Weerbaar in Seksualiteit doorbreekt taboes met hun voorlichtingsprojectDeze initiatieven maken mensen mediawijzer in én na coronatijd

donderdag 12 november 2020

Als netwerk werken we aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is, of op weg is dat te worden. Ook – en juíst – in tijden van corona is dit belangrijk. Daarom de Challenge Nederland Mediawijs 2020. Zes deelnemende initiatieven ontvingen dit voorjaar de stimuleringbijdrage van Netwerk Mediawijsheid. Sebastiaan Kruyswijk en Weerbaar in Seksualiteit waren onder de gelukkigen en vertellen over hun online campagne ter bevordering van seksuele voorlichting.


De Challenge Nederland Mediawijs 2020 luidde als volgt: Kom als netwerkpartner(s) met een initiatief waarmee je mensen in deze coronacrisis (en daarna), extra ondersteunt op het gebied van mediawijsheid. Tijdens de Week van de Mediawijsheid worden de gehonoreerde initiatieven gepresenteerd door de deelnemers. De interviews lees je op het blog.


In april 2020 ontving Weerbaar in Seksualiteit hun bijdrage om het corona-initiatief ‘Stay S@fe!’ voort te zetten, gericht op het gesprek over Seksualiteit en relaties onder jongeren. Bij het ontwikkelen van een wekelijkse interactieve pdf, gekoppeld aan een Instagram-account wordt een team van jongeren betrokken. Ook staan er Insta-cursussen voor deze doelgroep op de planning.

De jury noemt het een taboedoorbrekend project met Instagram als geschikt medium om deze informatie ook online beschikbaar te maken voor jongeren. Ook waardeert de jury dat WiS samenwerkt met jongeren om het materiaal te maken.In dit interview blikken we terug op het proces – en kijken we vooruit – met Sebastiaan Kruyswijk van Weerbaar in Seksualiteit.

Hoe is het idee voor het project in eerste instantie ontstaan? Welk inzicht was hier de inspiratie voor?

“Tijdens de corona-crisis vroegen veel docenten ons advies over hoe ze contact konden houden met leerlingen, met name over relaties en Seksualiteit, nu hun directe contact beperkt werd. Docenten vroegen ons daarnaast om advies, hoe nu verder te gaan met seksuele vorming, nu het gesprek zich verplaatste van in de klas naar online meetings.”

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van het project?

“Na het ontvangen van de prijs zijn we gelijk van start gegaan. We hebben samen met docenten een plan gemaakt om de laatste zes weken die hen nog restte actief het gesprek te kunnen voeren over seksuele vorming. Samen met docenten én jongeren hebben we interactieve pdf’s gemaakt over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld huidhonger. Deze konden de leerlingen zelf doornemen, waarna de docent er in een online meeting dieper op in kon gaan. Op de pdf’s staan filmpjes, opdrachten, testjes die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. De pdf’s staan sindsdien online en worden nog steeds ingezet door docenten. Hierbij hebben we een brede doelgroep aangesproken.

“De kernwoorden hier zijn: ‘persoonlijk’, ‘betrokken’, ‘interactie’ en ‘eigen leven’.”

Ondertussen hebben we een klankbordgroep opgericht van jongeren en een groepje jongeren betrokken bij het opzetten van het Instagram-account en de cursus, specifiek bedoeld voor christelijke jongeren. De groep jongeren die zich richten op de communicatie bestaat uit negen personen, en staat onder leiding van de achttien jaar oude Suzanne. De klankbordgroep bestaat uit een mix van jongens en meisjes in de leeftijd van 11-16 jaar, 8 in totaal. Deze klankbordgroep neemt vorm door een Whatsapp-groep en door in kleine groepjes bij elkaar komen.

Op dit moment zijn we druk met het ontwikkelen van de Insta-cursus Ben jij Happy?. Deze cursus heeft als doel per keer tot vijftien jongeren in korte meetings live mee te nemen in hoe om te gaan met seks en seksuele gevoelens. De kernwoorden hier zijn: ‘persoonlijk’, ‘betrokken’, ‘interactie’ en ‘eigen leven’. Door het aantal deelnemers te beperken creëren we exclusiviteit. Deze cursus wordt aangeboden door twee trainers van WiSEducatie die wekelijks live gaan met een select groepje. De klankbordgroep is betrokken bij selectie van thema’s en zal in januari als pilotgroep fungeren bij de try-outs.”

