Interventie It’s up to you als onderdeel van anti-pestbeleid

woensdag 4 maart 2015

Het beeld over afgewezen anti-pestprogramma’s lijkt weinig nuance te kennen: Scholen zouden dergelijke programma’s niet moeten gebruiken omdat het kwakzalverij is of zelfs gevaarlijk zou zijn. Echter, niet alle afgewezen programma’s kunnen zomaar over één kam geschoren worden. It’s up to you is als allesomvattend programma tegen pesten door de erkenningscommissie anti-pestprogramma’s afgewezen, maar is door de erkenningscommissie Jeugdinterventies weer bestempeld als een theoretisch goed onderbouwde interventie. Hoe zit dat precies?

Verschil tussen erkende interventies 

Nederland kent meerdere erkenningstrajecten. De erkenningscommissie anti-pestprogramma’s heeft in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker van OCW programma’s beoordeeld of zij als totaalpakket kunnen worden ingezet voor het verminderen en tegengaan van pesten.

De erkenningscommissie Jeugdinterventies (van o.a. het NJi & RIVM) beoordeelt interventies op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. It’s up to you bestaat uit een interactieve film met één klassikale les over het gebruik van sociale media, en is daarmee vanzelfsprekend geen totaaloplossing tegen pesten. Dat wil echter niet zeggen dat het programma niet kan worden ingezet als een effectief onderdeel van een breder anti-pestprogramma.

It’s up to you als onderdeel van een schoolbrede aanpak 

Een schoolbrede aanpak tegen pesten is noodzakelijk. Juist omdat It’s up to you door de erkenningscommissie Jeugdinterventies als goed onderbouwd is bevonden en zich specifiek richt op cyberpesten, kan het prima passen als onderdeel binnen een gedegen schoolbreed anti-pestprogrammabeleid. Het beeld dat alle afgewezen programma’s per definitie niet gebruikt moeten worden door scholen verdient daarom nuance.

Ontwikkeling en gebruik 

It’s up to you is vrijwel het enige erkende programma specifiek gericht op het tegengaan van cyberpesten op de onderbouw van het voortgezet onderwijs en is ontwikkeld met organisaties als Mediawijzer.net, Stichting Mijn Kind Online en de Politie Zuid Limburg. De theoretische grondslag is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoekers van o.a. de Open Universiteit en het lectoraat Cybersafety. Het programma wordt dagelijks in 10 à 15 klassen gebruikt door scholen die van mening zijn dat het programma hen ondersteunt in de aanpak tegen cyberpesten. It’s up to you heeft geen winstoogmerk en kan door docenten gratis gebruikt worden.

Jongeren zijn onze missie, niet onze markt.

Het voorstel om scholen te verplichten via een wet te werken met specifieke anti-pestprogramma’s is van de baan. Scholen behouden hiermee de vrijheid om zelf hun anti-pestbeleid vorm te geven, inclusief de methodes en programma’s die zij hiervoor willen gebruiken. De VO-raad en PO-raad zijn dit overeengekomen met staatssecretaris Sander Dekker en zijn blij met deze toezeggingen. Lees hier meer informatie over het besluit en het actieplan voor scholen.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.