Wetenschappelijke Raad

Mediawijsheid wordt van steeds grotere betekenis voor het welzijn van mensen. Een goede invulling en ontwikkeling van de activiteiten van het Netwerk Mediawijsheid vragen om een stevige verbinding met kennis en onderzoek. Om deze reden is de Wetenschappelijke Raad in begin 2019 opgericht. Onder voorzitterschap van Jeroen Jansz gaat deze raad wetenschappelijke kennis over mediawijsheid bij elkaar brengen, bepalen waar de hiaten liggen en aangeven welke nieuwe kennis nodig is.

Op deze pagina lees over de nieuwste rapporten en inzichten en ontmoet je de leden van de WR.


Image

» Interviews met de WR-leden

Waar houden de WR-leden zich mee bezig? Lees de interviews over actualiteit in de wetenschap.

» Rapport 'Mediawijsheid onder de loep'

Jeroen Jansz en Sanne Opree brachten voor het OCW het onderzoek naar mediawijsheid in kaart.

» 'Rapport: Tien jaar onderzoek Mediawijsheid'

De WR vat in dit rapport 90 onderzoeken naar mediawijsheid in Nederland samen.

» 'De ivoren toren van mediawijsheid'

Voorzitter Jeroen Jansz vertelt over de drie waarden van de raad: transparantie, nut en inclusie.


Wie zijn de leden van de Wetenschappelijke Raad?

De leden van de Raad zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de voorzitter en Peter Wiegman is secretaris.

De Wetenschappelijke Raad bestaat naast de voorzitter en secretaris uit:

Alexander van Deursen - Universitair hoofddocent
Universiteit van Twente
Domein: ICT

Annemarie van Oosten - Wetenschappelijk onderzoeker
Universiteit van Amsterdam
Domein: Communicatiewetenschap

Annemarie Wennekers - Media-onderzoeker
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Domeinen: Media en Marketing- en gezondheidscommunicatie

Christine Dedding - Docent en onderzoeker
VUmc
Domeinen: Participatie en co-creatie, Armoedebeleid

Esther Rozendaal - Associate Professor en deskundig op het gebied van het media- en consumentengedrag van jongeren
Erasmus Universiteit Rotterdam
Domein: Mediawijsheid

Jessica Piotrowski - Associate Professor Youth & Media Entertainment binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Universiteit van Amsterdam
Domein: Jeugd & media

Jos de Haan - Onderzoeker
SCP
Domein: Media

Karin van Es - Universitair docent coördinator van het onderzoeksplatform Datafied Society
Universiteit Utrecht
Domeinen: Datagedreven onderzoek en publieke waarden in het digitale tijdperk

Leo van Audenhove - Professor en Vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Communicatiewetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Domein: Mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie

Lotte Willemsen - Lector bij het Kenniscentrum Creating010
Hogeschool Rotterdam
Domein: Media in Networked Society

Marcel Broersma - Hoogleraar
RUG Groningen
Domein: Media en Journalistieke cultuur

Mariska Kleemans - Universitair hoofddocent
RU Nijmegen
Domein: Communicatiewetenschap

Mark Deuze - Hoogleraar Mediastudies en communicatiewetenschapper
UvA Amsterdam
Domein: Media

Paulo Moekotte - Strategisch beleidsadviseur en onderzoeker
ROC Twente
Expertgroep Digitaal burgerschap
Domeinen: Mediawijsheid en Onderwijs

Peter Nikken - Bijzonder hoogleraar
Erasmus Universiteit Rotterdam
Lector Jeugd en media bij Windesheim
Domein: Mediaopvoeding

Sabine Niederer - Lector Visual Methodologies
Hogeschool van Amsterdam
Domein: Digitale media

Simone van der Hof - Professor Recht en Informatiemaatschappij
Universiteit Leiden
Domein: Rechten van kind en media

Tony van Rooij - Projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid
Trimbos-instituut
Domein: Gamen en Mediawijsheid