Welke uitdagingen zijn jullie tegengekomen tijdens het ontwikkelen?

“De zomerperiode was een periode van zoeken. Wie wordt het gezicht? Wat wordt de stijl? Hoe laten jongeren hun betrokkenheid zien? We hadden niet verwacht dat het toch nog best een taboe lijkt te zijn om online een account hierover te volgen.

We hebben een styleguide ontwikkeld en een klantreis gemaakt met elkaar en daaruit kwam onder andere naar voren dat jongeren graag aanhaken bij een expert, dat wordt als veiliger ervaren. Maar dat moet wel binnen een veilige en afgebakende omgeving. Daarom gaat het account in december op privé. Daarnaast is doelgroepenonderzoek gedaan naar thema’s die besproken kunnen worden (mede met het oog op de cursus). Het account is gekoppeld aan een vast gezicht van een van onze experts, Wietske Kruyswijk. Zij is ook betrokken bij fysieke meetings op de scholen, en dat geeft herkenning bij de doelgroep.”

Hoe staat het met het Instagram-account en de lessen? Zijn er al interessante leringen uit voortgekomen?

“In oktober is het account geopend en sindsdien groeien we gestaag. We merken dat het best een stap is om een account te volgen dat gaat over relaties en seksualiteit, maar de betrokkenheid is groot onder de meer dan 100 volgers, gezien de hoeveelheid vragen die we binnenkrijgen via de chat én de reacties op de livestreams. Elke vrijdag gaan we live!

“Op sommige scholen ontstond een heuse run op de webcamcovers en werden ze onderling doorverkocht!”

Om het account meer bekend te maken onder jongeren is het account verwerkt in de werkboeken voor leerlingen van de leerlijn Seksuele Vorming Be-Loved (met een bereik van 28.000 leerlingen). Vanaf januari ontvangen de leerlingen de eerste lessen, we zijn benieuwd wat dit voor uitwerking heeft. Daarnaast zijn er 2.000 webcamcovers ontwikkeld door de klankbordgroep die we gratis weggeven aan leerlingen. De boodschap daarbij is “wil je happy.beloved zijn én blijven, dan moet je zélf keuzes maken in hoe je met jezelf omgaat – én met de ander.” En dat je dit niet alleen hoeft te doen, dat er online een veilige plek is waar jij jezelf mag zijn en je vragen mag stellen. Jij bepaalt wat je fijn vindt of niet. Wil jij je webcam aan, dan schuif je je webcamcover open. De eerste 800 zijn al uitgedeeld tijdens onze offline activiteiten op de scholen. Ze zijn erg gewild – op sommige scholen ontstond een heuse run op de webcamcovers en werden ze onderling doorverkocht!

In de week van 14 februari zal er een scholentour gedaan worden met medewerking van de klankbordgroep waarbij de Insta-cursus Ben jij Happy? wordt gelanceerd. De scholentour wordt gedaan met een geprepareerde caravan. Naar aanleiding van deze ervaringen bieden we in maart-april expert meetings aan in de vorm van twee-daagse online cursussen in samenwerking met andere organisaties. Kortom: we zitten nog middenin de uitvoering.”

Hoe kijken jullie aan tegen het resultaat, en wat was jullie reactie op het winnen van de Challenge?

“We zijn zo blij dat we de prijs gewonnen hebben. Al langer hebben we bij WiSEducatie de droom om te bouwen aan een veilige community online, waar leerlingen met elkaar in gesprek kunnen en hun vragen kunnen stellen over thema’s die gaan over relaties en seksualiteit, en deze te koppelen aan de leerlijnen Seksuele Vorming Living Loving en Be-Loved. De prijs stelde ons in staat om hiermee te starten. We gingen al voor volle betrokkenheid bij jongeren rondom het thema relaties en seksualiteit, en nu mogen we dat ook online doen! Hoe leuk is dat!?”

 

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.