achter. En ik ben benieuwd: wat zie als jij als een succesfactor voor een geslaagd mediawijsheidproject?

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.