Interventie tegen cyberpesten It’s up to you officieel erkend

woensdag 24 september 2014

Het afgelopen jaar hebben we met professionals en wetenschappers uit het onderwijsveld kritisch gekeken naar It’s up to you, de interactieve film tegen cyberpesten. Samen met jullie hebben we ervoor gezorgd dat het lespakket nog beter aansluit bij het onderwijsveld en zijn de nodige verbeterslagen doorgevoerd. Dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen: vorige week heeft de Erkenningscommissie Interventies van o.a. het RIVM en het NJi It’s up to you officieel erkend als “theoretisch goed onderbouwd”. Daar zijn we enorm trots op! De positieve beoordeling wordt na afronding van de procedure opgenomen in de Database Effectieve Jeugdinterventies. Maar wat betekent een officiële erkenning precies?

Waarom een erkenning?

Weten wat werkt: hoe krijgen professionals in de praktijk inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van lespakketten tegen bijvoorbeeld cyberpesten, seksueel misbruik of alcohol misbruik? Dit gebeurt via het Erkenningstraject Interventies, een samenwerking tussen verschillende partners (RIVM, CGL, NJi, NCJ, NISB [update: de naam is veranderd naar Kenniscentrum Sport] en MOVISIE) die streven naar kwaliteitsverbetering bij interventies. Organisaties kunnen hun interventie indienen voor erkenning als deze voldoet aan een set strenge beoordelingscriteria. Zo wordt zichtbaar wat werkt en bepalen beleidsmakers, maar ook docenten en mediacoaches, gerichter welke interventies zij gebruiken.

Hoe wordt je interventie erkend?

Een erkenning krijg je niet zomaar, je moet er wel wat voor doen. Een belangrijke stap is bepalen welke soort erkenning je wilt behalen. Er zijn drie niveaus:
(1) Goed beschreven
(2) Theoretisch goed onderbouwd
(3) Bewezen effectief.

It’s up to you is “theoretisch goed onderbouwd”, wat wil zeggen dat de Erkenningscommissie het aannemelijk vindt dat de interventie kan werken op basis van een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie. Samen met experts Sander Veenstra (NHL Hogeschool) en Niels Jacobs (Open Universiteit, Online Pestkoppenstoppen) hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt om onze literatuurstudie vorm te geven en is It’s up to you op basis van de uitkomsten verder verbeterd.

Naast een literatuurstudie is ook een zogenaamde procesevaluatie aan te raden. Deze procesevaluatie wordt gehouden onder de doelgroep van de interventie en meet o.a. hoe de interventie door de gebruikers wordt ingezet en wat hun ervaringen zijn. Samen met de literatuurstudie biedt het Erkenningstraject jou als interventie-eigenaar dus de kans om je lespakket objectief te toetsen aan een set strenge kwaliteitscriteria en biedt het tegelijkertijd de mogelijkheid om aan de hand van de (zelf) verkregen feedback de interventie verder te verbeteren. Op de website van Loket Gezond Leven kun je jouw interventie aanmelden voor het traject.

Na de erkenning

Door de samenwerking met alle onze partners en vrijwilligers is It’s up to you sinds 19 april 2013 gratis beschikbaar voor het onderwijs en wordt het lespakket inmiddels dagelijks door 10 à 20 klassen gebruikt. Met deze erkenning “theoretisch goed onderbouwt” maakt de interventie een volgende stap en kunnen we nog meer leerlingen bereiken. Ons doel is om It’s up to you een onderdeel te maken van ieder schoolbreed anti-pestbeleid, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig. Blijf het lespakket gebruiken, vertel het je collega’s en geef ons vooral feedback (laat hieronder een reactie achter). Alleen samen met jullie kunnen we de vuist tegen cyberpesten nog groter maken!

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.