Jaarboek: De Mediawijzer 2013

De Mediawijzer 2013 geeft een beeld van de stand van zaken op het gebied van mediawijsheid. Het behandelt mediathema’s en –trends en laat spelers uit het veld aan het woord.

Jaarboek via crowdsourcing

Mediawijsheidexpert Daniel Lechner leverde een aantal geschreven hoofdstukken op die mede tot stand zijn gekomen middels crowdsourcing. Hij behandelt thema’s, zoals de ontlezing van de jeugd, wat ervaart het publiek als echt en onecht op tv, en privacy op internet.

Als afwisseling tussen deze onderwerpen zijn er beschrijvingen te vinden van verschillende internetapplicaties afkomstig uit BoekTweePuntNul van Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff. Applicaties zoals social media en web 2.0 worden duidelijk uitgelegd net als de toepassing daarvan in het dagelijks gebruik.

Het eerste exemplaar van het jaarboek De Mediawijzer 2013 is door Antoinette Laan (wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) uitgereikt aan Hermineke van Bockxmeer (directeur Media, Letteren en Bibliotheken bij ministerie van OCW)

Het eerste exemplaar van het jaarboek De Mediawijzer 2013 is door Antoinette Laan (wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) uitgereikt aan Hermineke van Bockxmeer (directeur Media, Letteren en Bibliotheken bij ministerie van OCW)

Interviews

De Mediawijzer 2013 bevat naast dit alles ook nog een vijftal interviews, afgenomen door cultureel antropoloog en journalist Jenny Schings, met bepalende spelers in de media:

  • Paul Römer, directeur van de NTR
  • Evelyne Peeters, initiatiefnemer en directeur van TEDxYouth
  • Barbera Wolfensberger, directeur van reclamebureaus FHV BBDO en Proximity
  • Eppo van Nispen, directeur van de Stichting CPNB
  • Historicus Timo Kos, voorzitter en medeoprichter van de Nederlandse tak van de Khan Academy

Mediawijsheid Competentiemodel

Als afsluiter komt het Mediawijsheid Competentiemodel aan bod in De Mediawijzer 2013, ontwikkeld door Mediawijzer.net. Test jezelf: op welke mediawijsheidcompetenties haal jij een hoge score?

Wegens groot succes is de Mediawijzer 2013 helaas niet meer aan te vragen/beschikbaar.