Wetenschappelijke Raad

Mediawijsheid wordt van steeds grotere betekenis voor het welzijn van mensen. Een goede invulling en ontwikkeling van de activiteiten van het Netwerk Mediawijsheid vragen om een stevige verbinding met kennis en onderzoek. Om deze reden is de Wetenschappelijke Raad in begin 2019 opgericht. Onder voorzitterschap van Jeroen Jansz gaat deze raad wetenschappelijke kennis over mediawijsheid bij elkaar brengen, bepalen waar de hiaten liggen en aangeven welke nieuwe kennis nodig is.

Op deze pagina lees over de nieuwste rapporten en inzichten en ontmoet je de leden van de WR.


Image

Wie zijn de leden van de Wetenschappelijke Raad?

De leden van de Raad zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de voorzitter en Peter Wiegman is secretaris.

De Wetenschappelijke Raad bestaat naast de voorzitter en secretaris uit:

Alexander van Deursen - Hoogleraar
Universiteit van Twente
Domein: ICT

Annemarie van Oosten - Wetenschappelijk onderzoeker
Universiteit van Amsterdam
Domein: Communicatiewetenschap

Christine Dedding - Docent en onderzoeker
VUmc
Domeinen: Participatie en co-creatie, Armoedebeleid

Esther Rozendaal - Hoogleraar digitale weerbaarheid en veerkracht en deskundig op het gebied van het media- en consumentengedrag van jongeren
Erasmus Universiteit Rotterdam
Domein: Mediawijsheid

Jessica Piotrowski - Associate Professor Youth & Media Entertainment binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Universiteit van Amsterdam
Domein: Jeugd & media

Johan Oomen - Onderzoeker 'User Centric Data Science'
VU
Manager Onderzoek en Erfgoed
Beeld en Geluid

Joke Hermes - Lector Inclusion and the Creative Industries
InHolland

Karin van Es - Universitair docent coördinator van het onderzoeksplatform Datafied Society
Universiteit Utrecht
Domeinen: Datagedreven onderzoek en publieke waarden in het digitale tijdperk

Leo van Audenhove - Professor en Vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Communicatiewetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Domein: Mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie

Lotte Willemsen - Lector bij het Kenniscentrum Creating010
Hogeschool Rotterdam
Domein: Media in Networked Society

Sara Pabian - Universitair Docent Communicatie- en informatiewetenschappen
Tilburg University
Domeinen: (Online) agressie, sociale invloed, gezondheidscommunicatie en media-effecten

Marcel Broersma - Hoogleraar
RUG Groningen
Domein: Media en Journalistieke cultuur

Mariëtte van Huijstee - Onderzoek- en teamcoördinator
Rathenau Instituut
Domein: Digitale samenleving, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Technologisch Burgerschap.

Mark Deuze - Hoogleraar Mediastudies en communicatiewetenschapper
UvA Amsterdam
Domein: Media

Nadira Saab - Bijzonder hoogleraar e-Didactiek
Universiteit Leiden
Strategisch Adviseur Onderzoek
Kennisnet
Domein: Technologie in het onderwijs

Paulo Moekotte - Strategisch beleidsadviseur en onderzoeker
ROC Twente
Expertgroep Digitaal burgerschap
Domeinen: Mediawijsheid en Onderwijs

Peter Nikken - Bijzonder hoogleraar
Erasmus Universiteit Rotterdam
Lector Jeugd en media bij Windesheim
Domein: Mediaopvoeding

René Glas – Universitair docent Nieuwe Media en Digitale Cultuur
Universiteit Utrecht
Domein: Game studies

Sabine Niederer - Lector Visual Methodologies
Hogeschool van Amsterdam
Domein: Digitale media

Simone van der Hof - Professor Recht en Informatiemaatschappij
Universiteit Leiden
Domein: Rechten van kind en media

Tony van Rooij - Projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid
Trimbos-instituut
Domein: Gamen en Mediawijsheid