Wetenschappelijke Raad

Mediawijsheid wordt van steeds grotere betekenis voor het welzijn van mensen. Een goede invulling en ontwikkeling van de activiteiten van het Netwerk Mediawijsheid vragen om een stevige verbinding met kennis en onderzoek. Om deze reden is de Wetenschappelijke Raad in begin 2019 opgericht. Onder voorzitterschap van Jeroen Jansz gaat deze raad wetenschappelijke kennis over mediawijsheid bij elkaar brengen, bepalen waar de hiaten liggen en aangeven welke nieuwe kennis nodig is.

Op deze pagina lees over de nieuwste rapporten en inzichten en ontmoet je de leden van de WR.


Image

Wie zijn de leden van de Wetenschappelijke Raad?

De leden van de Raad zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de voorzitter en Peter Wiegman is secretaris.

De Wetenschappelijke Raad bestaat naast de voorzitter en secretaris uit:

Alexander van Deursen - Hoogleraar Digitale Ongelijkheid
Universiteit van Twente
Domein: media technologie in een inclusieve maatschappij

Annemarie van Oosten - Universitair Docent
Universiteit van Amsterdam
Domein: Communicatiewetenschap

Christine Dedding - Universitair Hoofddocent
VUmc
Domeinen: Participatie en co-creatie, Armoedebeleid

Esther Rozendaal - Hoogleraar digitale weerbaarheid en veerkracht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Domein: Mediawijsheid

Jessica Piotrowski - Hoogleraar Communicatie in de Digitale Maatschappij
Universiteit van Amsterdam
Domein: Jeugd & media

Johan Oomen - Onderzoeker 'User Centric Data Science' VU en Manager Onderzoek en Erfgoed bij Beeld & Geluid
Domein: (media) erfgoed en data

Joke Hermes - Lector Inclusie en de creatieve industrie
Hogeschool InHolland
Domein: creatieve industrie

Karin van Es - Universitair Hoofddocent
Universiteit Utrecht
Domein: Datagedreven onderzoek en publieke waarden

Leo van Audenhove - Hoogleraar Communicatiewetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Domeinen: Mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie

Lotte Willemsen - Lector bij het Kenniscentrum Creating010
Hogeschool Rotterdam
Domein: media in de netwerksamenleving

Sara Pabian - Universitair Docent
Universiteit Tilburg
Domeinen: (Online) agressie, sociale invloed, gezondheidscommunicatie en media-effecten

Mariska Kleemans - Hoogleraar Jeugd, Nieuws en Educatie
Radboud Universiteit
Domein: Nieuwswijsheid

Marcel Broersma - Hoogleraar Media en Journalistiek
Rijksuniversiteit Groningen
Domein: Media en Journalistieke cultuur

Mariëtte van Huijstee - Onderzoek- en teamcoördinator
Rathenau Instituut
Domein: Digitale samenleving, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Technologisch Burgerschap.

Mark Deuze - Hoogleraar Mediastudies
Universiteit van Amsterdam
Domein: Media

Nadira Saab - Bijzonder hoogleraar e-Didactiek
Universiteit Leiden
Strategisch Adviseur Onderzoek
Kennisnet
Domein: Technologie in het onderwijs

Paulo Moekotte - Strategisch beleidsadviseur en onderzoeker
ROC Twente
Domeinen: Mediawijsheid en Onderwijs

Peter Nikken - Lector Jeugd en media
Hogeschool Windesheim
Domein: Mediaopvoeding

René Glas – Universitair docent
Universiteit Utrecht
Domein: Game studies

Sabine Niederer - Lector Visual Methodologies
Hogeschool van Amsterdam
Domein: Digitale media

Simone van der Hof - Professor Recht en Informatiemaatschappij
Universiteit Leiden
Domein: Rechten van kind en media

Tony van Rooij - Projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid
Trimbos-instituut
Domein: Gamen en Mediawijsheid